Samorząd szkolny

Pełna miska dla schroniska

Jednym z zadań szkoły jest kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do świata przyrody, w tym wdrażanie do sprawowania opieki nad zwierzętami domowymi oraz niesienia pomocy zwierzętom żyjącym na wolności. Tego typu zadania wyrabiają w dzieciach m.in. takie cechy jak: empatia, obowiązkowość, odpowiedzialność czy szacunek dla innych. Są to cechy uważane za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym.
Nasi uczniowie wiele razy włączali się w akcje pomocy zwierzakom. Bardzo często sami je inicjowali. Tak też było i tym razem - Samorząd Uczniowski ogłosił zbiórkę karmy i akcesoriów dla czworonogów. Zebrane dary przekazano jasielskiej placówce opiekującej się psami i kotami.
Samorząd Uczniowski serdecznie wszystkim dziękuje za zaangażowanie i pomoc.

Nowy rok szkolny, nowy Samorząd!

Nowy rok szkolny – to również nowy Samorząd Uczniowski. Trwająca kilka dni kampania miała na celu wyłonić spośród kandydatów osoby kreatywne, odpowiedzialne, gotowe do reprezentowania całej społeczności uczniowskiej. Wybory niewątpliwie uczą demokracji i aktywności społecznej. Dobrze wybrany zarząd nie tylko reprezentuje interesy uczniów, ale też zachęca ich do działania i bierze udział w realizowaniu wielu zadań szkoły.

Kandydatki przygotowały plakaty, agitowały wśród wyborców i zachęcały do głosowania na siebie. W wyniku przeprowadzonego głosowania skład Zarządu SU przedstawia się następująco: Przewodniczącą Szkoły została: Dagmara Piątkowska, z-cą: Maria Żądło, a rzecznikiem: Julia Walowska. Wybranym gratulujemy i życzymy nieustającego zapału i owocnej pracy!