Oferta edukacyjna

1. Co roku uczniowie w egzaminach kompetencji osiągają poziom wysoki i bardzo wysoki. Te wyniki kwalifikują Szkołę Podstawową nr 1 do grupy 12 % szkół podstawowych w Polsce z tak znakomitymi osiągnięciami.

2. Gwarancja osiągania sukcesów w konkursach( w ostatnich dwóch latach)

– konkursy międzynarodowe – 11 laureatów

–konkursy ogólnopolskie – 310 laureatów

– konkursy wojewódzkie – 71 laureatów

3. Szkoła Podstawowa nr 1 za swoje osiągnięcia została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Realizuje innowacje :
- oddziały dwujęzyczne od klasy I ( j. angielski )
- moduły : medyczny, prawno-medialny, językowy (j. angielski i j. niemiecki ) od klasy VI,
- szkółka sportowa - piłka nożna dziewcząt i chłopców ( od kl. I )- opiekun O. Flis - instruktor piłki nożnej
-
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców kl. IV-VIII -opiekunowie :T. Janusz, A. Pasterz -instruktorzy piłki siatkowej
- zespoły artystyczno-wokalne ( "Świetliki"-kl. I-III, chór-kl.IV-VIII)

Realizuje projekty – Szkoła z klasą, WF z klasą, Jasielska Liga Naukowa LOTOS, Szkoła w ruchu, Szkoła Łowców Talentów, międzynarodowy projekt polsko-szwajcarski Communication first, Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej.

4. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w kontynuacji projektu “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Celem projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzają w szkołach  zajęcia  dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne. Tworzona jest “Gardnerowska” strefa edukacyjna. W każdym takim Ośrodku dzieci mogą realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami. W konsekwencji realizowany jest nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także otwiera się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów.

Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.

Każdy z nas jest zdolny, a istotą edukacji powinno być te zdolności i talenty wspierać i pielęgnować, gdyż jest to największe bogactwo narodu – kapitał ludzki!

5. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych. Przygotowują się do nich dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 oferuje znakomicie wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne, salę gimnastyczną, siłownie, salę do gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie korzystają na bieżąco z trzech pracowni komputerowych, 10 tablic interaktywnych, 21 projektorów multimedialnych. Rozległe tereny z boiskami i dużym placem zabaw oferują możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

7. Nauczyciele organizują zajęcia wyrównujące ewentualne braki – organizowane według zapotrzebowań indywidualnych na bieżąco.

8. Szkoła Podstawowa  nr 1 realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Minister Edukacji Narodowej wyróżnił Szkołę Podstawową nr 1 KRAJOWYM CERTYFIKATEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

9. Bogata oferta działań samorządowych młodzieży gwarantuje włączenie każdego ucznia w organizację, bogatego w różnorodne imprezy, życia szkoły.

10. Czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych : 8.00 – 15.10 W razie konieczności szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym.

11. Uczniów obowiązuje mundurek szkolny.

Każde dziecko rozwija umiejętności lingwistyczne poprzez naukę języka angielskiego od klasy pierwszej.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje rzetelny poziom nauczania.

Zajęcia pozalekcyjne

rok szkolny 2020/2021

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa nr 1    Rok szkolny 2020/2021

Realizacja programu „Nie zagubić talentu” – zajęcia dla klas I – III

Zajęcia wychowawcze i rekreacyjne

mgr Małgorzata Kosiba

Mały czytelnik

mgr Monika Błasik

Mały odkrywca

mgr Magdalena Kmiotek

Przyjaciel przyrody

mgr Barbara Grygiel

Bawię się i uczę

mgr Katarzyna Moskal

Porusz umysł

mgr Kinga Kędzierska  

Muzyczne podróże

mgr Bożena Jureczko

To warto wiedzieć

mgr Mirosława Ślusarczyk

Z kolorem przez świat 

Zabawa z językiem angielskim i niemieckim

mgr Anna Janusz

Angielski krok po kroku

mgr Aneta Setlak

My English – easy English

mgr Beata Cholewiak - Dublanin

Bawmy się angielskim

mgr Barbara Marek 

Język niemiecki w zabawach

Szkolne koło sportowe

mgr Oktawian Flis

Gry i zabawy ogólnorozwojowe

 

