Oferta opiekuńcza

Umożliwiamy korzystanie z następujących usług:

– opieki stomatologicznej i medycznej,

– opieki pedagoga szkolnego, psychologa oraz logopedy szkolnego,

– świetlicy szkolnej,

– dożywiania (obiady, herbata do śniadania).

Zgłoszenie do korzystania z obiadów :

Zgłoszenie  do świetlicy:

Termin składania zgłoszeń do korzystania z obiadów i świetlicy – 15 sierpnia 2017 r.

Świetlica szkolna

Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo –  wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach.

Otwarta jest w godz. 7.00 – 17.00  i obejmuje opieką dzieci z klas 1 – 3.

Oferuje różnorodne zajęcia: czytelnicze, umuzykalniające, plastyczne , taneczne, szachowe, językowe, reedukacyjne, multimedialne.

   W ramach świetlicy działa zespół wokalno-taneczny „Świetliki”