Oferta edukacyjna

SP1 Jasło – tradycyjne wartości, nowoczesna edukacja

 

Wybierając SP1 Jasło - wybierasz 233 lata doświadczenia

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta to jedyna w mieście szkoła z tak bogatymi tradycjami. Jej historia sięga 1788 roku, więc Państwa dziecko ma szansę uczyć się tam, gdzie nadal czuć ducha polskiej historii. W SP1 tradycja łączy się z nowoczesnością, a nasza szkoła od 1975 roku dynamicznie się rozwija, zmienia i dostosowuje do szybko zmieniającej się wokół nas rzeczywistość oraz potrzeb ucznia.

Do dyspozycji dzieci oddajemy piękne, kolorowe, nowoczesne sale lekcyjne, świetlicę, plac zabaw, boisko oraz siłownię. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu nauka staje się przyjemnością.

Zobacz jak wygląda nasza szkoła: https://fb.watch/3Ht82XrbVE/

 

Wybierając SP1 – wspierasz sukces swojego dziecka

Co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w egzaminach kompetencji osiągają poziom wysoki i bardzo wysoki. Te wyniki kwalifikują szkołę do grupy 12 % szkół podstawowych w Polsce z tak znakomitymi osiągnięciami. Jest to możliwe, ponieważ już od pierwszego dnia w szkole dziecko trafia pod opiekę najlepszej kadry pedagogów, którzy pozwalają dziecku rozwijać jego indywidualne talenty.

Rozbudzanie kreatywności i motywowanie dzieci sprawia, że aż 87% uczniów szkoły podstawowej chętnie uczestniczy w różnego rodzaju kółkach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych. Są to kółka przedmiotowe (matematyczne, z j. polskiego, chemiczne, biologiczne, informatyczne, geograficzne, fizyczne, ekologiczne, regionalne), ale także nowoczesne, takie jak programowanie i robotyka. SP1 jako jedyna szkoła w Jaśle posiada swoją własną, nowoczesną, w pełni wyposażoną pracownię robotyki, w której dzieci poznają fascynujący świat robotów.

Zobacz jak wyglądają zajęcia z robotyki: https://fb.watch/3P9JQMEEZ6/

 

Wybierając SP1 – pozwalasz dziecku rozwijać pasje

W SP1 to uczeń, jego marzenia i pasje są najważniejsze. Aby pomóc mu rozwijać indywidualne talenty, przygotowaliśmy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Twoje dziecko marzy, by uczyć się języków obcych? W SP1 może bezpłatnie uczyć się aż 3: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz przygotować się do egzaminu poprzedzającego uzyskanie certyfikatu z j. angielskiego.

Twoje dziecko chciałoby realizować się artystycznie? Oddajemy do jego dyspozycji kółka plastyczne, wokalne, chór szkolny, kółko teatralne, kabaret szkolny, szkółkę taneczną. A może kocha sport? W naszej ofercie znajdzie zajęcia sportowe (siatkówki, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej), kółko turystyczne a także nauczy się gry w szachy. Tej popularnej w ostatnim czasie gry dziecko może uczyć się już od pierwszej klasy i rozwijać swój talent.

Zobacz jak wyglądają zajęcia szachowe: https://fb.watch/3IYFLMI6kL/

 

Wybierając SP1 – pomagasz dziecku stać się świadomym obywatelem

SP1 przekazuje nie tylko wiedzę. Uczy szeregu cennych umiejętności, które pomagają kształtować postawy obywatelskie i społeczne. W szkole działa ZHP Szczep Orląt im. Janka Bytnara, Samorząd Szkolny, Klub Europejski, koło Caritas i wiele innych organizacji, pomagających rozwijać wartości i wrażliwość dziecka.

Od 1998 r. należymy także do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a nasze działania docenił sam Minister Edukacji Narodowej, wyróżniając SP1 Krajowym Certyfikatem Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dzięki temu nasza placówka – jako jedna z tylko 92 w Polsce - znalazła się w elitarnym gronie szkół Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Jako że zdrowie wymaga także regeneracji, od 10 lat organizujemy dla dzieci wypoczynek wakacyjny i feryjny. Wdrażamy wymiany międzynarodowe uczniów i nauczycieli, pomagając im integrować się z przedstawicielami innych krajów i kultur.