 

 

 

 

 

 

Koło humanistyczne

Klasy IV

mgr J. Rogala

Poniedziałek lekcja 5, 6

Środa lekcja 6

mgr E. Szyk

Poniedziałek lekcja 5

Klasy V

mgr K. Czerwonka

Czwartek lekcja 5

Poniedziałek lekcja 6

Klasy VI

mgr J. Rogala

doraźnie

mgr R. Erban

Poniedziałek lekcja 0

mgr E. Szyk

Środa lekcja 2

Czwartek lekcja 6

Poniedziałek lekcja 6

mgr K. Czerwonka

doraźnie

Klasy VII

mgr B. Czajka

Środa lekcja 8

Czwartek/piątek  lekcja 0

Klasy VIII

mgr R. Erban

Czwartek lekcja 7

Środa lekcja 0

Koło języka angielskiego

Klasy IV

mgr A. Setlak

Poniedziałek/czwartek lekcja 0

mgr A. Janusz

Poniedziałek lekcja 5

mgr M. Wadach

Wtorek lekcja 7

Klasy V

mgr K. Kurowska

Wtorek lekcja 7

Klasy VI

mgr M. Wadach

Środa lekcja 8

Środa lekcja 7

mgr M. Rak – Kosiba

Wtorek lekcja 7

Klasy VII

mgr K. Kurowska

Środa lekcja 7

mgr M. Rak – Kosiba

Środa lekcja 0

Klasy VIII

mgr K. Kurowska

Środa/ Czwartek lekcja 7

mgr A. Janusz

Środa lekcja 8

mgr M. Wadach

Poniedziałek lekcja 6

Koło języka niemieckiego

mgr Jolanta Zołą

Poniedziałek lekcja 9

Wtorek lekcja 8

Koło matematyczne

Klasy IV

mgr M. Dabkowicz - Błasik

Poniedziałek lekcja 0

mgr A. Ziaja

Czwartek lekcja 6

Klasy V

mgr M. Dabkowicz – Błasik

Środa lekcja 0

mgr A. Ziaja

Środa lekcja 0

Poniedziałek lekcja 6

Klasy VI

mgr M. Dąbkowicz – Błasik

Piątek lekcja 6

Czwartek lekcja 7

Środa lekcja 0

mgr M. Przybyła

Środa lekcja 6

Klasy VII

mgr M. Dabkowicz – Błasik

Poniedziałek lekcja 0

mgr M. Przybyła

Piątek lekcja 7

Środa lekcja 7

Klasy VIII

mgr A. Ziaja

Poniedziałek lekcja 0 i 6

Koło geograficzne

mgr Krystyna Kwiatkowska

Wtorek lekcja 8

Koło chemiczne

mgr Urszula Fejklowicz

Piątek lekcja 8

Poniedziałek lekcja 7

Koło biologiczne

mgr Anna Sroka

 Poniedziałek lekcja 0

Wtorek lekcja 0

 

Koło historyczne

mgr Marta Dzik

Czwartek lekcja 0 i lekcja 7 

Wtorek lekcja 0

mgr Wioleta Michnal 

Czwartek lekcja 0

Piątek lekcja 8

Koło fizyczne

mgr Magdalena Szafarz

Środa lekcja 7

Czwartek lekcja 7

Poniedziałek lekcja 6

Koło plastyczne

mgr Mirosława Ślusarczyk

Poniedziałek lekcja 8

Czwartek lekcja 7,8

Mgr Barbara Gonera

Piątek lekcja  7

Koło ruchu drogowego

mgr Grzegorz Tomkiewicz 

Środa/ poniedziałek

Koło informatyczne

mgr Wiesław Rudnicki

terminy ustalane na bieżąco

Zajęcia sportowe

mgr Adam Pasterz

Środa lekcja 8

mgr Tomasz Janusz

Czwartek lekcja 8

Koło religijne

mgr Halina Niemiec   

Wtorek lekcja 0

Czwartek lekcja 8

s. Katarzyna Wodecka

Środa lekcja 8

Koło muzyczne

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek lekcja 8

Euroklub

mgr Maria Wadach

Poniedziałek lekcja 7

Moduły– terminy ustalane na bieżąco

medialno – biznesowy

mgr Katarzyna Czerwonka

Poniedziałek lekcja 7

mgr Justyna Rogala

medyczny 

 

