Stołówka szkolna

Informacja dla Rodziców/Opiekunów

 

Koszt obiadów za miesiąc czerwiec wynosi: 84,00 zł (14 x 6,00 zł) 14 dni 
Termin płatności za obiady do 10 czerwca 2024 r.

ROZKŁAD LEKCJI I PRZERW

1.    8 00 -    845        przerwa 5 minut
2.    8 50 -    9 35       przerwa 10 minut
3.    9 45  - 1030        przerwa 10 minut     
4.  10 40  - 11 25       przerwa 15 minut    
5.  11 40  - 1225        przerwa 15 minut
6.  12 40 -  13 25       przerwa 10 minut
7.  13 35  - 14 20       przerwa 5 minut
8.  14 25  - 15 10        przerwa 5 minut