 

SP 1 Jasło – tu zaczyna się przyszłość Twojego dziecka

Dowiedz się więcej:

http://sp1-jaslo.edu.pl/

https://www.facebook.com/SP1Jaslo

 

 

1. Co roku uczniowie w egzaminach kompetencji osiągają poziom wysoki i bardzo wysoki. Te wyniki kwalifikują Szkołę Podstawową nr 1 do grupy 12 % szkół podstawowych w Polsce z tak znakomitymi osiągnięciami.

2. Gwarancja osiągania sukcesów w konkursach( w ostatnich dwóch latach)

– konkursy międzynarodowe – 11 laureatów

–konkursy ogólnopolskie – 310 laureatów

– konkursy wojewódzkie – 71 laureatów

3. Szkoła Podstawowa nr 1 za swoje osiągnięcia została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Realizuje innowacje :
- oddziały dwujęzyczne od klasy I ( j. angielski )
- moduły : medyczny, prawno-medialny, językowy (j. angielski i j. niemiecki ) od klasy VI,
- szkółka sportowa - piłka nożna dziewcząt i chłopców ( od kl. I )- opiekun O. Flis - instruktor piłki nożnej
-
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców kl. IV-VIII -opiekunowie :T. Janusz, A. Pasterz -instruktorzy piłki siatkowej
- zespoły artystyczno-wokalne ( "Świetliki"-kl. I-III, chór-kl.IV-VIII)

Realizuje projekty – Szkoła z klasą, WF z klasą, Jasielska Liga Naukowa LOTOS, Szkoła w ruchu, Szkoła Łowców Talentów, międzynarodowy projekt polsko-szwajcarski Communication first, Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej.

4. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w kontynuacji projektu “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Celem projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzają w szkołach  zajęcia  dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne. Tworzona jest “Gardnerowska” strefa edukacyjna. W każdym takim Ośrodku dzieci mogą realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami. W konsekwencji realizowany jest nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także otwiera się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów.

Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.

Każdy z nas jest zdolny, a istotą edukacji powinno być te zdolności i talenty wspierać i pielęgnować, gdyż jest to największe bogactwo narodu – kapitał ludzki!

5. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych. Przygotowują się do nich dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 oferuje znakomicie wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne, salę gimnastyczną, siłownie, salę do gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie korzystają na bieżąco z trzech pracowni komputerowych, 10 tablic interaktywnych, 21 projektorów multimedialnych. Rozległe tereny z boiskami i dużym placem zabaw oferują możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

7. Nauczyciele organizują zajęcia wyrównujące ewentualne braki – organizowane według zapotrzebowań indywidualnych na bieżąco.

8. Szkoła Podstawowa  nr 1 realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Minister Edukacji Narodowej wyróżnił Szkołę Podstawową nr 1 KRAJOWYM CERTYFIKATEM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

9. Bogata oferta działań samorządowych młodzieży gwarantuje włączenie każdego ucznia w organizację, bogatego w różnorodne imprezy, życia szkoły.

10. Czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych : 8.00 – 15.10 W razie konieczności szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym.

11. Uczniów obowiązuje mundurek szkolny.

Każde dziecko rozwija umiejętności lingwistyczne poprzez naukę języka angielskiego od klasy pierwszej.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje rzetelny poziom nauczania.

Zajęcia pozalekcyjne

rok szkolny 2020/2021

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa nr 1    Rok szkolny 2020/2021

Realizacja programu „Nie zagubić talentu” – zajęcia dla klas I – III

Zajęcia wychowawcze i rekreacyjne

mgr Małgorzata Kosiba

Mały czytelnik

mgr Monika Błasik

Mały odkrywca

mgr Magdalena Kmiotek

Przyjaciel przyrody

mgr Barbara Grygiel

Bawię się i uczę

mgr Katarzyna Moskal

Porusz umysł

mgr Kinga Kędzierska  

Muzyczne podróże

mgr Bożena Jureczko

To warto wiedzieć

mgr Mirosława Ślusarczyk

Z kolorem przez świat 

Zabawa z językiem angielskim i niemieckim

mgr Anna Janusz

Angielski krok po kroku

mgr Aneta Setlak

My English – easy English

mgr Beata Cholewiak - Dublanin

Bawmy się angielskim

mgr Barbara Marek 

Język niemiecki w zabawach

Szkolne koło sportowe

mgr Oktawian Flis

Gry i zabawy ogólnorozwojowe

 

 

 

 

 

 

 