mgr Urszula Fejklowicz   

Środa lekcja 0

Czwartek lekcja 0

Środa lekcja 7

mgr Magdalena Szafarz

mgr Anna Sroka  

językowy

 

mgr Anna Janusz

Piątek lekcja 8

mgr Maria Wadach

       
 

 

Zajęcia pozalekcyjne

rok szkolny 2019/2020

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa nr 1    Rok szkolny 2019/2020

Realizacja programu „Nie zagubić talentu” – zajęcia dla klas I – III

Zajęcia wychowawcze i rekreacyjne

mgr Małgorzata Kosiba

Zajęcia czytelnicze

wtorek l. 6, sala 27

mgr Monika Błasik

Młody odkrywca

czwartek l. 5 sala 12

mgr Magdalena Kmiotek

Zabawa, nauka, muzyka

środa l. 5 sala 12

mgr Barbara Grygiel

Bawię się i uczę

poniedziałek l. 5 sala 10

mgr Katarzyna Moskal

Porusz umysł

wtorek l. 8 , sala 11

mgr Anna Mroczka

Uczymy się i bawimy

poniedziałek l. 8 sala 28

mgr Bożena Jureczko

Potyczki ortograficzne

środa l. 6 sala 10

mgr Elżbieta Konopka

Kolorowy kod komunikacji poniedziałek l. 5 sala  13

mgr Mirosława Ślusarczyk

Kółko plastyczne

wtorek lekcja 6

środa lekcja 7

piątek lekcja 5

Zabawa z językiem angielskim

mgr Anna Janusz

wtorek lekcja 3

 

mgr Aneta Setlak

środa lekcja 8

 

mgr Beata Cholewiak - Dublanin

czwartek l. 5 sala 13 

 

Zespół taneczno – wokalny Świetliki

mgr Anetta Bobula

 

 

