Kadra Pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

nauczany przedmiot

Agata Jaracz

wychowawca w świetlicy

Agnieszka Gabańska

nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Agnieszka Grzesiak

muzyka, informatyka

Agnieszka Wędrychowicz

fizyka

Alicja Ziaja

matematyka

Aneta Setlak

język angielski

Anetta Bobula

wychowawca w świetlicy

Anika Andrzejak

nauczyciel wspomagający

Anna Janusz

język angielski

Anna Mroczka

edukacja wczesnoszkolna

Anna Sroka

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Barbara Gonera

plastyka, wychowawca w świetlicy

Barbara Grygiel

logopeda, pedagog specjalny

Barbara Marek

nauczyciel wspomagający

Barbara Wierdak-Cyboroń
Dyrektor

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka

Beata Cygnar

bibliotekarz

Bogna Czajka

język polski

Bożena Jureczko

edukacja wczesnoszkolna

Edyta Madej

historia, wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Konopka

edukacja wczesnoszkolna

Ewa Szyk

język polski

Grażyna Kizińska

wychowanie fizyczne

Grażyna Nalepa

pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie
do życia w rodzinie

Grażyna Wardęga

rewalidacja

Grzegorz Tomkiewicz

technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Halina Niemiec

religia

Ilona Wojdyła

wychowanie fizyczne

Justyna Rogala

język polski, historia

Katarzyna Czerwonka

język polski

Katarzyna Kurowska

język angielski

Katarzyna Moskal

edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Żelińska
Wicedyrektor

matematyka

Krystyna Kwiatkowska

geografia, przyroda

Magdalena Gabańska-Kabala

edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Rak-Kosiba

język angielski

Magdalena Szafarz

fizyka

Małgorzata Kosiba

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Przybyła

matematyka

Maria Wadach

język angielski

Marta Dąbkowicz-Błasik

matematyka

Marta Dzik

historia

Marta Zoła

język niemiecki

Monika Błasik 

edukacja wczesnoszkolna

Oktawian Flis

wychowanie fizyczne

Renata Erban

język polski

s. Lilianna Wodecka

religia

Tomasz Janusz

wychowanie fizyczne

Urszula Fejklowicz

chemia, przyroda

Wiesław Rudnicki

informatyka

ks. Dariusz Porzuczek

religia

Norbert Haduch psycholog