Regulamin przyznawania statuetki Romualda Traugutta

 1. Statuetka Romualda Traugutta przyznawana jest najlepszemu uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr4.
 2. Statuetkę przyznaję się uczniowi, który uzyskał:

  - najwyższą średnią końcoworoczną

  - wzorową ocenę z zachowania

  - najwyższe wyniki z konkursów lub zawodów sportowych.

  3. Wyboru laureata dokonuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym II semestru.

  4. Podjęta przez Radę Pedagogiczną decyzja jest nieodwołalna i niepodważalna.