Szkolne koło sportowe

mgr Oktawian Flis

piątek 15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Koło humanistyczne

Klasy IV

mgr Katarzyna Czerwonka  

Wtorek lekcja 7 sala 37

Klasy V

mgr Ewa Szyk 

Poniedziałek lekcja 6 sala 33

mgr Renata Erban

Czwartek lekcja 7 sala 29

mgr Justyna Rogala

Wtorek lekcja 5 sala 33

Klasy VI

mgr Bogna Czajka

Poniedziałek lekcja 6 sala 33

Czwartek lekcja 7,8 sala 33

Klasy VII

mgr Renata Erban

Środa lekcja 4

co dwa tygodnie sala 33

Piątek lekcja 6 sala 29

Klasy VIII

mgr Justyna Rogala

Czwartek lekcja 7 sala 26

mgr Katarzyna Czerwonka

Wtorek lekcja 8 sala 37

Koło języka angielskiego

Klasy IV

mgr Katarzyna Kurowska  

Piątek lekcja 6 sala 33

Klasy V

mgr Magdalena Wadach 

Czwartek lekcja 8 sala 39

Wtorek lekcja 0 sala 39 

Klasy VI

mgr Anna Janusz 

Piątek lekcja 7 sala 33

mgr Magdalena Rak – Kosiba

Piątek lekcja 4 sala 24

Klasy sp

mgr Maria Wadach

Wtorek lekcja 0 sala 39

Czwartek lekcja 8 sala 39

Klasy VII

mgr Katarzyna Kurowska

Wtorek lekcja 8 sala 36

mgr Magdalena – Kosiba

Piątek lekcja 8 sala 24

Klasy VIII

mgr Anna Janusz

Czwartek lekcja 8

co dwa tygodnie sala 24

mgr Maria Wadach

Czwartek lekcja 8 sala 39

Wtorek lekcja 0 sala a39

mgr Magdalena Rak – Kosiba

Piątek lekcja 8 sala 24

Koło języka niemieckiego

mgr Anna Janusz   

Piątek lekcja 7

raz w miesiącu sala 36

mgr Jolanta Zoła

Środa lekcja 8,9 sala 30

Koło matematyczne

Klasy IV

mgr Alicja Ziaja 

Poniedziałek lekcja 6 sala 35

Klasy V

mgr Marta Dąbkowicz – Błasik 

Wtorek lekcja 0 sala 35

Czwartek lekcja 7 s. ind

Piątek lekcja 0 sala 34

Klasy VI

mgr Alicja Ziaja 

Czwartek lekcja 6 sala 34

 

mgr Małgorzata Przybyła

Wtorek lekcja 6

co dwa tygodnie sala 35

Poniedziałek lekcja 7 sala 34 co dwa tygodnie

Klasy VII

mgr Alicja Ziaja

Środa lekcja 0 sala 35

Klasy VIII

mgr Małgorzata Przybyła

Piątek lekcja 6 sala 34

mgr Magdalena Szafarz

Czwartek lekcja 7 sala 31

Koło geograficzne

mgr Krystyna Kwiatkowska

Poniedziałek lekcja 7,8 sala 30

Poniedziałek lekcja 5 sala 33

Piątek lekcja 0 sala 33

co dwa tygodnie

Koło chemiczne

mgr Urszula Fejklowicz

Piątek lekcja 6 sala 31

Piątek lekcja 0 sala 31

Koło przyrodnicze

mgr Urszula Fejklowicz

Środa lekcja 6 sala 27

Koło biologiczne

mgr Anna Sroka

Poniedziałek lekcja 0

co dwa tygodnie sala 32

Czwartek lekcja 0

co dwa tygodnie sala 32

Koło historyczne

mgr Edyta Madej

Czwartek lekcja 7 sala 38  

mgr Marta Dzik

Poniedziałek lekcja 0 sala 18

Środa lekcja 7 sala 27

mgr Justyna Rogala

Wtorek lekcja 6 sala 33

Koło fizyczne

mgr Magdalena Szafarz

Piątek lekcja 5

raz w miesiącu sala 33

Czwartek lekcja 7 sala 31

Koło plastyczne

mgr Mirosława Ślusarczyk

Wtorek lekcja 6, 8 sala 18

Koło informatyczne

mgr Wiesław Rudnicki

Środa lekcja 8 s.inf

Czwartek lekcja 8 s. inf  

Zajęcia sportowe

mgr Oktawian Flis

Wtorek lekcja 9  

mgr Adam Pasterz

Środa lekcja 9

mgr Tomasz Janusz

Czwartek lekcja 8

mgr Bogusława Mordawska

Środa lekcja 8

Koło religijne

mgr Halina Niemiec   

Poniedziałek lekcja 6,7

Wtorek lekcja 8

 

Piątek lekcja 7 sala 33

s. Katarzyna Wodecka

 

Chór

mgr Agnieszka Grzesiak

Piątek lekcja 4 sala 26

Euroklub

mgr Maria Wadach

Piątek lekcja 7 sala 39

Moduły– terminy ustalane na bieżąco

medialno – biznesowy

mgr Katarzyna Czerwonka

 

mgr Edyta Madej

medyczny 

 

mgr Urszula Fejklowicz

 

mgr Anna Sroka  

językowy

mgr Anna Janusz

mgr Maria Wadach

       
 

Moduły 2019/2020

Terminy pierwszego spotkania zespołu

Moduł

Termin

Sala

Nauczyciel

Moduł medialno – biznesowy

1.10 lekcja 9

37

p. K. Czerwonka

7.10 lekcja 0

38

p. E. Madej

 

