Informacje dla rodziców

MUNDURKI SZKOLNE

Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły. Klasy I-VI obowiązuje błękitna koszulka polo i bluza polarowa. Mile widziane regulaminowe spodniczki dla dziewczynek. Klasy VII i VIII - marynarka oraz koszulka polo w kolorze białym (dziewczęta) i w granatowym (chłopcy). Dla dziewczynek dodatkowo spódnica. 
Stroje obowiązują od pierwszego dnia roku szkolnego.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego refundowanego przez szkołę ( podstawa prawna :Prawo Oświatowe  art. 39.1 (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.)będzie dokonywany przelewem na konto. Prosimy o przesyłanie skanu zakupionego biletu na adres mailowy szkoły do 10-go każdego miesiąca.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-Cov-2 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 w roku szkolnym 2021/2022 nie będzie pośredniczyła w organizacji ubezpieczenia grupowego uczniów i wskazywała ubezpieczyciela. Każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Przypominamy, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

 

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy od godz. 700 do 1700 .

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 22 lutego 2019r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności za obiady.

nr konta: 22 8627 1011 2001 0053 1878 0002

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy Informator o formach pomocy dostępnych na terenie Miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie.

 

Szanowni Państwo,

W ramach projektu popularyzacji bezpieczeństwa w Internecie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej artykułami.

 

List do Rodziców

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o obowiązującej w naszej placówce klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

 

Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła

Nazwa Adres     Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Kochanowskiego 3 134464328
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    Rynek 18 134483440
Poradnia Leczenia Uzależnień Szopena 38    134463044
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień   Baczyńskiego 20 a 134406333
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna       Słowackiego 6 134464546
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”    Krasińskiego 4 886329348
Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Armii Krajowej 3   134486277
Prokuratura Rejonowa ul. Armii Krajowej 3   134462683
Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 26   134438342
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kochanowskiego 3 134464328

 

     

                     

                           

               

                   

         

         

                     

                  

 

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Jaśle ul. Skargi 10,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje on teren szkolny oraz przyszkolny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 446 37 54 lub drogą elektroniczną : sekretariatzsm4@gmail.com