Harcerstwo

Czuj!

Zawołaniem Zuchów witamy serdecznie wszystkich rodziców!
Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu związanemu z dołączeniem do harcerstwa najmłodszych uczniów informujemy, że Instruktorzy I Szczepu “Orląt” reaktywują działalność Gromady Zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle!

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci z klas 1-3 o kontakt w celu dołączenia swoich pociech do Gromady Zuchowej, której działalność rozpocznie się w lutym 2023 roku

Zuchy – słów kilka
Charakterystyczną formą aktywności gromady jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek gromady. Animatorem naszej zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa oraz przyboczna. Podstawowymi formami pracy w gromadzie zuchowej są: zabawa tematyczna, zwiad zuchowy, gawęda, piosenka i pląs, zuchowe zwyczaje, obrzędy i tajemnice, majsterka, zuchowy teatr, pożyteczne prace, gry i ćwiczenia. Formą letniej działalności gromady jest kolonia zuchowa.

Kontaktować należy się z wymienionymi poniżej osobami:
pwd Katarzyna Stukus-Haník HR - katarzyna.stukus-hanik@zhp.net.pl - 798867225
HO Aleksander Hołodniak - aleksander.holodniak@zhp.net.pl - 727525129

 

Dodatkowo przypominamy o działających już drużynach harcerskich, do których serdecznie zapraszamy nowe osoby:
4 Jasielska Drużyna Harcerska "Buki" im. hm. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" (drużynowy HO Aleksander Hołodniak - aleksander.holodniak@zhp.net.pl - 727525129)
31 Jasielska Drużyna Harcerska "Sosny" im. phm. Aleksego Dawidowskiego "Alka" (drużynowa pwd Katarzyna Stukus-Hanik HR - katarzyna.stukus-hanik@zhp.net.pl - 798867225)

https://www.facebook.com/OrletaJaslo

https://www.instagram.com/orletajaslo/