Moduł medyczny

24.09 lekcja 0

 

32

p. A. Sroka

9.10 lekcja 0

 

31

p. U. Fejklowicz

Moduł językowy

21.10 lekcja 9

 

39

p. M. Wadach

30.09 lekcja 9

 

36

p. A. Janusz

 

rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 1    Rok szkolny 2018/2019

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa nr 1    Rok szkolny 2018/2019

Realizacja programu „Nie zagubić talentu” – zajęcia dla klas I – III

Zajęcia wychowawcze i rekreacyjne

mgr Małgorzata Kosiba

Środa lekcja 6 ,7

Czwartek lekcja 7

Piątek lekcja 8

mgr Anika Andrzejak

Poniedziałek lekcja 9

Czwartek lekcja 8

Piątek lekcja 5

mgr Beata Cholewiak - Dublanin

Poniedziałek lekcja 6

Środa lekcja 5

 

mgr Magdalena Kmiotek

Środa lekcja 10

Czwartek lekcja 7

Piątek lekcja 8

 

mgr Grażyna Pawluś

Poniedziałek lekcja 5,6

Czwartek lekcja 5

 

mgr Katarzyna Moskal

Wtorek lekcja 5

Czwartek lekcja 7,8

 

mgr Anna Mroczka

Wtorek lekcja 5

Piątek lekcja 6

 

mgr Bożena Jureczko

Wtorek lekcja 6

Środa lekcja 5

 

mgr Elżbieta Konopka

Poniedziałek lekcja 5

Piątek lekcja 6

 

mgr Anna Janusz

 

 

Piątek lekcja 3

 

mgr Aneta Setlak

 

 

Środa lekcja 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło humanistyczne

Klasy IV

mgr Ewa Szyk

Czwartek lekcja 7

Klasy V

mgr Bogna Czajka

Czwartek lekcja 7

Klasy VI

mgr Renata Erban

Czwartek lekcja 5

Klasy VII

mgr Justyna Rogala

Poniedziałek lekcja 0

Klasy VIII

mgr Katarzyna Czerwonka

Wtorek lekcja 9

Koło języka angielskiego

Klasy IV

mgr Ewa Rudnicka

Poniedziałek lekcja 6

Klasy V

mgr Anna Janusz

Poniedziałek lekcja 7

mgr Ewa Rudnicka

Czwartek lekcja 7

Klasy VI

mgr Katarzyna Kurowska

Środa lekcja 8  s. 36
 kółko/moduł językowy

 

