Oferta edukacyjna

SP1 Jasło – tradycyjne wartości, nowoczesna edukacja,
mocny fundament

 

Wybierając SP1 Jasło - wybierasz szkołę z ponad 100 - letnią tradycją

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta to jedyna w mieście szkoła z tak bogatymi tradycjami. Jej historia sięga 1788 roku, więc Państwa dziecko ma szansę uczyć się tam, gdzie nadal czuć ducha polskiej historii. W SP1 tradycja łączy się z nowoczesnością, a nasza szkoła dynamicznie się rozwija i dostosowuje do szybko zmieniającej się wokół nas rzeczywistości oraz potrzeb ucznia.

Do dyspozycji uczniów kolorowe, nowoczesne sale lekcyjne, plac zabaw, boiska, siłownia oraz świetlica. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu nauka staje się przyjemnością. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

 

Zobacz jak wygląda nasza szkoła:  https://fb.watch/iFHgY4qz9T/        https://fb.watch/3Ht82XrbVE/

 

Wybierając SP1 – wspierasz sukces swojego dziecka

Co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w egzaminach kompetencji osiągają poziom wysoki i bardzo wysoki. Te wyniki kwalifikują szkołę do grupy 12 % szkół podstawowych w Polsce z tak znakomitymi osiągnięciami. Jest to możliwe, ponieważ już od pierwszego dnia w szkole dziecko trafia pod opiekę najlepszej kadry pedagogów.Rozwijamy indywidualne talenty naszych uczniów.

Rozbudzanie kreatywności i motywowanie dzieci sprawia, że aż 87% uczniów SP1 chętnie uczestniczy w różnego rodzaju kółkach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych. Są to kółka przedmiotowe (matematyczne, z języka polskiego, chemiczne, biologiczne, informatyczne, geograficzne, fizyczne, ekologiczne, regionalne), ale także nowoczesne, takie jak programowanie i robotyka. SP1 jako jedyna szkoła w Jaśle posiada swoją własną, pilotażową, nowoczesną, w pełni wyposażoną pracownię robotyki, w której uczniowie poznają fascynujący świat robotów. Już od klasy pierwszej mają możliwość uczestniczyć w zajęciach z robotyki i programowania.Jesteśmy liderem wykorzystania nowoczesnych technologii w  pracowniach przedmiotowych, na sprzęcie najwyższej jakości.

Zobacz jak wyglądają zajęcia z robotyki: https://youtu.be/kqeEKgMN1KU
 

Wybierając SP1 – pozwalasz dziecku rozwijać pasje

W SP1 to uczeń, jego marzenia i pasje są najważniejsze. Aby pomóc mu rozwijać indywidualne talenty, przygotowaliśmy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Twoje dziecko marzy, by uczyć się języków obcych? W SP1 może bezpłatnie uczyć się języka angielskiego i niemieckiego oraz przygotować się do egzaminu poprzedzającego uzyskanie certyfikatu z j. angielskiego.

Twoje dziecko chciałoby realizować się artystycznie? Oddajemy do jego dyspozycji kółka plastyczne, wokalne, chór szkolny, kółko teatralne, kabaret szkolny, szkółkę taneczną. A może kocha sport? W naszej ofercie znajdzie zajęcia sportowe (siatkówki, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej), kółko turystyczne a także nauczy się gry w szachy. Tej popularnej w ostatnim czasie gry dziecko może uczyć się już od pierwszej klasy i rozwijać swój talent. A wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu związanemu z dołączeniem do harcerstwa najmłodszych uczniów reaktywowana została działalność Gromady Zuchowej.

Zobacz jak wyglądają zajęcia szachowe: https://fb.watch/3IYFLMI6kL/

 

Wybierając SP1 – pomagasz dziecku stać się świadomym obywatelem

SP1 przekazuje nie tylko wiedzę. Uczy szeregu cennych umiejętności, które pomagają kształtować postawy obywatelskie i społeczne. W szkole działa ZHP Szczep Orląt im. Janka Bytnara, Samorząd Szkolny, Klub Europejski, Koło Caritas i wiele innych organizacji, pomagających rozwijać wartości i wrażliwość dziecka.

