Stołówka szkolna

Cena obiadu dwudaniowego - 3,50 zł

Przyjmowanie opłat za obiady uczniów   Do 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

W godzinach:

poniedziałek od  7:30 - 10:30  i   13:30 – 14:30

wtorek          od 7:30  - 10:30   

środa           od 7:30 -  10:30  i   13:00- 14:30

czwartek      od 7:30 -  10:30  

piątek           od 10:30 - 12:30

Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie w/w terminu, gdyż po jego upływie w razie nieuregulowania płatności, uczeń będzie skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Opłatę można uiścić gotówką na miejscu lub wykonać przelew na konto.

Informujemy, że 22 lutego 2019r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności za obiady.

nr konta: 22 8627 1011 2001 0053 1878 0002

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie jego rezygnacji z obiadu do godz. 9 00 danego dnia osobiście lub telefonicznie nr tel. 13 446 37 54

Nieobecności niezgłoszone nie będą odliczane od kosztu obiadu.

Koszt obiadów w miesiącu czerwcu 2019r. wynosi  42,00 zł
Prosimy o dokonanie płatności w  terminie do 15.06.2019r. 

Obiady wydawane są w dni nauki szkolnej  w godzinach od 11 25 do 13 30.

ROZKŁAD LEKCJI I PRZERW

1.    8 00 -    845        przerwa 5 minut
2.    8 50 -    9 35       przerwa 10 minut
3.    9 45  - 1030        przerwa 10 minut     
4.  10 40  - 11 25       przerwa 15 minut    
5.  11 40  - 1225        przerwa 15 minut
6.  12 40 -  13 25       przerwa 10 minut
7.  13 35  - 14 20       przerwa 5 minut
8.  14 25  - 15 10         przerwa 5 minut