Klasy VII

mgr Maria Wadach

Wtorek/ Środa lekcja 9

Klasy VIII

mgr Magdalena Rak – Kosiba

Czwartek lekcja 6

mgr Katarzyna Kurowska

Poniedziałek lekcja 1

mgra Aneta Setlak

Poniedziałek lekcja 1

Czwartek lekcja 6

Koło języka niemieckiego

mgr Jolanta Zoła 

Czwartek lekcja 9

Koło matematyczne

Klasy IV

mgr Marta Dąbkowicz – Błasik

Poniedziałek lekcja 6

Wtorek lekcja 5

Klasy V

mgr Małgorzata Przybyła

Wtorek lekcja 7

Środa lekcja 6

Klasy VI

mgr Magdalena Szafarz

Czwartek lekcja 7 sala 35 /
co 2 tygodnie

Poniedziałek lekcja 8 sala 34/
co 2 tygodnie

Klasy VII

mgr Małgorzata Przybyła

Wtorek 7.15

Klasy VIII

mgr Janina Półchłopek

Wtorek 7.15

Koło przyrodnicze

mgr Kinga Matuszewska

Wtorek lekcja 8

Koło geograficzne

mgr Krystyna Kwiatkowska

Poniedziałek lekcja 7,8

Czwartek lekcja 4

Koło chemiczne

mgr Agnieszka Janowiec

Wtorek/ Środa 7.15

Koło biologiczne

mgr Anna Sroka

Czwartek 7.15

mgr Kinga Matuszewska

Piątek lekcja 1

Poniedziałek lekcja 1

Koło historyczne

mgr Edyta Madej

Piątek lekcja 8

mgr Marta Dzik

Czwartek lekcja 7

Koło plastyczne

mgr Mirosława Ślusarczyk

Środa lekcja 7,9

Koło informatyczne

mgr Wiesław Rudnicki

Czwartek lekcja 9

Koło Techniczne

Mgr Grzegorz Tomkiewicz 

Poniedziałek / wtorek lekcja 7

Zajęcia sportowe

mgr Oktawian Flis

Wtorek Piątek lekcja 9

Koło religijne

mgr Halina Niemiec   

Poniedziałek lekcja 9

Piątek lekcja 0

s. Katarzyna Wodecka

Poniedziałek lekcja 8

Chór

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek lekcja 7

Moduł medialno – biznesowy

mgr Katarzyna Czerwonka

Wtorek lekcja 8

mgr Edyta Madej

Moduł medyczny 

mgr Magdalena Szafarz 

Czwartek lekcja 7

 

Gimnazjum nr 4

Rok szkolny 2018/2019

                                                 Koło humanistyczne

mgr Bogna Czajka

Środa lekcja 8

Koło języka angielskiego 

mgr Magdalena Rak – Kosiba

Piątek lekcja 9

 

 

Koło języka niemieckiego

mgr Jolanta Zoła

Czwartek lekcja 9

Koło historyczne

mgr Marta Dzik

Wtorek lekcja 0

WOS

mgr Edyta Madej

Piątek lekcja 9

Koło matematyczne

mgr Marta Dąbkowicz – Błasik

Wtorek lekcja 0

Koło fizyczne

mgr Magdalena Szafarz

Piątek lekcja 3

Koło biologiczne

mgr Kinga Matuszewska

Piątek lekcja  1

Koło geograficzne

mgr Krystyna Kiwatkowska

Piątek lekcja 4

Koło chemiczne

mgr Agnieszka Janowiec

Wtorek lekcja 0

Chór

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek lekcja 7

Koło plastyczne

mgr Mirosława Ślusarczyk

Wtorek lekcja 7

Zajęcia komputerowe

mgr Wiesław Rudnicki

Czwartek  lekcja 9

rok szkolny 2017/2018

Koło humanistyczne

Klasy IV

mgr Bogna Czajka  

Wtorek lekcja 7

Czwartek lekcja 7

27

Klasy V

mgr Renata Erban   

Poniedziałek lekcja 7

29

Klasy VI

mgr Justyna Rogala  

Wtorek  lekcja 8

18

Klasy VII

Mgr Katarzyna Czerwonka

Poniedziałek lekcja 8

Wtorek lekcja 8

37

Koło języka angielskiego

Klasy IV

mgr Anna Janusz

Poniedziałek lekcja 7

19

Klasy V, VI

mgr Magdalena Wadach

Środa lekcja 8

39

mgr Magdalena Rak – Kosiba

Środa lekcja 1

24

Klasy VII

mgr Aneta Setlak

Poniedziałek lekcja 8

27

Koło języka niemieckiego

mgr Jolanta Zoła 

Czwartek lekcja 7

36

Koło matematyczne

Klasy IV

mgr Katarzyna Goleń 

Środa lekcja 7

34

mgr Janina Półchłopek

Czwartek lekcja 6

39

Klasy V

mgr Magdalena Szafarz

Czwartek lekcja 7

34

Klasy VI

mgr Katarzyna Goleń  

Środa lekcja 7

33

Klasy VII

mgr Janina Półchłopek

Środa lekcja 7

35

Koło przyrodnicze

mgr Krystyna Kwiatkowska

Środa lekcja 7

30

Koło fizyczne

mgr Magdalena Szafarz 

Czwartek lekcja 8

31

Koło chemiczne

mgr Agnieszka Janowiec

Czwartek lekcja 8

31

Koło historyczne

mgr Edyta Madej

Wtorek lekcja 8

38

mgr Marta Dzik

Wtorek lekcja 8

29

Koło plastyczne

mgr Mirosława Ślusarczyk

Wtorek lekcja 7

18

Koło informatyczne

 

mgr Grzegorz Tomkiewicz

Poniedziałek lekcja 8

25

mgr Wiesław Rudnicki

Środa lekcja 7,8

25

Zajęcia sportowe

 

mgr Oktawian Flis

Wtorek lekcja 8

 

mgr Tomasz Janusz

Środa lekcja 8

 

