Informacje dla rodziców

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

- klasy I – III 

17.10.2018 środa godzina 16,30

- klasy IV - VIII

18.10.2018 czwartek godzina 16.30

- gimnazjum

18.10.2018 czwartek godzina 16.30

 

Pedagogizacja dla wszystkich chętnych rodziców :"Co z tym cukrem?" - prowadzący specjalista żywienia 

17.10.2018 środa, godzina 16.00 - jadalnia szkolna 

 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

- klasy I – III sp 12.09.2018 środa g. 16.30 

- klasy IV – VIII sp oraz III gim 13.09.2018 czwartek g. 16.30 

Szkoła Podstawowa nr 1 w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie pośredniczyła w organizacji ubezpieczenia grupowego uczniów i wskazywała ubezpieczyciela. Każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Przypominamy, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

MUNDURKI SZKOLNE
Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły.
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 obowiązuje noszenie koszulki polo i bluzy polarowej.
Uczniów gimnazjum i uczniów klas siódmych i ósmych noszenie koszulki polo , marynarki (dziewczynki dodatkowo spódnica).
Noszenie mundurków obowiązuje od pierwszego dnia roku szkolnego.
Do przymiarki i zamawiania mundurków zapraszamy do Zakładu Agatex Jasło ul.Wyspiańskiego 15
Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Prosimy o składanie zamówień do końca lipca 2018r.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 606-672-822

Informacje o programie "Dobry Start"

http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/informacje-o-rzadowym-programie-dobry-start/

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Klasy III sp
21.06.2018 (czwartek) godzina 9.00 – akademia dla uczniów klas III sp
Klasy I-III
22.06.2018 (piątek)
godzina 9.00 -spotkanie z wychowawcą w klasie 
Klasy IV - VII sp 
22.06.2018 (piątek)
godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w klasie
godzina 9.45 – akademia zakończenia roku szkolnego 
Gimnazjum 
22.06.2018 (piątek) 
godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w klasie
godzina 9.45 – akademia zakończenia roku szkolnego 

Informujemy, że 1 czerwca 2018r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godzinach od 7 00 do 13 00.

Szanowni Państwo
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o obowiązującej w naszej placówce klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
16.05.2018 godzina 16.30

klasa I c - 15.05.2018r. godz. 16 00
klasa I d - 15.05.2018r. godz. 15 00

Klasy IV - VII
17.05.2018 godzina 16.30

klasy gimnazjalne

klasy II, III
17.05.2018 godzina 16.30

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

2.05.2018  (środa)  w  godzinach: 7.00 - 16.00

4.05.2018  (piątek)   w godzinach : 7.00 - 13.00 

W związku z odbywającym się w naszej szkole egzaminem gimnazjalnym w dniach 18,19,20.04.2018r., zmienia się rozkład zajęć:

Klasy I, II, III SP

początek zajęć godz. 8.00 – szczegółowy plan lekcji u wychowawcy

Klasy IV, V, VI SP

początek zajęć godz 12.40 – szczegółowy plan lekcji u wychowawcy

W dzienniku elektronicznym (tylko dla klas IV, V, VI)

Lekcja 1 – 12.40 – 13.10

Lekcja 2 – 13.20 – 13.50

Lekcja 3 – 13.55 – 14.25

Lekcja 4 - 14.30 – 15.00

Klasy VII SP

godz. 9.00 – egzamin próbny

 

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w dniach:

29.03.2018 od 7.00 do 16.00

30.03.2018 od 7.00 do 16.00

03.04.2018 od 7.00 do 16.00

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
21.03.2018 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
22.03.2018 (czwartek) godzina 16.30 

klasy gimnazjalne

klasy II, III
22.03.2018 ( czwartek) godzina 16.30
Pedagogizacja rodziców uczniów klas II gimnazjum
Program Archipelag skarbów 
godzina 16.00 sala 30

 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
24.01.2018 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
25.01.2018 (czwartek) godzina 16.30

Informujemy, że podczas przerwy świątecznej świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

22.12.2017 (piątek) - dyżur nauczyciela sala 14 od 7.00 do 13.00
27.12.2017 ( środa)  od 7.00 do 13.00 
28.12.2017 (czwartek) od 7.00 do 13.00 
29.12.2017 ( piątek) od 7.00 do 13.00 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
13.12.2017 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
14.12.2017 (czwartek) godzina 16.30

Klasa 6c - godzina 16.00

Klasa 7b - godzina 17.00

 
Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :
Klasy I - III
środa 13.09.2017 godzina 16.30

Klasy IV - VII
czwartek 14.09.2017 godzina 16.30
klasa 6c - godzina 16.00
klasa 7b - godzina 17.00
 
 
MUNDURKI SZKOLNE
Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły.
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 obowiązuje noszenie koszulki polo i bluzy polarowej.
Uczniów gimnazjum i uczniów klas siódmych noszenie koszulki polo , marynarki (dziewczynki dodatkowo spódnica).
Noszenie mundurków obowiązuje od pierwszego dnia roku szkolnego.
Do przymiarki i zamawiania mundurków zapraszamy do Zakładu Agatex Jasło ul.Wyspiańskiego 15
Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Prosimy o składanie zamówień do 20 lipca 2017r.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 606-672-822

  Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy
w godzinach od 7.00 do 14.30.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu 1.288.756,89 zł, dofinansowanie 1 199.221,58 zł. Okres realizacji: 30.11.2015 r. – 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje :
- budowę sieci bezprzewodowej,
- zakup sprzętu ICT,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

WYWIADÓWKI

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :
klasy I - III 17.05.2017 (środa) godzina 16.30
klasy IV - VI 18.05.2017 (czwartek) godzina 16.30

Klasa 2b 16.05.2017 (wtorek) godzina 16.00

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

2.05.2017- wtorek- 7 00 - 14 30

Informujemy, że podczas przerwy świątecznej świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

13.04.2017- czwartek  7.00 - 17.00
14.04.2017 - piątek      7.00 - 14.30
18.04.2017 - wtorek     7.00 - 14.30

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu 1.288.756,89 zł, dofinansowanie 1 199.221,58 zł. Okres realizacji: 30.11.2015 r. – 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje :
- budowę sieci bezprzewodowej w szkołach,
- zakup sprzętu ICT,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

 

 

REFORMA EDUKACJI

www.reformaedukacji.men.gov.pl

 

 

 

Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła

Nazwa Adres     Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Kochanowskiego 3 134464328
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    Rynek 18 134483440
Poradnia Leczenia Uzależnień Szopena 38    134463044
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień   Baczyńskiego 20 a 134406333
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna       Słowackiego 6 134464546
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”    Krasińskiego 4 886329348
Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Armii Krajowej 3   134486277
Prokuratura Rejonowa ul. Armii Krajowej 3   134462683
Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 26   134438342
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kochanowskiego 3 134464328

 

     

                     

                           

               

                   

         

         

                     

                  

   

 

 

 

 

Stołówka szkolna

Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł

Opłata miesięczna za obiady przyjmowana będzie do 15-go dnia każdego miesiąca w pokoju nr 8.

Obiady tylko w miesięcznym abonamencie.

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie jego rezygnacji z obiadu – najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia tel. szk. 13 446 37 54  

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Jaśle ul. Skargi 10,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje on teren szkolny oraz przyszkolny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 446 37 54 lub drogą elektroniczną : sekretariatzsm4@gmail.com