Informacje dla rodziców

Informacja

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy Informator o formach pomocy dostępnych na terenie Miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie

PILNE!

Od dnia 26 października br. Szkoła Podstawowa nr 1 przechodzi w tryb nauczania hybrydowego. Klasy 4-8 rozpoczynają naukę zdalną.

Lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin dla danej klasy za pośrednictwem wideokonferencji Meet (Classroom). Szczegółowe zasady nauczania zdalnego znajdują się w zakładce Procedury/Regulaminy szkolne na stronie internetowej szkoły. Proszę o dokładne zapoznanie się z w/w dokumentami.

Uczniowie klas 1-3 realizują naukę stacjonarnie, bez żadnych zmian. Działa opieka świetlicowa, wydawane są obiady.

Szanowni Państwo Rodzice

Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności szkolnej, zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas w formie online poprzez Meet. Każdy wychowawca poprzez wiadomość w dzienniku wyśle link, który pozwoli dołączyć do spotkania w wyznaczonym terminie (udział w spotkaniu możliwy tylko poprzez mail szkolny dziecka).

Klasy I – III          środa 9.09.2020 godzina 16.30

Klasy IV – VIII      czwartek 10.09.2020 godzina 16.30

Klasa VIII a          środa 9.09.2020 godzina 16.00

Informujemy, że od 1 września 2020r. zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego refundowanego przez szkołę ( podstawa prawna :Prawo Oświatowe  art. 39.1 (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.)będzie dokonywany przelewem na konto. Prosimy o przesyłanie skanu zakupionego biletu na adres mailowy szkoły do 10-go każdego miesiąca.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-Cov-2 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie pośredniczyła w organizacji ubezpieczenia grupowego uczniów i wskazywała ubezpieczyciela. Każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Przypominamy, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Od dnia 25.03 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązywać będzie w dalszym ciągu nauka zdalna. Wszelkie informacje zamieszczane są w dzienniku elektronicznym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej do 25 marca funkcjonowanie przedszkoli i szkół zostało czasowo ograniczone. To nie jest jednak czas ferii. To nie jest czas wolny. Taki błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, galerii, spotykała się w większych grupach i tym samym wirus nadal miał możliwość rozprzestrzeniania się. Z tego powodu prosimy, by dzieci i młodzież unikali dużych skupisk ludzi i w miarę możliwości o pozostanie w swoim domu.

Ten 14 dniowy okres jest czasem kwarantanny społeczeństwa, dlatego bardzo prosimy o zachowanie rozwagi w korzystaniu z dni wolnych. To od Państwa postawy zależy uchronienie siebie oraz innych od zakażenia koronawirusem.

Tu także oprócz odpowiedzialności za własne pociech, ważna jest odpowiedzialność z a inne dzieci i za nas wszystkich.

 

Czas 2 tygodni zamknięcia szkoły nie jest czasem wolnym od nauki. Uczniowie będą w kontakcie z nauczycielami przez dziennik elektroniczny. Nauczyciele będą wskazywać zadania do wykonania oraz strony internetowe z e-materiałami. 

Pilne informacje

W związku z decyzją Premiera p. Mateusza Morawieckiego zamykamy Szkołę Podstawową nr 1 w Jaśle   od czwartku 12.03.2020 r. na dwa tygodnie. Jutro i pojutrze tj. 12-13.03.2020r. szkoła będzie niedostępna dla procesu edukacyjnego. W w/w dniach rodzice mogą oddać dzieci pod opiekę dyżurujących nauczycieli w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, zgłoszonych do sekretariatu szkoły telefonicznie nr tel. 13 446 37 54. W sytuacji, gdy jest osoba mogąca zapewnić opiekę dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły. W dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) szkoła nie wydaje obiadów.

W okresie zawieszenia działalności szkoły uczniowie podlegają kwarantannie domowej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Szanowni Rodzice uczniów klas I i II w roku szkolnym 2019/2020,
w związku z planowaniem organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021 proszę o pilne złożenie Kart zgłoszenia ucznia do świetlicy w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2020r. w sekretariacie szkoły. 
Niedotrzymanie wyżej wymienionego terminu zaskutkuje nieprzyjęciem dziecka do świetlicy od 1 września 2020r.  
Informacja dotyczy Rodziców zainteresowanych opieką świetlicową w roku szkolnym 2020/2021.

Zmiana w zamawianiu mundurków

Od 1 lutego zmiana w zamawianiu mundurków.
Indywidualne zamówienia połączone z przymiarką w kazdy pierwszy piątek miesiąca w jadalni szkoly
w godzinach 1400 - 1600. Telefon kontaktowy - 782 782 048.

