Młodzi mistrzowie

W naszej szkole uczniowie klas IV realizują innowacyjny program na lekcjach przyrody, który polega na wprowadzaniu elementów przyrodniczych w języku angielskim. W ramach tego programu zorganizowano szkolny konkurs „Z przyrodą po angielsku”. Wyniki konkursu: I m – Nikodem Wolski, II m – Bartosz Wójcik, III m – Weronika Frydrych, IV m – Jan Turek, V m – Szymon Kotulak i Szymon Zdebik.  Dyplomy i nagrodę otrzymali również Anna Pankiewicz oraz Michał Siepietowski. Gratulujemy.

 

Informacja

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w dniach:

18.04.2019 (czwartek) 

godz.700 - 1600

19.04.2019 (piątek)

godz.700 - 1300

23.04.2019 (wtorek) 

godz.700 - 1600

2.05.2019 (czwartek) 

godz.700 - 1300 

Pierwsze rodzinne muzelane spotkanie w Jaśle

Niezwykłe spotkanie integracyjne zorganizowane przez wychowawcę klasy  Elżbietę Konopkę dla Rodziców i Uczniów Klasy I a SP nr 1, odbyło się w czasie wolnym od zajęć w godzinach popołudniowych, w Muzeum Regionalnym w Jaśle.Ideą przewodnią muzealnego spotkania było rodzinne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, związane z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego celem rozwijania pasji, zdobywania wiedzy, a także wyzwalania ekspresji twórczej u dzieci.

Z tej szczególnej okazji Dyrektor Muzeum Pan Mariusz Świątek zaprosił  obecnych do zwiedzenia wystawy „Stanisław Kadyi. Lekarz. Kolekcjoner. Paleontolog” poświęconej postaci zasłużonego dla miasta fundatora unikatowych zbiorów muzealnych. Prelekcja i prezentowane kolekcje oraz filmy wzbudziły duże zainteresowanie zwiedzających. Ponadto dla uczniów stały się sporą dawką inspiracji do kreatywnej zabawy twórczej jaką w formie warsztatów ceramicznych przygotowali dla nich Pracownicy Muzeum. Pomalowane prze siebie gliniane odciski zwierząt każdy uczeń zabrał ze sobą do domu na pamiątkę tego wydarzenia.

Uczniowie podziękowali Pracownikom Muzeum za zaproszenie, przygotowanie warsztatów, które sprawiły im wiele radości, Rodzicom za przybycie i wspólne spędzenie czasu wolnego, w tak interesujący sposób. Spotkanie zakończyło się rodzinnym relaksem przy ciastku.

Zawieszenie strajku w Szkole Podstawowej nr 1

Szanowni Państwo.

Informuję, że w Szkole Podstawowej nr 1 strajk zostaje zawieszony w dniu 15 kwietnia.

W związku z tym w dniach 15,16,17 kwietnia odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Pozostali uczniowie szkoły podstawowej mają w tym czasie dni wolne od zajęć dydaktycznych i nie przychodzą do szkoły. Świetlica oferuje zajęcia opiekuńcze.

Uczniowie gimnazjum mają zajęcia dydaktyczne według podanego planu:

 
15.04.2019

 3ag sala 38  3bg sala 39
 lekcja 1  wos  chemia
 lekcja 2  j. polski  matematyka
 lekcja 3  chemia  j. polski
 lekcja 4  geografia  j. niemiecki
 lekcja 5  muzyka  fizyka
 lekcja 6  l. wychowawcza  j. polski
 lekcja 7  fizyka  muzyka
 lekcja 8  matematyka  -


 Stołówka szkolna nie wydaje w tym czasie obiadów.

 24 kwietnia wszystkie lekcje odbywają się według stałego planu.

Za okres strajku uczniowie nie mają odnotowanych nieobecności. Ewentualne zaległości programowe zostaną uzupełnione przez nauczycieli w bieżącej pracy szkolnej.

