Regulacje wprowadzone od 1 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust. (wyjątek stanowi czas zajęć lekcyjnych – uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę)

2. Obowiązuje dezynfekcja rąk – przed wejściem do szkoły oraz przed rozpoczęciem każdej lekcji. Płyny dezynfekujące są dostępne w każdej sali dydaktycznej oraz przy wejściu do szkoły.

3. Rodzice nie wchodzą na teren budynku. Oczekują na uczniów w przedsionku do wejścia do szatni. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych przez okres września

4. Rodzice mogą korzystać z domofonu – łączy on z szatnią, sekretariatem i świetlicą

5. Uczniowie z katarem, kaszlem będą izolowani w izolatorium i tam będą oczekiwali na odebranie przez rodzica. Aby uczestniczyć w dniu następnym w zajęciach dydaktycznych, zobowiązani są przedłożyć aktualne zaświadczenie od lekarza, że dziecko może uczęszczać na zajęcia szkolne.

6. Od 1 września 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone będą w trybie normalnym w szkole. W pierwszym tygodniu roku szkolnego  należy przygotować się technicznie i praktycznie do nauki w trybie zdalnym(sprawny internet, kamerka, mikrofon - obsługa classroom - próbne połączenia na każdym przedmiocie).Taki typ pracy będzie wdrożony w przypadku wystąpienia na terenie szkoły zagrożenia epidemicznego.

7. Każdy rodzic poprzez classroom zapewnia sobie kontakt on-line z nauczycielami na potrzebę odbywania wywiadówek i wszelkich zebrań.

8. Każdy rodzic poprzez konto ucznia ma wgląd do classroom w celu bieżącej kontroli domowej pracy dziecka.

9. W dniu 1 września każdy uczeń otrzyma komplet podręczników oraz kluczyk do szafki indywidualnej w szatni.

10. Wszelkie płatności dokonywane są drogą elektroniczną.