Warto czytać

W ramach upowszechniania czytelnictwa i kształtowania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, uczniowie klasy 3e po raz kolejny włączyli się do Akcji Głośnego Czytania, która ma na celu przedstawienie korzystnego wpływu obcowania z książką na rozwój sfer intelektualnej i emocjonalnej zarówno u dzieci jak i dorosłych. Uczniowie gościli u siebie bibliotekarza z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Jaśle. Zaproszony gość wspólnie z nimi czytał utwory Małgorzaty Strzałkowskiej. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały prezentowanych treści, a następnie wzięły udział w dyskusji na temat usłyszanych historii. Podczas spotkania uczniowie czytali także fragmenty swoich ulubionych książek oraz odgadywali zagadki dotyczące znajomości utworów dziecięcych.

Poznajemy historię naszej rodziny

Podczas zajęć z edukacji polonistycznej uczniowie klasy 3e pracowali nad przygotowaniem drzewa genealogicznego własnej rodziny. Z pomocą rodziców i dziadków gromadzili informacje na temat swoich przodków.

 

Zbierali zdjęcia lub malowali portrety członków rodziny. Potem na dużym arkuszu brystolu rysowali drzewo genealogiczne. Gotowe prace prezentowali na zajęciach o tematyce rodzinnej. Zaangażowanie dzieci w pracę nad wykonaniem zadania sprawiło, że lepiej poznali dzieje swojej rodziny oraz rozwinęli swoją wyobraźnię.

  

Kolędnicy misyjni dzieciom w Tajlandii

Każdego roku kolędnicy misyjni zwracają naszą uwagę na problemy swoich dalekich rówieśników i wspierają projekty pomocy w wybranym kraju świata. W tym roku pomocą duchową i materialną obejmują dzieci mieszkające w Tajlandii. Dziękujemy wszystkim tym, którzy otworzyli swoje serca i złożyli dary. Mamy nadzieję, że za rok znowu będziemy wspólnie świętować i wspierać misje.

Jak bezpiecznie i ekologicznie wykorzystać gaz ziemny

Jak bezpiecznie i ekologicznie wykorzystać gaz ziemnyw grudniu uczniowie klas drugich oraz 3d uczestniczyli w niezwykłych zajęciach, które zostały przeprowadzone przez pracowników zakładu PGNiG, obrót detaliczny w Jaśle. Nasi goście zapoznali uczniów z ważnymi informacjami dotyczącymi pochodzenia gazu ziemnego, zasadami jego bezpiecznego użytkowania i numerem alarmowym pogotowia gazowniczego. Uczniowie otrzymali również upominki związane ze świętem barbórki, kolorowanki i krzyżówki utrwalające poznane zagadnienia. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za ciekawe zajęcia.

Older Posts »

Szkoła podstawowa nr 1 w Jaśle