Informacje dla rodziców

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
21.03.2018 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
22.03.2018 (czwartek) godzina 16.30 

klasy gimnazjalne

klasy II, III
22.03.2018 ( czwartek) godzina 16.30
Pedagogizacja rodziców uczniów klas II gimnazjum
Program Archipelag skarbów 
godzina 16.00 sala 30

 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
24.01.2018 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
25.01.2018 (czwartek) godzina 16.30

Informujemy, że podczas przerwy świątecznej świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

22.12.2017 (piątek) - dyżur nauczyciela sala 14 od 7.00 do 13.00
27.12.2017 ( środa)  od 7.00 do 13.00 
28.12.2017 (czwartek) od 7.00 do 13.00 
29.12.2017 ( piątek) od 7.00 do 13.00 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
13.12.2017 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
14.12.2017 (czwartek) godzina 16.30

Klasa 6c - godzina 16.00

Klasa 7b - godzina 17.00

 
Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :
Klasy I - III
środa 13.09.2017 godzina 16.30

Klasy IV - VII
czwartek 14.09.2017 godzina 16.30
klasa 6c - godzina 16.00
klasa 7b - godzina 17.00
 
 
MUNDURKI SZKOLNE
Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły.
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 obowiązuje noszenie koszulki polo i bluzy polarowej.
Uczniów gimnazjum i uczniów klas siódmych noszenie koszulki polo , marynarki (dziewczynki dodatkowo spódnica).
Noszenie mundurków obowiązuje od pierwszego dnia roku szkolnego.
Do przymiarki i zamawiania mundurków zapraszamy do Zakładu Agatex Jasło ul.Wyspiańskiego 15
Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Prosimy o składanie zamówień do 20 lipca 2017r.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 606-672-822

  Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy
w godzinach od 7.00 do 14.30.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu 1.288.756,89 zł, dofinansowanie 1 199.221,58 zł. Okres realizacji: 30.11.2015 r. – 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje :
- budowę sieci bezprzewodowej,
- zakup sprzętu ICT,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

WYWIADÓWKI

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :
klasy I - III 17.05.2017 (środa) godzina 16.30
klasy IV - VI 18.05.2017 (czwartek) godzina 16.30

Klasa 2b 16.05.2017 (wtorek) godzina 16.00

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

2.05.2017- wtorek- 7 00 - 14 30

Informujemy, że podczas przerwy świątecznej świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

13.04.2017- czwartek  7.00 - 17.00
14.04.2017 - piątek      7.00 - 14.30
18.04.2017 - wtorek     7.00 - 14.30

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu 1.288.756,89 zł, dofinansowanie 1 199.221,58 zł. Okres realizacji: 30.11.2015 r. – 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje :
- budowę sieci bezprzewodowej w szkołach,
- zakup sprzętu ICT,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

 

 

REFORMA EDUKACJI

www.reformaedukacji.men.gov.pl

 

 

 

Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła

Nazwa Adres     Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Kochanowskiego 3 134464328
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    Rynek 18 134483440
Poradnia Leczenia Uzależnień Szopena 38    134463044
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień   Baczyńskiego 20 a 134406333
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna       Słowackiego 6 134464546
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”    Krasińskiego 4 886329348
Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Armii Krajowej 3   134486277
Prokuratura Rejonowa ul. Armii Krajowej 3   134462683
Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 26   134438342
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kochanowskiego 3 134464328

 

     

                     

                           

               

                   

         

         

                     

                  

   

 

 

 

 

Stołówka szkolna

Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł

Opłata miesięczna za obiady przyjmowana będzie do 15-go dnia każdego miesiąca w pokoju nr 8.

Obiady tylko w miesięcznym abonamencie.

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie jego rezygnacji z obiadu – najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia tel. szk. 13 446 37 54  

Monitoring prowadzony jest przez Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle ul. Skargi 10,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje on teren szkolny oraz przyszkolny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 446 37 54 lub drogą elektroniczną : sekretariatzsm4@gmail.com