Informacja dla rodziców

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wolny od zajęć dydaktycznych jest dzień: 31.05.2024r. (piątek)

W tym dniu świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godzinach od 7.00 do 15.00 na pisemny wniosek rodziców, złożony do 27.05.2024 r. (poniedziałek) do godziny 10.00 w sekretariacie.
Stołówka szkolna w tym dniu nie wydaje obiadów.

Cóż to były za modele!

Uczniowie klas siódmych naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji szkolnego konkursu na model atomu. Konkurs polegał na wykonaniu dowolną techniką modelu atomu dowolnego pierwiastka chemicznego. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów naszej szkoły, którzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem, co zaowocowało wysokim poziomem rywalizacji. Organizatorzy byli zachwyceni frekwencją oraz różnorodnością zgłoszonych prac, a jury miało niełatwe zadanie, aby wyłonić zwycięzców. Ostatecznie - I miejsce zajęły ex aequo uczennice klasy 7b - Małgorzata Maciejczyk i Julia Tomkiewicz. II miejsce zajęła Maryna Lazar (kl.7c) , a miejsce III - Karolina Bochnowska (kl.7c). Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Dybowska (kl. 7d). Serdecznie dziękujemy za trud włożony w przygotowanie modeli i gratulujemy nagrodzonym!

Kopalnia pełna wiedzy i nauki

Kopalnia Soli w Bochni to najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce i miejsce, które skrywa w sobie wiele atrakcji. Uczniowie klasy 6b swoją górniczą przygodę rozpoczęli od zjazdu pod ziemię szybem Campi. Podczas zwiedzania podziwiali multimedialną wystawę, oglądali historyczne sprzęty, a nawet przejechali się podziemnym pociągiem. Dzieci wzięły również udział w zajęciach wzorowanych na dawnych pracach górniczych. Aby pokonać trasę turystyczną i zdobyć punkty gwarantujące zwycięstwo uczniowie musieli nie tylko wykazać się sprawnością i sprytem, ale również umieć współpracować. Zwiedzanie zakończyło się pobytem w olbrzymiej Komorze Ważyn z placem zabaw i boiskiem sportowym. To był dzień pełen niezapomnianych wrażeń i emocji.

Kolejny sukces Olgi

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu Grafiki Komputerowej. Naszą szkołę z dumą reprezentowała Olga Rutana z klasy 5c, która już nie raz wykazała się prawdziwym talentem artystycznym. Olga stworzyła obraz przedstawiający piękne kwiaty, który zachwycił jury i przyniósł jej zasłużone wyróżnienie. Gratulujemy osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu artystycznych pasji!

Co tak pięknie pachnie?

Uczniowie klas ósmych podczas lekcji chemii wykonywali reakcję estryfikacji. Najczęściej zachodzi ona pomiędzy kwasami karboksylowymi a alkoholami, kwas siarkowy VI jest niezbędny do przeprowadzenia reakcji, dzięki niemu reakcja zachodzi szybciej. Nam powstała oleista ciecz o charakterystycznym zapachu. Substancja ta jest słabo rozpuszczalna w wodzie, unosi się na jej powierzchni i nosi nazwę: octan etylu. Właściwości zapachowe estrów są wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Ależ to wszystko ciekawe…

Sukces w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego ON – THE - ROLL 2024

Miło nam poinformować o sukcesie językowym ósmoklasistów, którzy reprezentowali naszą szkołę podczas XX edycji Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego ON – THE - ROLL 2024 pod Honorowym Patronatem Starosty Jasielskiego. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 4 w Jaśle i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Celem konkursu jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych oraz integrowanie środowisk edukacyjnych powiatu.

W gronie wyróżnionych uczniów w jubileuszowej XX edycji konkursu znalazło się czworo uczniów naszej szkoły. Są to Miłosz Kmiecik oraz Oskar Pawłowicz z klasy 8a, a także Maria Praskowicz i  Bartosz Włudzik z klasy 8b. Serdecznie gratulujemy sukcesu nagrodzonym ósmoklasistom oraz dziękujemy organizatorom za zaproszenie w mury „Ekonomika”.

Zegary jak dzieła sztuki

Uczniowie klasy 1b mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych w Muzeum Regionalnym w Jaśle, gdzie rozwijali swoje umiejętności artystyczne, tworząc własne zegary metodą decoupage. Dzieci z entuzjazmem i zaangażowaniem przystąpiły do pracy, wybierając różnorodne motywy z papieru, które następnie precyzyjnie naklejały na powierzchnię zegarów. Efekty ich wysiłków były imponujące – każdy zegar był unikalnym dziełem sztuki, pełnym kolorów i wyobraźni. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, a gotowe zegary stanowiły piękne pamiątki z warsztatów.

Brawo MY!

Z radością ogłaszamy, że zostaliśmy zwycięzcami pierwszego etapu naboru do projektu RoboSTREFA - Misja Inżynier – organizowanego przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Drugi etap przed nami – trzymajcie kciuki!!

Zatańczyliśmy z całym Jasłem

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Fishmob „Cała Polska tańczy dla św. Jana Pawła II”, organizowanej rokrocznie dla uczczenia dnia urodzin Papieża Polaka. W piękne piątkowe przedpołudnie, pełne słońca i radości, jasielski rynek zamienił się w prawdziwe centrum tańca i wspólnej zabawy. Pod przewodnictwem tancerzy lednickich zatańczyliśmy z pełnym zaangażowaniem. Uśmiechy na twarzach, rytmiczne kroki i głośne oklaski sprawiły, że atmosfera była wręcz magiczna. To wydarzenie pozostanie w naszej pamięci jako symbol radości i wspólnoty.

REKRUTACJA - potwierdzenie

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym składają w sekretariacie szkoły
POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania do szkoły.

Poniżej również druki zgłoszenia dziecka do stołówki i świetlicy szkolnej:

Jak dostać się do szkoły średniej? Terminy rekrutacji 2024/2025

1. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.

Wypełnij podanie, wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 1500

Od 13 do 31 maja 2024 r. będzie można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

2. Po otrzymaniu świadectwa należy wpisać swoje oceny po zalogowaniu się do swojego konta. Po otrzymaniu poświadczonej przez szkołę kopii świadectwa zanieś ją do szkoły pierwszego wyboru.

3. Po otrzymaniu wyników egzaminu - należy wpisać swoje wyniki po zalogowaniu się do swojego konta, a po otrzymaniu poświadczonej przez szkołę kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu zanieś ją do szkoły pierwszego wyboru.

Dodatkowo należy dostarczyć - jeśli uczeń posiada zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty oraz kopię dyplomów osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły.

4. Od 16 lipca 2024 r. od godziny 1200 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginały dyplomów, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). Skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła do której uczeń aplikuje. Powinieneś to zrobić w dniach od 16 do 18 lipca 2024 r, do godziny 1400.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 19 lipca 2024 r. do godziny 1200

POWODZENIA!!!!

Za i przeciw czyli debata oxfordzka

Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie "Młodzież i Przedsiębiorczość - VI edycja miejska" przeprowadzili ostatnio debatę oxfordzką. Debata tego typu jest  rodzajem dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko. Coraz większy zwrot ku tzw. kompetencjom miękkim, retoryce i komunikacji w dyskursie publicznym sprawia, że debata oksfordzka jest idealnym narzędziem dydaktycznym. Możliwość przedkładania praktyki ponad teorię oraz rywalizacja sprawiają, że debaty oksfordzkie uczą poprzez zabawę.

Projekt jest realizowanany przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowy Bank Polski, Urząd Miasta w Jaśle i jasielskimi przedsiębiorcami.