W imieniu całego Grona Pedagogicznego naszej szkoły bardzo Państwu dziękuję za zrozumienie, życzliwość i wsparcie w tych  trudnych dla nas chwilach, przynoszących niełatwe wybory. Jednak zawsze mieliśmy i mamy na względzie podstawową   zasadę , że dobro dziecka w naszej szkole jest najważniejsze.

 

Grażyna Idzik

dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Romualda Traugutta

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

1. W dniach 15,16,17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) odbywają się egzaminy ósmoklasisty.
Dzieci przychodzą do szkoły o godzinie 8.20. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00 :

- 15.04 (poniedziałek) – j. polski - 120 minut

- 16.04 (wtorek) – matematyka - 100 minut

- 17.04 (środa) – j. angielski - 90 minut

Bardzo proszę o punktualne przybycie na egzamin.

2.Na egzamin proszę przynieść czarny długopis, a w przypadku egzaminu z matematyki linijkę. Uczeń ma prawo mieć przy sobie w trakcie egzaminu małą wodę mineralną.

3.Uczniowie nie mogą przynosić do sal egzaminacyjnych żadnych sprzętów elektronicznych (telefon, tablet, mp3,smartwatch itp.)

4.Po skończonym egzaminie uczniowie nie mają lekcji.

5.Od czwartku 18 kwietnia do wtorku 23 kwietnia trwa przerwa świąteczna.

Pamiętaj - "Ty decydujesz"

14 marca uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską zorganizowanym przez Urząd Miasta w Jaśle, Straż Miejską w Jaśle oraz Zakład Karny w Jaśle. Spotkanie realizowane było w ramach kampanii „Ty decydujesz” i poświęcone zostało zagrożeniom na jakie narażona jest młodzież we współczesnym świecie.  Sędzia, orzekająca przez ponad 30 lat w sprawach karnych tłumaczyła jakimi sprawami się zajmowała i zajmuje na co dzień; rozmawiała z uczniami na trudne tematy związane z przestępczością nieletnich, uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Odwołując się do przykładów zaczerpniętych z pracy sędziowskiej,  przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Pani Sędzia zachęcała młodzież do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w trudnych sytuacjach. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby. Dużym atutem spotkania była możliwość czynnego udziału uczniów, do których pani Sędzia zwracała się z pytaniami i udzielała odpowiedzi na wiele innych pytań.

Uczniowie  zostali również zapoznani z pracą sędziego, specyfiką pracy w sądzie, a także z wymaganiami tego zawodu i ścieżką edukacyjną. Na zakończenie spotkania młodzież miała możliwość zdobycia autografu i zrobienia sobie zdjęcia z zaproszonym gościem.

Laureaci ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego

Znajomość języków jest niezbędnym elementem życia we współczesnym świecie. Aby uaktywnić uczniów w tym zakresie, zachęcani są oni do udziału w różnego typu konkursach językowych. Jednym z nich jest Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua – Plus.  W ostatniej – 32 edycji konkursu wzięło udział 75 uczniów naszej szkoły. Aż 18 z nich uzyskało tytuł laureata konkursu.

W gronie najlepszych anglistów naszej szkoły znaleźli się: Igor Janas (7a) – laureat I stopnia, Karolina Matyjasz (3a), Izabela Szerląg (6a), Sonija Tanna (6b), Aleksandra Kędrek (7c), Wiktor Augustyn (7c), Natalia Kwiatek (8b), Jakub Korczykowski (8b) – laureaci III stopnia, Maja Cecuła (4b), Karolina Szerląg (4d), Kacper Rączka (7c) – laureaci IV stopnia, Maciej Sikora (4d), Wiktoria Kozicki (5c), Adrian Kołodziej (5c), Mikołaj Kurowski (6a), Antoni Podkulski (7a), Maria Żądło (7a) oraz Julia Koś (8b) – laureaci V stopnia. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym "Z nurtem Wisłoki - Poznajmy się"

Uczennice naszej szkoły: Oliwia Baran, Joanna Cygnar, Natalia Hendzel, Natalia Kubacka i Natalia Tomkiewicz zdobyły II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym "Z nurtem Wisłoki - Poznajmy się". W konkursie można było zobaczyć prezentację miasta Jasła z walorami historycznymi i turystycznymi, wiersze, piosenki, taniec oraz wytwory plastyczne a także zaprezentowano działania proekologiczne podejmowane w Jaśle.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza fantastyczna drużyna zaprezentowała bogaty program artystyczny pt. „ Z nurtem Wisłoki - Jasło". Serdecznie gratulujemy!

