Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Stan na 23.11.2020 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia  2020 r

Sprawdzian próbny klas ósmych i siódmych

listopad, grudzień, marzec

Egzamin ósmoklasisty

25,26,27.05.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

styczeń 2021

Zakończenie I semestru

29 stycznia 2021

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia  2021 r.

Termin klasyfikacji rocznej

czerwiec 2021

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25  czerwca 2021

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Dzień Nauczyciela – 14 października 2020 r.
  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
  • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
  • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2021 r.,
  • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

 

Dni dodatkowo wolne

1 – 29.04.2021r. czwartek

2 – 30.04.2021r. piątek

3, 4, 5 – 25–27.05.2021r. wtorek, środa, czwartek – egzamin VIII.

6 - 2.06.2021r. środa

7 – 4.06 2021r. piątek

 

W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę świetlicową.