Historia Szkoły

Dzieje naszej szkoły sięgają okresu, kiedy Polska, kraj wolny i niepodległy, rozdarta była między trzy mocarstwa. Owe dzieje są wpisane pomiędzy dwie wielkie zbiorowe mogiły. Powstanie styczniowe, 1863 kiedy to naród polski chwycił za broń przeciwko zaborcy i wybuch I wojny światowej, która miała przywrócić Polsce niepodległość. Dzieje naszej szkoły są jakby księgą domu polskiego, który trwał wśród burz  i nieszczęść, kiedy w losach kraju raz po raz coś się rozprężało, kończyło i zaczynało od nowa. Historia szkoły ma początek w 1788r. Była to szkoła czteroklasowa. Nauka odbywała się w języku niemieckim. Od 1875r.decyzją ministra oświaty w Wiedniu została przemianowana na szkołę męską. Nosiła nazwę „Szkoły pod dzwonkiem” W czasie I wojny światowej budynek szkoły został zniszczony, uratowano tylko akta szkolne. W 1918 r szkoła została przemianowana na siedmioklasową szkołę powszechną. Wprowadzono nowe programy nauczania i nadano imię bohatera narodowego, przywódcy powstania styczniowego – Romualda Traugutta. Od 1868r funkcje dyrektorów pełnili kolejno Michał Zacharyjasz (1868-1889), Jan Markiewicz(1889-1902), Andrzej Stopiński (1902-1905), Stanisław Kaniowski (1905-1906), Jan Śmietana (1906), Antoni Mielicki (1906-1915), Jan Nowak (1915-1924), Marcin Pasterczyk (1924-1925), Leon Gontek (1925-1929), Józef Hohn (1929-1930), Wojciech Świgut (1930-1956).

                       Rada Pedagogiczna 1918r.                                                       Absolwenci 1918r.

Podczas II wojny światowej budynek szkoły został zajęty przez wojska hitlerowskie.Zniszczono pomoce naukowe, ksiegozbiór. We wrześniu 1940 roku rozpoczęto tajne nauczanie w prywatnym budynku przy ul. P. Skargi. W roku szkolnym 1941/42 szkoła otrzymała w swoim dawnym budynku 6 sal.

 

W 1955 przeniosła się do siedziby w budynku przy ul. Sokoła. Szkołą kierował Kazimierz Lejpras(1956-1964), Antoni Sawicz1964-1965) Stanisław Sancewicz(1965-1970). W 1970 dyrektorem szkoły został Mieczysław Żygłowicz.

                                            Kazimierz Lejpras         Antoni Sawicz     Stanisław Sancewicz   Mieczysław Żygłowicz

                                         (1956-1964)              (1964-1965)             (1965-1970)              (1970-1984)

Dzięki jego staraniom, zdolnościom menadzerskim oraz pracy Komitetu Budowy Szkoły( Adam Wydro, Kazimierz Gowin, Kazimiera Pasterzowa) dokonano w 1975r uroczystego otwarcia nowo otwartego budynku przy ul. P. Skargi. Trzy lata póżniej szkoła obchodziła 60 lecie swojego istnienia jako szkoła im. Romualda Traugutta. Dla uczczenia tego ważnego wydarzenia Komitet Rodzicielski ufundował dla szkoły sztandar.  Przekazano go w maju 1978r.  Od 1984r obowiązki dyrektora sprawowali Władysław Depczyński, Jan Betlej oraz Bożena Anna Jureczko.

                                                     Władysław Depczyński           Jan Betlej                Bożena  Jureczko
                                                           (1984-1986)                   (1986-2007)                (IX-XII 2007) 

Dzisiaj szkoła dynamicznie się rozwija. Jej oferta została rozszerzona przez możliwość kontynuowania w tymże budynku edukacji na szczeblu gimnazjalnym w Gimnazjum nr 4. Korzystają z niej absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1. Obie szkoły działają pod szyldem Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle. Dyrektorem nowej placówki została Grażyna Idzik. Nowopowstały zespół jest szkołą o wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych, miejscem właściwego wychowania i kreowania postaw opartych na najcenniejszych wartościach.

Grażyna Idzik
(IX 2007 - VIII 2022)

Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.”(Albert Einstein)

