Stołówka szkolna

Cena obiadu dwudaniowego - 3,50 zł

Przyjmowanie opłat za obiady uczniów   Do 15 KAŻDEGO MIESIĄCA

W godzinach:

poniedziałek od  8:00 - 10:00  i   14:30 – 16:00

                        wtorek          od 7:30  - 10:30   

                         środa           od 7:30 -  10:30  i   13:00- 14:30

                       czwartek       od 7:30 -  10:30  

                       piątek            od 10:30 - 12:30

Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie w/w terminu, gdyż po jego upływie w razie nieuregulowania płatności, uczeń będzie skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Opłatę można uiścić gotówką na miejscu lub wykonać przelew na konto:

76124023371111001064686551

W przypadku nieobecności ucznia prosimy o zgłoszenie jego rezygnacji z obiadu do godz. 9 00 danego dnia osobiście lub telefonicznie nr tel. 13 446 37 54

Nieobecności niezgłoszone nie będą odliczane od kosztu obiadu.

Koszt obiadów w miesiącu grudniu 2018r. wynosi  49,00 zł
Prosimy o dokonanie płatności w  terminie do 15.12.2018r. 

Obiady wydawane są w dni nauki szkolnej  w godzinach od 11 25 do 13 30.

ROZKŁAD LEKCJI I PRZERW

1.    8 00 -    845        przerwa 5 minut
2.    8 50 -    9 35       przerwa 10 minut
3.    9 45  - 1030        przerwa 10 minut     
4.  10 40  - 11 25       przerwa 15 minut    
5.  11 40  - 1225        przerwa 15 minut
6.  12 40 -  13 25       przerwa 10 minut
7.  13 35  - 14 20       przerwa 5 minut
8.  14 25  - 15 10         przerwa 5 minut