 

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie:

klasa   data  godzina 
 I-III  8.01.2020( środa )  16 30
 III a  10.01.2020 (piątek)   16 30
 IV-VIII  9.01.2020( czwartek )   16 30

Informujemy, że w dniach  wolnych od zajęć dydaktycznych tj. 20,23,27,30,31 grudnia 2019r. oraz 2 i 3 stycznia 2020r. świetlica szkolna pełni  dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godzinach od 700 do 1500.

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie:

 klasa   data  godzina 
 I-III  4.12.2019 ( środa )  16 30
 III b konsultacje w innym terminie ustalonym z wychowawcą  
 IV-VIII  5.12.2019 ( czwartek )   16 30

 

Szanowni Państwo w ramach projektu popularyzacji bezpieczeństwa w Internecie zachęcamy do zapoznania się
z zamieszczonymi poniżej artykułami.

 

Wywiadówki

 klasa   data  godzina 
 I-III  23.10.2019 ( środa )  16 30
 II a  konsultacje w innym terminie ustalonym z wychowawcą  
 III a   24.10.2019 ( czwartek )  15 00
 IV-VIII  24.10.2019 ( czwartek )  16 30
 V d  28.10.2019 ( poniedziałek )  16 00

 

Informujemy, że 14 października 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna pełni w tym dniu dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godzinach od 700 do 1500.

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie:
Klasy I - III 

11.09.2019 (środa) godzina 16.30 

klasa 2a 

10.09.2019 (wtorek) godzina 16.30

klasa 3a 

12.09.2019 (czwartek) godzina 16.00

Klasy IV - VIII

12.09.2019 (czwartek) godzina 16.30 

Szkoła Podstawowa nr 1 w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie pośredniczyła w organizacji ubezpieczenia grupowego uczniów i wskazywała ubezpieczyciela. Każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Przypominamy, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

MUNDURKI SZKOLNE

Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły. Klasy I-VI obowiązuje błękitna koszulka polo i bluza polarowa. Mile widziane regulaminowe spodniczki dla dziewczynek. Klasy VII i VIII - marynarka oraz koszulka polo w kolorze białym (dziewczęta) i w granatowym (chłopcy). Dla dziewczynek dodatkowo spódnica. 
Stroje obowiązują od pierwszego dnia roku szkolnego.
Do przymiarki i zamawiania mundurków zapraszamy do Zakładu Agatex - ul. Wyspiańskiego 15, Jasło.
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.
Zamówienia prosimy składać do 15 lipca.
Płatność pobierana będzie przy odbiorze.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 606-672-822

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie:

klasy

data

godzina

 I-III

7.05.2019 r. (wtorek)

16 30

 IV-VIII

8.05.2019 r (środa)

16 30

 III gimnazjum

8.05.2019 r (środa)

16 30


Spotkanie dla Rodziców klas VIII (8.05.2019) - godz. 16 00 - jadalnia szkolna

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w dniach:

18.04.2019 (czwartek) 

7.00 - 16.00

19.04.2019 (piątek)

7.00 - 13.00

23.04.2019 (wtorek) 

7.00 - 16.00

2.05.2019 (czwartek) 

7.00 - 13.00 

Egzamin gimnazjalny 10,11,12.04.2019 r. 

Uczniowie klas III gimnazjum przychodzą do szkoły na 8 20

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9 00

Wywiadówki

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie:

klasy

data

godzina

kl.I-III

3.04.2019 r. (środa)

16 30

Klasa 1 a

3.04.2019 r. (środa)

15 30

Klasa 1 b

spotkanie w późniejszym terminie ustalonym przez wychowawcę 

 

Klasa 2 a 2.04.2019 r. (wtorek) 16 30

klasa 2 c

4.04.2019 r.(czwartek)

16 30

Klasy IV-VIII
 

4.04.2019 r (czwartek)

16 30

Klasa VII a spotkanie w póżniejszym terminie ustalonym przez wychowawcę  

Klasy III gimnazjum

4.04.2019 r (czwartek)

16 30


Zebranie Rady Rodziców: 3.04.2019r.(środa) godz. 1700

 

REKOLEKCJE SZKOLNE 

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy od godz. 700 do 1700 .

 

Szanowni Państwo informujemy, że od 22 lutego 2019r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności za obiady.

nr konta: 22 8627 1011 2001 0053 1878 0002

WYWIADÓWKI

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie:

klasy

data

godzina

kl.I-III

kl. I a

 30.01.2019(środa)

5.02.2019 (wtorek)

16 30

16 30

kl.IV-VIII

31.01.2019 (czwartek)

16 30

 

kl.III gimnazjum

31.01.2019(czwartek)

16 30

 

Klasy 1c, 2d, 5d, 6b - wywiadówki odbędą się w innym terminie ustalonym przez wychowawcę.

