Stołówka szkolna

Cena obiadu dwudaniowego - 3,50 zł

Przyjmowanie opłat za obiady - do 15-go każdego miesiąca

codziennie od 7 30 do 10 30 oraz wtorek i czwartek od 12 30 do 14 30

Opłatę można uiścić gotówką na miejscu lub wykonać przelew na konto:

76124023371111001064686551

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie jego rezygnacji z obiadu do godz. 9 00 danego dnia osobiście lub telefonicznie nr tel. 13 446 37 54

Nieobecności niezgłoszone nie będą odliczane od kosztu obiadu.

Koszt obiadów w miesiącu czerwcu 2018r. wynosi  49,00 zł
Prosimy o dokonanie płatności w  terminie do 15.06.2018r. 

Obiady wydawane są w dni nauki szkolnej  w godzinach od 11 25 do 13 30.

ROZKŁAD LEKCJI I PRZERW

1.    8 00 -    845        przerwa 5 minut
2.    8 50 -    9 35       przerwa 10 minut
3.    9 45  - 1030        przerwa 10 minut     
4.  10 40  - 11 25       przerwa 15 minut    
5.  11 40  - 1225        przerwa 15 minut
6.  12 40 -  13 25       przerwa 10 minut
7.  13 35  - 14 20       przerwa 5 minut
8.  14 25  - 15 10           przerwa 5 minut