Koło religijne

 

mgr Halina Niemiec   

Środa lekcja 6,7

33

Euroklub

 

mgr Magdalena Wadach

Środa lekcja 8  

39

                                                                      Koło miłośników Jasła  

 

mgr Edyta Madej

Poniedziałek lekcja 6

38

Chór

 

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek lekcja 7

26

Moduł medialno – biznesowy

 

mgr Katarzyna Czerwonka

Środa lekcja 7

38

mgr Edyta Madej

Moduł medyczny 

 

mgr Krystyna Kwiatkowska

Środa lekcja 7

30

mgr Magdalena Szafarz  

Czwartek lekcja 7

31

mgr Kinga Matuszewska

Czwartek lekcja 8

32

 

Rok szkolny 2016/2017

Realizacja programu „Nie zagubić talentu” – zajęcia dla klas I – III

mgr Małgorzata Kosiba

Baw się razem z nami

Wtorek lekcja 6,7

Zajęcia ogólnorozwojowe

Czwartek lekcja 6

mgr Anika Andrzejak

Godziny dla zdrowia

Poniedziałek lekcja 6,7

Zajęcia plastyczne

Środa lekcja 6

mgr Monika Błasik

Zajęcia ogólnorozwojowe

Poniedziałek lekcja 6,7

Literaki

Czwartek lekcja  6

mgr Beata Cholewiak - Dublanin

Bawmy się angielskim

Wtorek lekcja 6,7

Przyroda  z angielskim

Piątek lekcja 6

mgr Magdalena Kmiotek

To ja przyjaciel przyrody

Piątek lekcja 5,6

Przyroda wokół nas

Czwartek lekcja 6

mgr Halina Niemiec

Bajkowe spotkania

Środa lekcja 2

mgr Bogusława Kraus

A to ciekawe

Piątek lekcja 6,7

Jasło moje miasto

Czwartek lekcja 6

mgr Grażyna Pawluś

Poznaj swoja małą Ojczyznę

Piątek lekcja 7,8

Co wiem o moim mieście

Piątek lekcja 4

mgr Aneta Setlak

Język angielski na wesoło

Piątek lekcja 8

mgr Ewelina Socha - Filip

Nauka przez zabawę

Poniedziałek lekcja 6

Zajęcia ogólnorozwojowe

Środa lekcja 6,7

mgr Katarzyna Moskal

Bajkolandia

Wtorek/czwartek lekcja 7

Porusz umysł

Wtorek lekcja 4

mgr Anna Maciechowska

Poznaj siebie i świat

Wtorek lekcja 6/czwartek l 8

Bawimy się i uczymy

Czwartek lekcja 3

mgr Katarzyna Warchoł

Przez hiszpańskie okulary

Poniedziałek lejca 6,7

Hiszpański na wesoło

Wtorek lekcja 6

s. Liliana Wodecka

Koło misyjne

Środa lekcja 7,8

mgr Renata Erban

Rymowanki zabawy słowem

Czwartek lekcja 6

mgr Katarzyna Czerwonka

Zabawa słowami

Wtorek lekcja 3

mgr Edyta Madej

A to historia

Poniedziałek lekcja 2

mgr Justyna Rogala

Cztery pory roku

Czwartek lekcja 7

mgr Katarzyna Kurowska

Klub bezpiecznego trzecioklasisty

Czwartek lekcja 2

mgr Jolanta Zoła

Niemiecki jest prosty

Wtorek lekcja 8

mgr Agnieszka Janowiec

Przyroda wokół nas

Czwartek lekcja 3

mgr Krystyna Procnar Tomkiewicz

Młody mistrz plastyki

Wtorek lekcja 2

mgr Janina Półchłopek

Matematyczna podróż

Czwartek lekcja 8

mgr Małgorzata Przybyła