Koło humanistyczne

Klasy IV

mgr J. Rogala

Poniedziałek lekcja 5, 6

Środa lekcja 6

mgr E. Szyk

Poniedziałek lekcja 5

Klasy V

mgr K. Czerwonka

Czwartek lekcja 5

Poniedziałek lekcja 6

Klasy VI

mgr J. Rogala

doraźnie

mgr R. Erban

Poniedziałek lekcja 0

mgr E. Szyk

Środa lekcja 2

Czwartek lekcja 6

Poniedziałek lekcja 6

mgr K. Czerwonka

doraźnie

Klasy VII

mgr B. Czajka

Środa lekcja 8

Czwartek/piątek  lekcja 0

Klasy VIII

mgr R. Erban

Czwartek lekcja 7

Środa lekcja 0

Koło języka angielskiego

Klasy IV

mgr A. Setlak

Poniedziałek/czwartek lekcja 0

mgr A. Janusz

Poniedziałek lekcja 5

mgr M. Wadach

Wtorek lekcja 7

Klasy V

mgr K. Kurowska

Wtorek lekcja 7

Klasy VI

mgr M. Wadach

Środa lekcja 8

Środa lekcja 7

mgr M. Rak – Kosiba

Wtorek lekcja 7

Klasy VII

mgr K. Kurowska

Środa lekcja 7

mgr M. Rak – Kosiba

Środa lekcja 0

Klasy VIII

mgr K. Kurowska

Środa/ Czwartek lekcja 7

mgr A. Janusz

Środa lekcja 8

mgr M. Wadach

Poniedziałek lekcja 6

Koło języka niemieckiego

mgr Jolanta Zołą

Poniedziałek lekcja 9

Wtorek lekcja 8

Koło matematyczne

Klasy IV

mgr M. Dabkowicz - Błasik

Poniedziałek lekcja 0

mgr A. Ziaja

Czwartek lekcja 6

Klasy V

mgr M. Dabkowicz – Błasik

Środa lekcja 0

mgr A. Ziaja

Środa lekcja 0

Poniedziałek lekcja 6

Klasy VI

mgr M. Dąbkowicz – Błasik

Piątek lekcja 6

Czwartek lekcja 7

Środa lekcja 0

mgr M. Przybyła

Środa lekcja 6

Klasy VII

mgr M. Dabkowicz – Błasik

Poniedziałek lekcja 0

mgr M. Przybyła

Piątek lekcja 7

Środa lekcja 7

Klasy VIII

mgr A. Ziaja

Poniedziałek lekcja 0 i 6

Koło geograficzne

mgr Krystyna Kwiatkowska

Wtorek lekcja 8

Koło chemiczne

mgr Urszula Fejklowicz

Piątek lekcja 8

Poniedziałek lekcja 7

Koło biologiczne

mgr Anna Sroka

 Poniedziałek lekcja 0

Wtorek lekcja 0

 

Koło historyczne

mgr Marta Dzik

Czwartek lekcja 0 i lekcja 7 

Wtorek lekcja 0

mgr Wioleta Michnal 

Czwartek lekcja 0

Piątek lekcja 8

Koło fizyczne

mgr Magdalena Szafarz

Środa lekcja 7

Czwartek lekcja 7

Poniedziałek lekcja 6

Koło plastyczne

mgr Mirosława Ślusarczyk

Poniedziałek lekcja 8

Czwartek lekcja 7,8

Mgr Barbara Gonera

Piątek lekcja  7

Koło ruchu drogowego

mgr Grzegorz Tomkiewicz 

Środa/ poniedziałek

Koło informatyczne

mgr Wiesław Rudnicki

Wtorek 13.35-15.05

Zajęcia sportowe

mgr Adam Pasterz

Środa lekcja 8

mgr Tomasz Janusz

Czwartek lekcja 8

Koło religijne

mgr Halina Niemiec   

Wtorek lekcja 0

Czwartek lekcja 8

s. Katarzyna Wodecka

Środa lekcja 8

Koło muzyczne

mgr Agnieszka Grzesiak

Poniedziałek lekcja 8

Euroklub

mgr Maria Wadach

Poniedziałek lekcja 7

Moduły– terminy ustalane na bieżąco

medialno – biznesowy

mgr Katarzyna Czerwonka

Poniedziałek lekcja 7

mgr Justyna Rogala

medyczny 

 

mgr Urszula Fejklowicz   

Środa lekcja 0

Czwartek lekcja 0

Środa lekcja 7

mgr Magdalena Szafarz

mgr Anna Sroka  

językowy

 

mgr Anna Janusz

Piątek lekcja 8

mgr Maria Wadach