Kalendarz roku szkolnego

na rok szkolny 2017/2018

4.09.2017 - Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

14.10.2017 - Dzień Edukacji Narodowej

10.11.2017 - pasowanie na ucznia szkoły podstawowej

22.12.2017 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23.12.2017 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna

4.01.2018 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zabawa choinkowa

26.01.2018 - koniec I semestru

29.01.2018 – 9.02.2018 - ferie zimowe

marzec 2018 – Rekolekcje (trzy dni)

29.03.2018 – 3.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna

18,19,20.04.2018 – próbny egzamin dla uczniów klas VII

2.05.2018 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4.05.2018 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.05.2018  – PIKINIK RODZINNY

1.06.2018 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.06.2018 - Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła zapewnia opiekę  świetlicową.