Kadra Pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Agata Jaracz

 wychowawca w świetlicy

Agnieszka Gabańska

 nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Agnieszka Grzesiak

 muzyka, informatyka

Alicja Ziaja

 matematyka

Aneta Setlak

 język angielski

Anetta Bobula

 wychowawca w świetlicy

Anika Andrzejak

 nauczyciel wspomagający

Anna Janusz

 język angielski

Anna Mroczka

 edukacja wczesnoszkolna

Anna Sroka

 biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Barbara Gonera

 plastyka, wychowawca w świetlicy

Barbara Grygiel

 logopeda, pedagog specjalny

Barbara Marek

 nauczyciel wspomagający

Barbara Wierdak-Cyboroń
Dyrektor

 geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka

Beata Cygnar

 bibliotekarz

Bogna Czajka

 język polski

Bożena Jureczko

 edukacja wczesnoszkolna

Edyta Madej

 historia, wiedza o społeczeństwie

Elżbieta Konopka

 edukacja wczesnoszkolna

Ewa Szyk

 język polski

Grażyna Nalepa

 pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie
do życia w rodzinie

Grażyna Wardęga

 rewalidacja

Grzegorz Tomkiewicz

 technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Halina Niemiec

 religia

Ilona Wojdyła

 wychowanie fizyczne

Justyna Rogala

 język polski, historia

Katarzyna Czerwonka

 język polski

Katarzyna Kurowska

 język angielski

Katarzyna Moskal

 edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Żelińska
Wicedyrektor

 matematyka

Krystyna Kwiatkowska

 geografia, przyroda

ks.Dariusz Porzuczek

 religia

Magdalena Gabańska-Kabala

 edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Rak-Kosiba

 język angielski

Magdalena Szafarz

 fizyka

Małgorzata Kosiba

 edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Przybyła

 matematyka

Maria Wadach

 język angielski

Marta Dąbkowicz-Błasik

 matematyka

Marta Dzik

 historia

Monika Błasik

 edukacja wczesnoszkolna

Norbert Haduch

 psycholog

Oktawian Flis

 wychowanie fizyczne

Renata Erban

 język polski

s.Lilianna Wodecka

 religia

Tomasz Janusz

 wychowanie fizyczne

Urszula Fejklowicz

 chemia, przyroda

Wiesław Rudnicki

 informatyka