Podręczniki

ROK SZKOLNY  2023/2024

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła - oprócz religii

Podręczniki do religii

Klasa 1

Ks dr Mielnicki K., Kondrak E., Snopek J

Poznaję Boży świat                                              

Jedność

Klasa 2

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Odkrywam królestwo Boże   

Jedność

Klasa 3

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Poznaję Jezusa

Jedność

Klasa 4

 Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Odkrywam życie z Jezusem

Jedność

Klasa 5

Ks dr Mielnicki K., Kondrak E.

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy                                                

Jedność

Klasa 6

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Jedność

Klasa 7

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy czynią dobro.

Jedność

Klasa 8

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość

Jedność

 

ROK SZKOLNY  2022/2023

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła - oprócz religii