Informacje dla rodziców

W dniu 24 stycznia 2024r. (środa) o godzinie 16.30 odbędą się konsultacje dla rodziców. 

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania przekaże wychowawca klasy za pośrednictwem dziennika. 

 

............................................................................................................................................

 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wolne od zajęć dydaktycznych są dni:
 27.12.2023r. do 29.12.2023r. (środa - piątek) oraz 2.01.2024r. (wtorek)

W tych dniach  świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godzinach od 7.00 do 15.00 na pisemny wniosek rodziców, złożony do 20.12.2023 r. (środa) do godziny 12.00 w sekretariacie.
Stołówka szkolna w tych dniach nie wydaje obiadów.

 

.........................................................................................................................................

 

Informujemy, że od 1 marca 2023 r. od godziny 8.00 do 24 marca 2023 do godziny 15.00 odbywa się rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle  na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy on-line w aplikacji Nabór VULCAN. https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo

Rodzice/Prawni opiekunowie kandydatów rejestrują dziecko w aplikacji Nabór VULCAN, a nastepnie składają w sekretariacie szkoły papierową wersję  zgłoszenia wydrukowaną
z systemu i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów).

Informacje w sprawie rekrutacji tel: 13 446 3754

 

MUNDURKI SZKOLNE

 

Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły. Klasy I-VI obowiązuje błękitna koszulka polo i bluza polarowa. Mile widziane regulaminowe spodniczki dla dziewczynek. Klasy VII i VIII - marynarka oraz koszulka polo w kolorze białym (dziewczęta) i w granatowym (chłopcy). Dla dziewczynek dodatkowo spódnica. 
Stroje obowiązują od pierwszego dnia roku szkolnego.

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego refundowanego przez szkołę (podstawa prawna: Prawo Oświatowe  art. 39.1 (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.)) będzie dokonywany przelewem na konto. Prosimy o przesyłanie skanu zakupionego biletu na adres mailowy szkoły do 10-go każdego miesiąca.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w roku szkolnym 2022/2023 nie będzie pośredniczyła w organizacji ubezpieczenia grupowego uczniów i wskazywała ubezpieczyciela. Każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Przypominamy, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

 

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy od godz. 700 do 1700 .

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 22 lutego 2019r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności za obiady.

nr konta: 22 8627 1011 2001 0053 1878 0002

 

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy Informator o formach pomocy dostępnych na terenie Miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie.

 

 

Szanowni Państwo,

W ramach projektu popularyzacji bezpieczeństwa w Internecie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej artykułami.

 

 

List do Rodziców

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o obowiązującej w naszej placówce klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

 

 

Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła

Nazwa Adres     Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   ul. Szkolna 25 134464328
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   ul. Rynek 18 134483440
Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Fryderyka Chopina 38    134463044
Ośrodek Psychoterapii ul. Floriańska 18 134406333
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna       ul. Juliusza Słowackiego 6 134464546
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”   ul. Zygmunta Krasińskiego 4 886329348
Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Armii Krajowej 3   134486277
Prokuratura Rejonowa ul. Armii Krajowej 3   134462683
Komenda Powiatowa Policji ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7 478295399
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Szkolna 25 134464328

 

     

                     

                           

               

                   

         

         

                     

                  

 

 

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle ul. ks. Piotra Skargi 10,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje on teren szkolny oraz przyszkolny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 446 37 54 lub drogą elektroniczną : sekretariatzsm4@gmail.com