Od 1998 r. należymy także do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a nasze działania docenił sam Minister Edukacji Narodowej, wyróżniając SP1 Krajowym Certyfikatem Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dzięki temu nasza placówka  znalazła się w elitarnym gronie szkół Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Jako że zdrowie wymaga także regeneracji, organizujemy dla naszych uczniów wypoczynek wakacyjny i feryjny, atrakcyjne wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wdrażamy wymiany międzynarodowe uczniów i nauczycieli, pomagając im integrować się z przedstawicielami innych krajów i kultur.

Zostaliśmy wyróżnieni w plebiscycie edukacyjnym tytułem Najlepsza Szkoła Województwa Podkarpackiego.

 

SP 1 Jasło – tu zaczyna się przyszłość Twojego dziecka

Dowiedz się więcej:

http://sp1-jaslo.edu.pl/

https://www.facebook.com/SP1Jaslo

 

 

1. Co roku uczniowie w egzaminach kompetencji osiągają poziom wysoki i bardzo wysoki. Te wyniki kwalifikują Szkołę Podstawową nr 1 do grupy 12 % szkół podstawowych w Polsce z tak znakomitymi osiągnięciami.

2. Gwarancja osiągania sukcesów w konkursach (w ostatnich dwóch latach)

– konkursy międzynarodowe – 11 laureatów

– konkursy ogólnopolskie – 310 laureatów

– konkursy wojewódzkie – 71 laureatów

3. Szkoła Podstawowa nr 1 za swoje osiągnięcia została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Realizuje innowacje :
- oddziały dwujęzyczne od klasy I ( j. angielski )
- moduły : medyczny, prawno-medialny, językowy (j. angielski i j. niemiecki ) od klasy VI,
- szkółka sportowa - piłka nożna dziewcząt i chłopców ( od kl. I ) - opiekun O. Flis - instruktor piłki nożnej
-
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców kl. IV-VIII - opiekun T. Janusz - instruktor piłki siatkowej
- zespoły artystyczno-wokalne ( "Świetliki"-kl. I-III, chór-kl.IV-VIII)

Realizuje projekty – Szkoła z klasą, WF z klasą, Jasielska Liga Naukowa LOTOS, Szkoła w ruchu, Szkoła Łowców Talentów, międzynarodowy projekt polsko-szwajcarski Communication first, Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej.

4. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w kontynuacji projektu “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Celem projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzają w szkołach  zajęcia  dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne. Tworzona jest “Gardnerowska” strefa edukacyjna. W każdym takim Ośrodku dzieci mogą realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami. W konsekwencji realizowany jest nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także otwiera się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów.

Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.

Każdy z nas jest zdolny, a istotą edukacji powinno być te zdolności i talenty wspierać i pielęgnować, gdyż jest to największe bogactwo narodu – kapitał ludzki!

5. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych. Przygotowują się do nich dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 oferuje znakomicie wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne, salę gimnastyczną, siłownie, salę do gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie korzystają na bieżąco z trzech pracowni komputerowych, 10 tablic interaktywnych, 21 projektorów multimedialnych. Rozległe tereny z boiskami i dużym placem zabaw oferują możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

7. Nauczyciele organizują zajęcia wyrównujące ewentualne braki – organizowane według zapotrzebowań indywidualnych na bieżąco.

8. Szkoła Podstawowa  nr 1 realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Minister Edukacji Narodowej wyróżnił Szkołę Podstawową nr 1 KRAJOWYM CERTYFIKATEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

9. Bogata oferta działań samorządowych młodzieży gwarantuje włączenie każdego ucznia w organizację, bogatego w różnorodne imprezy, życia szkoły.

10. Czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych : 8.00 – 15.10 W razie konieczności szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym.

11. Uczniów obowiązuje mundurek szkolny.

Każde dziecko rozwija umiejętności lingwistyczne poprzez naukę języka angielskiego od klasy pierwszej.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje rzetelny poziom nauczania.