Zygzakiem przez matematykę

Poniedziałek lekcja 3

mgr Kinga Matuszewska

Zwierzęta w bajkolandii

Piątek lekcja 2

mgr Krystyna Kwiatkowska

Z przyrodą na Ty

Wtorek lekcja 2

mgr Grzegorz Tomkiewicz

Klub młodego filmowca

Piotrek lekcja 3

mgr Anna Śliwa 

Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej

Piątek lekcja 2

Czwartek lekcja 5

Środa lekcja 1

mgr Adam Pasterz

Z piłka na Ty

Wtorek lekcja 8

mgr Grażyna Kizińska

Baw się razem z nami

Środa lekcja 3

mgr Bogusława Mordawska

Gry i zabawy ruchowe

Wtorek/czwartek lekcja 5

mgr Tomasz Janusz

Szybciej wyżej dalej

Piątek lekcja 1

mgr Grzesiak Agnieszka

Mały artysta

Piątek lekcja 5

mgr Beata Cygnar

Zajęcia ogólnorozwojowe

Piątek lekcja 1

mgr Anna Janusz

Poznaj angielski przez zabawę

Środa lekcja 3

mgr Magdalena Wadach

Mini przewodnik po Europie

Czwartek lekcja 1

ks. Filip Mikuła

Jezus przyjacielem dzieci

Poniedziałek lekcja 1,8

mgr Agnieszka Michowicz

Rysuj i wyrażaj siebie

Piątek lekcja 2

 

 

Zespół taneczno – wokalny Świetliki

mgr Anetta Bobula

Wtorek lekcja 3

Koło humanistyczne

Klasy IV

mgr Renata Erban

Wtorek lekcja 6

29

Klasy V

mgr Justyna Rogala  

Środa lekcja 7

39

Klasy VI

mgr Katarzyna Czerwonka

Wtorek lekcja 7,8

37

Koło języka angielskiego

Klasy IV

mgr Anna Janusz

Poniedziałek lekcja 7

37

Klasy V

mgr Magdalena Wadach

Poniedziałek lekcja 7

39

mgr Magdalena Rak – Kosiba

Piątek lekcja 5

24

Klasy VI

mgr Katarzyna Kurowska

Piątek lekcja 7

36

Mgr Aneta Setlak

Poniedziałek lekcja 7

37

Koło matematyczne

Klasy V

mgr Małgorzata Przybyła

Wtorek lekcja 7

34

Klasy VI

mgr Janina Półchłopek

Czwartek  lekcja 1

33

Czwartek lekcja 1

25

Kółko przyrodnicze

mgr Krystyna Kwiatkowska

Piątek lekcja 7

30

Koło historyczne

mgr Edyta Madej

Poniedziałek lekcja 7

38

Koło plastyczne

mgr Krystyna  Procner Tomkiewicz

Poniedziałek lekcja 8

19

Środa lekcja 6

19

Koło informatyczne

 

mgr Grzegorz Tomkiewicz

Środa, czwartek lekcja 8

25

mgr Agnieszka Grzesiak

Wtorek lekcja 7

25

Zajęcia sportowe

 

mgr Grażyna Kizińska

Piątek lekcja 7

 

mgr Tomasz Janusz  

Środa lekcja 8,9

 

Mgr Bogusława Mordawska

Środa lekcja  7,8

 

Koło religijne

 

mgr Halina Niemiec   

Poniedziałek lekcja 7

33

Środa lekcja 7

33

Euroklub

 

mgr Magdalena Wadach

Poniedziałek lekcja 7

39

                                                                      Koło regionalne

 

mgr Justyna Rogala

Środa lekcja 8

39

Chór

 

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek lekcja 8

30

Koło dziennikarskie

 

mgr Katarzyna Czerwonka

Wtorek lekcja 8

37