Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Stan na 23.11.2020 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia  2020 r

Sprawdzian próbny klas ósmych i siódmych

listopad, grudzień, marzec

Egzamin ósmoklasisty

25,26,27.05.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

styczeń 2021

Zakończenie I semestru

29 stycznia 2021

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia  2021 r.

Termin klasyfikacji rocznej

czerwiec 2021

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25  czerwca 2021

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Dzień Nauczyciela – 14 października 2020 r.
 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2021 r.,
 • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

 

Dni dodatkowo wolne

 1,2,3 – 25 – 27.05.2021 wtorek, środa, czwartek – egzamin VIII

4 – 29.04.2021 czwartek

5 – 30.04.2021 piątek

6 – 4.06 2021 piątek

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia  2020 r

Sprawdzian próbny klas ósmych i siódmych

listopad, grudzień, marzec

Egzamin ósmoklasisty

25,26,27.05.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

styczeń 2021

Zakończenie I semestru

29 stycznia 2021

Ferie zimowe

1 - 14 lutego  2021 r.

Termin klasyfikacji rocznej

czerwiec 2021

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25  czerwca 2021

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Dzień Nauczyciela – 14 października 2020 r.
 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2021 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2021 r.,
 • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

 

Dni dodatkowo wolne

 

1,2,3 – 25 – 27.05.2021 wtorek, środa, czwartek – egzamin VIII

4 – 4.01.2021 poniedziałek

5 – 5.01.2021 wtorek  

6 – 29.04.2021 czwartek

7 – 30.04.2021 piątek

8 – 4.06 2021 piątek

 

W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę świetlicową.