Rada Rodziców

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zakup sprzętu sportowego w postaci rowerków magnetycznych, wioślarza magnetycznego  oraz skrzyni gimnastycznej.

 

Rada Rodziców zaprasza delegatów poszczególnych oddziałów klasowych na zebranie w środę
27 listopada 2019r. o godzinie 16 30 w jadalni szkoły.

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty w wysokości:

  • 40,00 zł na pierwsze dziecko,
  • 20,00 zł na drugie dziecko,
  • kolejne zwolnione z opłat.

Wpłat można dokonać u wychowawcy klas lub bezpośrednio na konto:

nr konta: 22 8627 1011 2001 0053 1878 0002

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.