XVII  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW KLAS III


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 im. ROMUALDA TRAUGUTTA
w JAŚLE

 

Serdecznie zapraszamy uczniów  do udziału w międzyszkolnym konkursie ekologicznym dla klas III.

 

Celem konkursu jest:

  • propagowanie ochrony przyrody

  • zachęcanie do pogłębiania wiedzy z ekologii i ochrony środowiska

  • wskazywanie zachowań prozdrowotnych

  • wdrażanie do zdrowego stylu życia

-   ukazywanie powiązań między ekologią a zdrowiem.

Zachęcamy uczniów klas trzecich do udziału w naszym konkursie, w którym mogą zdobyć atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

Została za nami ta bajka zielona

Czas wracać do domu - wędrówka skończona

Lecz choćbyś się spieszył najbardziej na świecie

Posprzątaj po sobie butelki i śmiecie

Zachowaj na zawsze najmilsze wspomnienia

Niech czysta i piękna zostanie tu Ziemia.
 

 MIĘDZYSZKOLNY

 KONKURS EKOLOGICZNY

DLA UCZNIÓW KLAS III

pod hasłem

„Wszyscy wygramy gdy świat posprzątamy!”

 

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa  nr 1 w Jaśle.

3. Zadania oceniać będą jury złożone z opiekunów grup oraz przedstawicielką Urzędu Miasta

4. Cele konkursu:

  • propagowanie ochrony przyrody

  • zachęcanie do pogłębiania wiedzy z ekologii i ochrony środowiska

  • wskazywanie zachowań prozdrowotnych

  • wdrażanie do zdrowego stylu życia

-     ukazywanie powiązań między ekologią a zdrowiem.

 

5. Termin konkursu 07.12.2017r. godz. 9.00

6. Miejsce konkursu- Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle.

7. Założenia organizacyjne:

- zadania konkursowe odbywać się będą na sali gimnastycznej szkoły (obowiązuje obuwie sportowe),

- każda szkoła ma prawo do zgłoszenia trzech uczniów (drużyna).

- każda drużyna prezentuje wiersz o tematyce ekologicznej,

- zakres materiału obejmuje edukację wczesnoszkolną.

8. Uczniowie wyróżnieni przez jury otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Jasła.

9. Dla wszystkich uczestników i opiekunów przewidziany będzie poczęstunek.

10. Pisemne potwierdzenie udziału w konkursie do dnia 27.11.2017r.

 

Organizatorzy:

 B. Kraus
 M. Gabańska-Kmiotek