List do Rodziców

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w dniach:

21.12.2018 piątek             - 7.00 - 13.00

27.12.2018 czwartek        - 7.00 - 16.00

28.12.2018 piątek            - 7.00 - 13.00

31.12.2018 poniedziałek  - 7.00 - 13.00

2.01.2019 środa               - 7.00 - 16.00 

 

 

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców uczniów klas VIII SP i III GIM

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na spotkanie:

klasy

data

godzina

kl.I-III

kl. II d

12.12.2018 (środa)

5.12.2018 (środa)

16 30

16 00

kl.IV-VIII

13.12.2018 (czwartek)

16 30

 

kl.III gimnazjum

13.12.2018 (czwartek)

16 30

 

Informujemy, że dzień 12.11.2018r. (poniedziałek)  jest dniem wolnym zgodnie z ustawą o ustanowieniu 12 listopada święta narodowego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Organizacja dnia 9 listopada 2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu zajęć do danego oddziału w dzienniku elektronicznym
lub bezpośrednio u wychowawcy.

               9 listopada 2018 (piątek)

Klasy   I-IV

dzień wolny (konieczność opieki świetlicowej zgłosić 
do wicedyrektor Katarzyny Żelińskiej telefonicznie
do 8 listopada)

Klasy V-VI

lekcje wg zmienionego planu od 8.00 (udział
w uroczystościach)

Klasy VII-VIII

udział w uroczystościach
od 8.00 i wykonywanie dodatkowych zadań pod opieką nauczycieli

Klasy gimnazjalne

udział w uroczystościach
od 8.00 i wykonywanie dodatkowych zadań pod opieką nauczycieli

 

 

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2018r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy
w godzinach od 700 do 1600.

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

- klasy I – III 

17.10.2018 środa godzina 16,30

- klasy IV - VIII

18.10.2018 czwartek godzina 16.30

- gimnazjum

18.10.2018 czwartek godzina 16.30

 

Pedagogizacja dla wszystkich chętnych rodziców :"Co z tym cukrem?" - prowadzący specjalista żywienia 

17.10.2018 środa, godzina 16.00 - jadalnia szkolna 

 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

- klasy I – III sp 12.09.2018 środa g. 16.30 

- klasy IV – VIII sp oraz III gim 13.09.2018 czwartek g. 16.30 

Szkoła Podstawowa nr 1 w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie pośredniczyła w organizacji ubezpieczenia grupowego uczniów i wskazywała ubezpieczyciela. Każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Przypominamy, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

MUNDURKI SZKOLNE
Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły.
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 obowiązuje noszenie koszulki polo i bluzy polarowej.
Uczniów gimnazjum i uczniów klas siódmych i ósmych noszenie koszulki polo , marynarki (dziewczynki dodatkowo spódnica).
Noszenie mundurków obowiązuje od pierwszego dnia roku szkolnego.
Do przymiarki i zamawiania mundurków zapraszamy do Zakładu Agatex Jasło ul.Wyspiańskiego 15
Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Prosimy o składanie zamówień do końca lipca 2018r.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 606-672-822

Informacje o programie "Dobry Start"

http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/informacje-o-rzadowym-programie-dobry-start/

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Klasy III sp
21.06.2018 (czwartek) godzina 9.00 – akademia dla uczniów klas III sp
Klasy I-III
22.06.2018 (piątek)
godzina 9.00 -spotkanie z wychowawcą w klasie 
Klasy IV - VII sp 
22.06.2018 (piątek)
godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w klasie
godzina 9.45 – akademia zakończenia roku szkolnego 
Gimnazjum 
22.06.2018 (piątek) 
godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w klasie
godzina 9.45 – akademia zakończenia roku szkolnego 

Informujemy, że 1 czerwca 2018r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w godzinach od 7 00 do 13 00.

Szanowni Państwo
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o obowiązującej w naszej placówce klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
16.05.2018 godzina 16.30

klasa I c - 15.05.2018r. godz. 16 00
klasa I d - 15.05.2018r. godz. 15 00

Klasy IV - VII
17.05.2018 godzina 16.30

klasy gimnazjalne

klasy II, III
17.05.2018 godzina 16.30

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

2.05.2018  (środa)  w  godzinach: 7.00 - 16.00

4.05.2018  (piątek)   w godzinach : 7.00 - 13.00 

W związku z odbywającym się w naszej szkole egzaminem gimnazjalnym w dniach 18,19,20.04.2018r., zmienia się rozkład zajęć:

