Szkolny Turniej Recytatorski

Szkolny  Turniej  Recytatorski

Polaków  drogi  do  wolności

Turniej Recytatorski organizowany jest w  ramach  obchodów 100- lecia  odzyskania  przez Polskę niepodległości  oraz  nadania  imienia  naszej  szkole.

Cele turnieju

 • zainteresowanie wydarzeniami rocznicowymi
 • rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich uczniów
 • popularyzacja twórczości poetyckiej, wierszy o tematyce patriotycznej

  Zasady uczestnictwa

 • adresatami konkursu są uczniowie klas VI – VII oraz  II – III gim.
 • uczestnicy turnieju wybierają jeden wiersz, którego tematem jest wolność ( walka

   o wolność, bohaterowie niepodległości), prezentują wybrany utwór, recytując

  z pamięci

 • prezentację można wzbogacić rekwizytami
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

  Kryteria oceny występów

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • interpretacja głosowa ( tempo, wyrazistość, dykcja, intonacja)
 • ogólne wrażenie artystyczne ( postawa, kultura słowa, rekwizyty)

  Nagrody

 • jury przyzna nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas akademii

  z okazji 11 listopada

  Terminy

 • zgłoszenia ( imię, nazwisko, klasa, autor i tytuł wiersza) do 20 X  przyjmują nauczycielki języka polskiego
 • prezentacje odbędą się  7. 11. 2017 r.

   

                                          Serdecznie zapraszamy