Szkoła Promująca Zdrowie

Jesteś tym co jesz!

W ramach lekcji o zdrowym odżywianiu w klasach 4a, 4c i 4d odbyło się spotkanie z dietetykiem mgr Darią Pawluś. Pani dietetyk opowiedziała o zasadach prawidłowego odżywiania oraz o tym, co należy robić aby na dłużej zachować zdrowie. Przekazała uczniom wiele ciekawych wskazówek dotyczących diety oraz kondycji fizycznej zwłaszcza w okresie pandemii. Niejadków zachęcała do spożywania warzyw i owoców.  Podczas spotkania uczniowie mogli zadawać pytania, na które Pani dietetyk z chęcią odpowiadała choć wcale nie były łatwe :)

Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas :)

Działania w dziedzinie Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęliśmy w 1998 roku. Realizowany w naszej szkole model zadań był głęboko osadzony w realiach, zintegrowany ze środowiskiem ucznia. Efektem skonsolidowanych dążeń do stworzenia jak najlepszych warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia psychofizycznego społeczności szkolnej było uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie w 2002 roku, jako oficjalnego potwierdzenia włączenia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

W Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 – projekt Szkoły Promującej Zdrowie – zmierza do:

1. zapoznania się ze sposobami zachowania i umacniania zdrowia

2. przekazywania i utrwalania zasad zdrowego stylu życia, tworzenia zdrowego środowiska

3. rozwijania zdolności do samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych

Właściwą realizacją projektu zajmują się koordynatorzy na każdym szczeblu edukacyjnym: Elżbieta Konopka, Małgorzata Przybyła i Magdalena Rak .

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia zawiera szereg propozycji grupowych zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów, realizowanych rytmicznie na podstawie programów zdrowotnych, które wspierane są dodatkowymi imprezami towarzyszącymi, gdzie główną rolę odgrywają kampanie, akcje, apele, konkursy, wernisaże, wystawy. Podstawowym celem tych działań jest dostarczenie dzieciom uporządkowanych wiadomości oraz odpowiednio zorganizowanych doświadczeń zdrowotno – społecznych. Różnorakie techniki opracowane specjalnie dla potrzeb programu wzbudzają aktywność dziecka, pokazy praktyczne, zawody sportowe angażują uczniów, uczą świadomych decyzji zdrowotnych a konkursy, filmy edukacyjne umacniają zdobytą wiedzę. Współpraca z Rodzicami uczniów opiera się na organizacji spotkań o charakterze otwartym, na które zaprasza się specjalistów z różnych dziedzin, podejmują oni różnorodne zagadnienia dotyczące zdrowia psychofizycznego dzieci. Zgodnie z ideą Szkoły Promującej Zdrowie nawiązana została współpraca z innymi szkołami w kraju i zagranicą oraz instytucjami na terenie miasta, które wspierają realizację programu. Przedmiotem naszych marzeń jest, aby nasza szkoła stała się w pełni zdrowa , ,,uśmiechnięta’’, do której dzieci chodzą z radością. Staramy się systematycznie urzeczywistniać te marzenia!

 

Szkoła wysunęła wniosek do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W ciągu półrocznej pracy badawczej, dotyczącej działalności naszej szkoły za okres trzech ostatnich lat, dokonano analizy pracy w zakresie pięciu standardów ustalonych przez Kapitułę, obejmujących całościową pulę działań edukacji i promocji zdrowia we wszystkich aspektach życia szkolnego. Wyniki zostały zawarte w Raportach I-V we Wniosku do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, potwierdzają bardzo skuteczne funkcjonowanie Szkoły Promującej Zdrowie.

Minister Edukacji Narodowej wyróżniła SP1 i Gim4 wręczeniem Krajowego Certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obie szkoły znalazły się w elitarnym, liczącym 92 szkoły w Polsce, gronie szkół   Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

 

Uroczysta gala odbyła się 8 stycznia w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wdzięczność, podziw i uznanie dla Dyrektora szkoły , szkolnego koordynatora i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr1 i Gimnazjum nr4 im. R. Traugutta wyraził Podkarpacki Kurator Oświaty. Podkreślił, że placówka prężnie działa i jest wzorem, prekursorem nowatorskich działań oraz przedsięwzięć prozdrowotnych w środowisku lokalnym i województwie podkarpackim.