Rada Rodziców

Rada Rodziców zaprasza delegatów poszczególnych oddziałów klasowych na zebranie w poniedziałek
16 września 2019r. o godzinie 16 30 w jadalni szkoły.

Składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2018/ 2019 wynosi:

  • 40,00 zł na pierwsze dziecko,
  • 20,00 zł na drugie dziecko,
  • kolejne zwolnione z opłat.

Składkę należy uiszczać u wychowawcy klasy

lub

na konto nr  22 8627 1011 2001 0053 1878 0002 z dopiskiem „imię i nazwisko dziecka, klasa”.

Regulamin