Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz dni dodatkowo wolnych

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle

2.11.2018 piątek  

21.12.2018 piątek

2.01.2019 środa

15,16,17.04.2019 poniedziałek, wtorek, środa – egzamin ósmoklasisty

2.05.2019 czwartek 

Gimnazjum nr 4 w Jaśle

2.11.2018 piątek  

21.12.2018 piątek

2.01.2019 środa

10,11,12.04.2019 środa, czwartek, piątek – egzamin gimnazjalny 

2.05.2019 czwartek