Projekty ORLEN

WYKAZ PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI

W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z ORLENEM

 

Lp. Tytuł projektu naukowo-badawczego Skład Ligowego Zespołu Badawczego Klasa/ grupa wiekowa Imię i nazwisko opiekuna Ligi
1. Z Boreaszem i Heliosem przez życie, czyli jak mądrze dysponować energią odnawialną?

Maja Florek
Wiktoria Pec
Nikola Piątkowska

VII / VIII Magdalena Szafarz
2.

Jasło – moje miasto.
W jaki sposób młodzież może spędzać wolny czas i realizować swoje pasje i zainteresowania w Jaśle?

Maja Kasjan
Weronika Mokrzycka
Julia Tomkiewicz

VII / VIII

Magdalena
Rak - Kosiba

3.

W jaki sposób jasielskie dzieci mogą korzystać z usług banków?

Radosław Czerwonka
Mikołaj Faber
Oskar Wolski

V Marta
Dąbkowicz Błasik

 

Jako zespół badawczy Jasielskiej ligi naukowej z Orlenem postanowiliśmy sprawdzić, czy my jako uczniowie możemy odłożyć nasze oszczędności w banku. W tym celu odwiedziliśmy kilka jasielskich placówek, aby to sprawdzić. Wynik naszych poszukiwań  był pozytywny. Tak, jako dzieci możemy mieć swoje lokaty bankowe.
Jesteśmy w stanie wymienić co najmniej 3 banki z terenu Jasła, które zaoferowały nam swoje usługi: PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski. Wszystkie te placówki oferują konto oszczędnościowe dla najmłodszych i zachęcają swoich klientów promocjami za jego założenie. PKO Bank Polski oferuje Konto Dziecka i duże możliwości dla małego klienta w sferze oszczędzania, zakupów czy kieszonkowego. Bank Pekao S.A. ma bogatą ofertę dla dzieci w różnym wieku, np. Konto Przekorzystne czy Pakiet PeoPay KIDS. Natomiast ING Bank Śląski poleca Konto Mobi dla młodych z bogatą ofertą dla użytkownika.

Prezentacja do projektu pt: "W jaki sposób jasielskie dzieci mogą korzystać z usług banków?":

.....................................................................................................................................................................

W ramach realizacji projektu JLN z Orlenem uczennice zgłębiające temat „Jasło – moje miasto. W jaki sposób młodzież może spędzać wolny czas i realizować swoje pasje i zainteresowania w Jaśle?” przeprowadziły wśród swoich rówieśników ankietę dotyczącą spędzania wolnego czasu w Jaśle i możliwości rozwijania swoich pasji. Przeprowadzenie ankiety poprzedzone zostało dogłębnym researchem na temat zasad tworzenia ankiety. Dużym wyzwaniem było także opracowanie pytań, a na koniec opracowanie wyników. Po przygotowaniu wyników i wyciagnięciu wniosków przyszła kolej na przedstawienie wyników swojej pracy kolegom i koleżankom.

Przeprowadzenie debaty „Młodzi reżyserzy wolnego czasu – jak aktywnie i pożytecznie spędzać czas wolny?” wśród młodzieży.

W ramach realizacji projektu JLN z Orlenem uczennice zgłębiające temat „Jasło – moje miasto. W jaki sposób młodzież może spędzać wolny czas i realizować swoje pasje i zainteresowania w Jaśle?” przeprowadziły wśród swoich rówieśników debatę „Młodzi reżyserzy wolnego czasu – jak aktywnie i pożytecznie spędzać czas wolny?”. Uczennice bardzo poważnie podeszły do zorganizowania debaty. Jako uczestników debaty wybrały dwuosobowe zespoły. Przed przygotowaniem debaty wnikliwie przeszukały Internet na temat rodzajów debaty i sposobów ich przeprowadzania, efekty swojej pracy skonsultowały z nauczycielem j. polskiego oraz nauczycielem WOS-u.
Następnie przystąpiły do części organizacyjnej. Najpierw opracowały zasady debaty oraz zestaw pytań. Kolejnym punktem było ustalenie terminu debaty i ustalenie listy zaproszonych gości na debatę. Uczennice musiały także podjąć decyzję dotyczącą przydzielenia sobie ról prowadzącego debatę, sekretarza oraz rachmistrza. Ważnym elementem organizacji było też przygotowanie miejsca do debaty oraz wykonanie, a potem wręczenie zaproszeń. Sam przebieg debaty był momentami bardzo gorący – wszyscy uczestnicy chętnie wyrażali swoje opinie, które często były w opozycji z pozostałymi. Debata udokumentowana została za pomocą zdjęć oraz w formie plakatu podsumowującego dyskusję.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego „Kocham to, co robię i robię to, co kocham. Moje pasje – konkurs plastyczny w ramach JLN z Orlenem.

Uczennice biorące udział w projekcie opracowały regulamin konkursu, plakat promujący w wersji papierowej i online, a następnie zamieściły regulamin konkursu na stronie internetowej szkoły. Do uczestnictwa w konkursie zaprosiły uczniów poprzez przeprowadzenie akcji promocyjnej w szkole – wielokrotnie odwiedziły poszczególne klasy i poinformowały, a potem przypominały o konkursie. Przy pracy nad regulaminem poprosiły o konsultacje nauczyciela j. polskiego, a przy tworzeniu plakatu w wersji cyfrowej nauczyciela informatyki. Następnie uczestnicy projektu zaprosili do jury nauczyciela plastyki, który wraz z nimi dokonał oceny prac. Prace oceniane były wg kryteriów podanych w regulaminie. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w trakcie gali rozdania nagród. Następnie na korytarzu naszej szkoły odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej. W trakcie prac uczestnicy projektu przygotowali dokumentację fotograficzną wystawy i wybrali materiał przydatny do prezentacji końcowej. W przygotowaniu dyplomów pamiątkowych uczennice mogły liczyć na pomoc nauczyciela informatyki, który pokazał im w jaki sposób stworzyć estetyczne dyplomy.

.....................................................................................................................................................................

Uczennice realizujące projekt naukowo – badawczy JLN z ORLENEM pt. „Z Boreaszem i Heliosem przez życie, czyli jak jaślanie wykorzystują energię odnawialną? przeprowadziły wywiad z panem Bogusławem Piętom – energetykiem miejskim – pracownikiem UM w Jaśle. Dzięki temu spotkaniu pozyskały się wiele ciekawych i cennych informacji do dalszej realizacji projektu. Bardzo dziękujemy panu Bogusławowi za poświęcony czas i cenne wskazówki.