Projekty ORLEN

WYKAZ PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z ORLENEM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JAŚLE

Lp.

Tytuł projektu naukowo-badawczego

Skład Ligowego Zespołu Badawczego

Klasa/ grupa wiekowa

Imię
i nazwisko Opiekuna Ligi

1.

Jak przekonać jaślan do skutecznego oszczędzania energii  elektrycznej
w czasach kryzysu energetycznego?

Klara Piątek

Jagoda Barwinek Ewa Szetlak

I - III

Agnieszka Gabańska

2.

Jakie znaczenie mają prawa fizyczne w dyscyplinach sportowych uprawianych przez Jaślan?

Oliwier Ziaja

Nikodem Wolski

Norbert Kurdybacha

VII - VIII

Agnieszka Wędrychowicz

3.

Jasło – miasto Słońca, czyli jak wykorzystać energię z paneli fotowoltaicznych?

Wiktor Leśniak

Olaf Sierakowski

Bartosz Włudzik

VII - VIII

Agnieszka Wędrychowicz

4.

Jakie książki czytają uczniowie szkoły podstawowej?

Julia Lubojemska

Milena Lubaś

Antonina Szmyd

IV – VI

Ewa Szyk