Światowy Dzień Poezji z udziałem naszych uczennic

„Poezja potrzebna od zaraz” - pod takim hasłem odbyło się w MBP spotkanie w ramach obchodzonego  21. 03. Światowego Dnia Poezji. Uczennice klasy VI a i VI c pięknie prezentowały wybrane wiersze, a różnorodność tematyki i form poetyckich wzbudziły zainteresowanie i uśmiech na twarzach słuchaczy - miłośników poezji.
Dziewczęta z powodzeniem próbowały  określić, czym jest poezja – materia bardzo delikatna, która daje możliwość zamykania emocji w słowach, motywuje do oceny własnych przeżyć i doświadczeń, zmusza do refleksji, ma moc ocalającą, pomaga znaleźć odpowiedź na rudymentarne pytania, mimo że tylko – jak stwierdziła Szymborska - „niektórzy lubią poezję”...

Warto dodać, że fascynacja liryką owocuje także tworzeniem własnych wierszy i udziałem naszych młodych artystek w konkursach poetyckich. Gratulujemy dziewczętom poetyckiej wrażliwości, kreatywności w tworzeniu metafor i dojrzałości w przekazywaniu myśli.

Kolejny sukces Weroniki i Natalii

Weronika Dębska i Natalia Kubacka, uczennice klas ósmych naszej szkoły, odniosły kolejny sukces artystyczny. Obydwie uzyskały nominację do finału wokalno-recytatorskiego konkursu o zasięgu wojewódzkim. Niezwykle piękne interpretacje poezji Czesława Miłosza oraz Tadeusza Sobieraja zachwyciły jury. Trzymamy kciuki za Wasze dalsze sukcesy !

Wizyta Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego w naszej szkole

18 marca zostaliśmy zaszczyceni wizytą Jego Eekscelencji Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, któremu towarzyszył Dziekan Dekanatu Jasło-Wschód Ks. Zbigniew Irzyk. Czcigodnych gości powitała dyrektor szkoły, Grażyna Idzik.
W swoim przemówieniu podkreśliła, iż od początku istnienia szkoły, przez 401 lat nauczyciele zawsze utrzymywali stały kontakt z kapłanami najstarszej świątyni Jasła - Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jego Ekscelencji bardzo podobał się występ uczniów należących do zespołu artystycznego "Świetliki" oraz pieśni zaprezentowane przez chór. Sferę wokalną znakomicie uzupełniły pełne ekspresji recytacje.
Ksiądz Biskup zwrócił się do zgromadzonej młodzieży nawiązując do pielęgnowanego przez szkołę patriotyzmu. Udzielone społeczności szkolnej błogosławieństwo zakończyło to uroczyste spotkanie. Dziękujemy Jego Ekscelencji za tę, niezwykle ważną, dla nas wszystkich wizytę. Zapisze się ona nie tylko w pamiątkowej, szkolnej kronice, ale przede wszystkim w naszych sercach.

Nasi uczniowie w Młodzieżowej Radzie Miasta Jasła

7 marca 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle  wybrali  Annę Maciejczyk i Piotra Woźnego na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Jasła. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata. Rada realizuje swoje cele poprzez konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał i spraw skierowanych do niej przez Radę Miejską Jasła i Burmistrza Miasta Jasła. Rada może kierować opinie, apele, postulaty do organów samorządowych miasta Jasła oraz do innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży. Gratulujemy i życzymy sukcesów!