Klasy I, II, III SP

początek zajęć godz. 8.00 – szczegółowy plan lekcji u wychowawcy

Klasy IV, V, VI SP

początek zajęć godz 12.40 – szczegółowy plan lekcji u wychowawcy

W dzienniku elektronicznym (tylko dla klas IV, V, VI)

Lekcja 1 – 12.40 – 13.10

Lekcja 2 – 13.20 – 13.50

Lekcja 3 – 13.55 – 14.25

Lekcja 4 - 14.30 – 15.00

Klasy VII SP

godz. 9.00 – egzamin próbny

 

Informujemy, że świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy w dniach:

29.03.2018 od 7.00 do 16.00

30.03.2018 od 7.00 do 16.00

03.04.2018 od 7.00 do 16.00

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
21.03.2018 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
22.03.2018 (czwartek) godzina 16.30 

klasy gimnazjalne

klasy II, III
22.03.2018 ( czwartek) godzina 16.30
Pedagogizacja rodziców uczniów klas II gimnazjum
Program Archipelag skarbów 
godzina 16.00 sala 30

 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
24.01.2018 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
25.01.2018 (czwartek) godzina 16.30

Informujemy, że podczas przerwy świątecznej świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

22.12.2017 (piątek) - dyżur nauczyciela sala 14 od 7.00 do 13.00
27.12.2017 ( środa)  od 7.00 do 13.00 
28.12.2017 (czwartek) od 7.00 do 13.00 
29.12.2017 ( piątek) od 7.00 do 13.00 

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :

Klasy I - III
13.12.2017 (środa) godzina 16.30

Klasy IV - VII
14.12.2017 (czwartek) godzina 16.30

Klasa 6c - godzina 16.00

Klasa 7b - godzina 17.00

 
Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :
Klasy I - III
środa 13.09.2017 godzina 16.30

Klasy IV - VII
czwartek 14.09.2017 godzina 16.30
klasa 6c - godzina 16.00
klasa 7b - godzina 17.00
 
 
MUNDURKI SZKOLNE
Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły.
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 obowiązuje noszenie koszulki polo i bluzy polarowej.
Uczniów gimnazjum i uczniów klas siódmych noszenie koszulki polo , marynarki (dziewczynki dodatkowo spódnica).
Noszenie mundurków obowiązuje od pierwszego dnia roku szkolnego.
Do przymiarki i zamawiania mundurków zapraszamy do Zakładu Agatex Jasło ul.Wyspiańskiego 15
Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Prosimy o składanie zamówień do 20 lipca 2017r.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 606-672-822

  Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy
w godzinach od 7.00 do 14.30.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu 1.288.756,89 zł, dofinansowanie 1 199.221,58 zł. Okres realizacji: 30.11.2015 r. – 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje :
- budowę sieci bezprzewodowej,
- zakup sprzętu ICT,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

WYWIADÓWKI

Rodziców naszych uczniów  zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się :
klasy I - III 17.05.2017 (środa) godzina 16.30
klasy IV - VI 18.05.2017 (czwartek) godzina 16.30

Klasa 2b 16.05.2017 (wtorek) godzina 16.00

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r. świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

2.05.2017- wtorek- 7 00 - 14 30

Informujemy, że podczas przerwy świątecznej świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy:

13.04.2017- czwartek  7.00 - 17.00
14.04.2017 - piątek      7.00 - 14.30
18.04.2017 - wtorek     7.00 - 14.30

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu 1.288.756,89 zł, dofinansowanie 1 199.221,58 zł. Okres realizacji: 30.11.2015 r. – 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje :
- budowę sieci bezprzewodowej w szkołach,
- zakup sprzętu ICT,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

 

 

REFORMA EDUKACJI

www.reformaedukacji.men.gov.pl

 

 

 

Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła

Nazwa Adres     Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Kochanowskiego 3 134464328
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    Rynek 18 134483440
Poradnia Leczenia Uzależnień Szopena 38    134463044
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień   Baczyńskiego 20 a 134406333
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna       Słowackiego 6 134464546
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”    Krasińskiego 4 886329348
Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Armii Krajowej 3   134486277
Prokuratura Rejonowa ul. Armii Krajowej 3   134462683
Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 26   134438342
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kochanowskiego 3 134464328

 

     

                     

                           

               

                   

         

         

                     

                  

   

 

 

 

 

Stołówka szkolna

Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł

Opłata miesięczna za obiady przyjmowana będzie do 15-go dnia każdego miesiąca w pokoju nr 8.

Obiady tylko w miesięcznym abonamencie.

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie jego rezygnacji z obiadu – najpóźniej do godziny 9.00 danego dnia tel. szk. 13 446 37 54  

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Jaśle ul. Skargi 10,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje on teren szkolny oraz przyszkolny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 446 37 54 lub drogą elektroniczną : sekretariatzsm4@gmail.com