Regulamin korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1

 

 1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

2. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli,    
    rodziców lub opiekunów.

3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat oraz służy do zabawy w grupie.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi
    na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

  • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
  • zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
  • zabrania się zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni oraz wchodzenia na nią od strony ślizgu,
  • zabrania się wchodzenia na dachy wieź i domków oraz górne elementy konstrukcji obiektów.

5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia i uszkadzania roślinności,
  • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
  • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
  • wprowadzania zwierząt.

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać
    do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

7. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami otwarcia placówki. Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły (w tym świetlicy szkolnej) tj. od  7 00 do 17 00 , uczniowie
mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli! W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.