Bez wątpienia w historii szkoły złotymi zgłoskami zapisały się nazwiska wielu, wielu nauczycieli z prawdziwego zdarzenia, dzięki którym talenty i zdolności naszych uczniów nie zostały zmarnowane. Czy można wyobrazić sobie szkołę bez sukcesów dydaktycznych? Czy są bardziej satysfakcjonujące chwile dla nauczyciela , rodziców i uczniów niż chwile zwycięstwa? Takich chwil nigdy w naszej szkole nie brakowało. Dumni jesteśmy z naszych uczniów. Nie sposób wymienić wszystkich laureatów. Co roku ponad stu uczniów odbiera nagrody, wyróżnienia w rozmaitych konkursach przedmiotowych. W 2006 roku Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła 3 miejsce w województwie w rankingu pod względem ilości laureatów olimpiad przedmiotowych.   Możemy pochwalić się 3 miejscem w Polsce w konkursie humanistycznym Alfik, 6 uczniami w pierwszej dziesiątce w kraju Ogólnopolskim konkursie Omnibus, mamy laureatkę ogólnopolskiej olimpiady jezyka polskiego OLIMPUS .W ogólnopolskim teście z j. ang. Oxford mamy laureata I stopnia. W licznych konkursach językowych aż 17 uczniów znalazło się w pierwszej dziesiątce w województwie. W ostatnich latach aż 28 uczniów znalazło się w pierwszej dwudziestce w kraju w konkursie młodych talentów.Ogólnopolskie konkursy matematyczne i matematyczno- przyrodnicze wyłoniły 12 zwycięzców w ścisłej dwudziestce w kraju.. Nasi uczniowie 12 krotnie odbierali nagrody w konkursach plastycznych  ( nawet międzynarodowych). Wśród sukcesów medialnych warto wspomnieć o tegorocznym  zwycięzcy etapu wojewódzkiego konkursu Telewizji Polsat (Eureko,ja to wiem). Jesteśmy dobrymi szachistami wśród jasielskich szkół podstawowych. Trzykrotnie zajmowaliśmy 2 i 3  miejsca w wojewódzkich szachowych turniejach drużynowych . Od wielu lat szkoła dominuje w osiągnięciach sportowych. Triumfy uczniów w siatkówce są naszą dumą i chlubą. A co najważniejsze –  uczniowie co roku znakomicie zdają egzaminy kończące szkołę.

Dziś szkoła to nie tylko 45-cio minutowe lekcje. 87% uczniów szkoły podstawowej i 92% uczniów naszego gimnazjum uczestniczy w różnego rodzaju kółkach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w szkole. Są to kółka przedmiotowe ( matematyczne, j polskiego, chemiczne, biologiczne, informatyczne , geograficzne, fizyczne, ekologiczne, regionalne, ), kółka artystyczne ( plastyczne, wokalne, chór szkolny, kółko teatralne, kabaret szkolny, szkółka taneczna), kółka sportowe ( siatkówki, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej, szachowe, turystyczne). Oferujemy pozalekcyjne zajęcia umożliwiające naukę aż 5 języków obcych – angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego oraz przygotowanie do egzaminu poprzedzającego uzyskanie certyfikatu z j. angielskiego. Podczas tych zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

W szkole działają różne organizacje – ZHP Szczep Orląt im. Janka Bytnara ( nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o p. Jacku Smoliku – człowieku z pasją, który żyje szkołą i dla szkoły uprawiając „pracę u podstaw”), Samorząd Szkolny, Klub Europejski, koło Caritas i wiele innych.. Organizujemy od 10 lat również wypoczynek wakacyjny i feryjny. Wdrażamy wymiany międzynarodowe uczniów i nauczycieli.

Współczesna szkoła to nie tylko język polski, matematyka czy fizyka. Dziś to również nauka asertywności, przedsiębiorczości czy odpowiedzialności. Bez tych umiejętności dziecko nie może opuścić murów naszej szkoły

Zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że do szkoły chodzi nie tylko umysł dziecka , ale ono całe. Młody człowiek musi być przygotowany do życia kompleksowo. Przede wszystkim musi mieć ukształtowane nawyki zdrowego życia, bo zdrowie jest podstawą wszelkich działań. Dlatego od 10 lat realizujemy z sukcesem koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie a działania dotyczą umiejętności pielęgnowania wszystkich trzech wymiarów zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.Wizerunek szkoły to tak naprawdę jej absolwenci. Nie sposób wymienić wszystkich. W tym zacnym gronie nie można jednak pominąć ks. Biskupa Karola Fishera ur 1847, Stanisława Kadyiego- znanego obywatela naszego miasta , Jana Wołodynskiego ur 1913 – słynnego malarza- ucznia Wojciecha Weissa, Hugo Steinhausa- znanego matematyka – twórcę polskiej szkoły matematycznej, Ignacego Pinkasa ur1915 – malarza- ucznia Jacka Malczewskiego- walczącego w Legionach Piłsudskiego, dr Stanisława Pronia- znanego prawnika , twórcę muzeum farmacji w Krakowie. W gronie znanych obecnie polityków znajduje się również nasz absolwent – poseł na sejm, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie-pan Jarosław Gowin. Wiele jasielskich instytucji, nie wykluczając szkół jest kierowanych przez absolwentów naszej szkoły.

Grono jakim jest kadra SP1 i Gimnazjum nr 4  w Jaśle- są to ludzie pełni pasji, zaangażowania i bardzo zdolni. Nie zapominają o tradycji i wartościach, które wnieśli poprzedni dyrektorzy, nauczyciele  i uczniowie. Bez nich nie istniałaby nasza szkoła.
   

Rodzice, a zwłaszcza Rada Rodziców to filar tej szkoły . Charakteryzuje ich zaangażowanie, oddanie i jakże hojne wsparcie. Za Tadeuszem Kotarbińskim powtórzę :

„Uczeń będzie taki, na jakiego żeśmy go wychowali i będzie tym, na kogo go wyuczyliśmy”

Możemy śmiało patrzeć w przyszłość i podejmować nowe zadania, które służą naszej szkole i społeczności miasta Jasła.
Grażyna Idzik                                                   

Jasło, listopad  2007r.