Stołówka szkolna

Cena obiadu dwudaniowego - 4,50 zł

Przyjmowanie opłat za obiady uczniów do 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

W godzinach: od  7:30 - 14:30  

przerwa : od 12:30 do 13:30

Koszt obiadów - marzec 2020r. wynosi 99 zł

Prosimy o dokonanie płatności w  terminie do 10.02.2020r. 

Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie w/w terminu, gdyż po jego upływie w razie nieuregulowania płatności, uczeń będzie skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Opłatę można uiścić gotówką na miejscu lub wykonać przelew na konto.

nr konta: 22 8627 1011 2001 0053 1878 0002

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie jego rezygnacji z obiadu do godz. 8 30 danego dnia osobiście lub telefonicznie nr tel. 13 446 37 54

Nieobecności niezgłoszone nie będą odliczane od kosztu obiadu.

Obiady wydawane są w dni nauki szkolnej  w godzinach od 11 25 do 13 35.

 

ROZKŁAD LEKCJI I PRZERW

1.    8 00 -    845        przerwa 5 minut
2.    8 50 -    9 35       przerwa 10 minut
3.    9 45  - 1030        przerwa 10 minut     
4.  10 40  - 11 25       przerwa 15 minut    
5.  11 40  - 1225        przerwa 15 minut
6.  12 40 -  13 25       przerwa 10 minut
7.  13 35  - 14 20       przerwa 5 minut
8.  14 25  - 15 10        przerwa 5 minut