Kalendarz roku szkolnego

1.09.2016 - Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

14.10.2016 - Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2016 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

10.11.2016 - pasowanie na ucznia szkoły podstawowej

23.12.2016 - 31.12.2016 - zimowa przerwa świąteczna

5.01.2017 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zabawa choinkowa

13.01.2017 - koniec I semestru

16.01.2017 – 27.01.2017 - ferie zimowe

marzec 2017 – Rekolekcje (trzy dni)

13.04.2017 – 18.04.2017 - wiosenna przerwa świąteczna

2.05.2017 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

27.05.2017  – PIKINIK RODZINNY

16.06.2017 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23.06.2017 - Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

 

 

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła zapewnia opiekę  świetlicową.