Podręczniki

ROK SZKOLNY  2020/2021

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła - oprócz religii

 

ROK SZKOLNY  2019/2020

ROK SZKOLNY  2018/2019

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła - oprócz religii

Religia :

szkoła podstawowa  :    2018/2019

Klasa 1

Kubik W. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

sam zeszyt ucznia, bez podręcznika                                              

WAM

 

Klasa 2

Kubik W. Kochamy Pana Jezusa – sam podręcznik     

WAM

Klasa 3

Kubik W. Przyjmujemy Pana Jezusasam podręcznik

WAM

Klasa 4

Marek Z. Zaproszeni przez Boga

WAM

Klasa 5

Marek Z. Drogi przymierza- Obdarowani przez Boga + zeszyt ucznia

WAM

Klasa 6

Marek Z. Drogi przymierza- Przemienieni przez Boga + zeszyt ucznia

WAM

Klasa 7

Ks. Kubik W. Szukam was

WAM

Klasa 8

Ks. Kubik W. Odsłonić twarz Chrystusa. Jestem z Wami.

WAM

 

gimnazjum       2018/2019

 

Klasa 3

W. Kubik  Chodźmy razem

WAM

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła  oprócz religii

 

KLASA I

 

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

Nr dop MEN

kszt. zint.

 

Szkolni przyjaciele

WSiP

813/1/2017

j. ang.

 

Howell S.: Explore Treetops 1 + ćw

Oxford

 

786/1/2017

religia

Kubik W. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – sam zeszyt ucznia, bez podręcznika                                              

WAM

 

AZ-11-01/10- KR-1/11

 

KLASA II

 

kszt. zint.

 

Lorek M., Zatorska M..: Nasza szkoła edukacja zintegrowana

Ludwa A. Nasza szkoła matematyka

Burchard A., Brzózka J., Hamak K. Ćwiczenia z pomysłem 

 

MEN

 

 

WSiP

 

 

 

 

638/1/2013/2015

 

j. ang.

 

Howell S.: Young Treetops 2 + ćw. 

 

Oxford

 

728/2/2015

 

religia

Kubik W. Kochamy Pana Jezusa – sam podręcznik     

WAM

AZ-12-01/10-KR-1/12

 

KLASA III

 

kszt. zint.

 

Lorek M., Zatorska M..: Nasza szkoła edukacja zintegrowana

Ludwa A. Nasza szkoła matematyka

Burchard A., Brzózka J., Hamak K. Ćwiczenia z pomysłem 

MEN

 

 

WSiP

 

 

 

 

638/1/2013/2015

 

j. ang.

Howell S.: Young Treetops 3 + ćw. 

 

Oxford

 

728/3/2016

 

religia

 

Kubik W. Przyjmujemy Pana Jezusasam podręcznik

WAM

AZ – 13 – 01/10 – KR  14/13

 

KLASA 4

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła  oprócz religii

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

 

Dobrowolska H., Dobrowolska U.:

Jutro pójdę w świat + ćwiczenia

WSiP

historia

 

Olszewska B., Surdyk – Fertach S., Wojciechowski G. Wczoraj i dziś + ćwiczenia

Nowa Era

plastyka

 

Lukas J., Onak K.

Do dzieła

Nowa Era

 

muzyka

 

Muzyka

Operon

 

j. ang.

 

Bowen P., Delaney D., Anyakwo D.

Team up Plus  + ćwiczenia

Oxford

 

matematyka

 

Lewicka H., Kowalczyk M.:

 Matematyka wokół nas + ćwiczenia

WSiP

 

przyroda

 

Gromek E., Kłos E., Laskowska E., Kofta W., Melson A.

Przyroda + ćwiczenia

WSiP

technika

Bogacka – Osińska B., Łazuchiewicz D.

Bądź bezpieczny na drodze 

WSiP

informatyka

Jochemczyk W., Krajewska - Kranas I.,

Kranas W., Samulska A., Wyczółkowski M.

Lekcje z komputerem

WSiP

 

religia

Marek Z.

Zaproszeni przez Boga + zeszyt ucznia

WAM, 2012

KLASA 5

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła  oprócz religii

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. pol.

 

Dobrowolska H., Dobrowolska U.:

Jutro pójdę w świat + ćw.          

WSiP 2013

 

matematyka

 

Lewicka H., Kowalczyk M. :

Matematyka wokół nas kl. V + ćw.

WSiP

 

historia

 

Lolo R., Pieńkowska A. Towalski R., Kalwat W.

Historia wokół nas + ćwiczenia

WSiP

 

przyroda

 

Gromek E., Kłos E., Laskowska E., Wawrzyniec K., Melson A.

Przyrodo, witaj! + ćwiczenia

WSiP

 

j. ang.

 

Bowen P., Delaney D., Anyakwo D.

Team up 2  + ćwiczenia

Oxford

 

muzyka

 

Smoczyńska U. Jakóbczak – Drażek K., Sołtysik A. Klucz do muzyki 

WSiP

 

plastyka

 

Stopczyk K. Plastyka 5 

 

WSiP

 

religia

 

Marek Z. Drogi przymierza- Obdarowani przez Boga + zeszyt ucznia

WAM

 

zajęcia komputerowe

 

Jochemczyk W., Krajewska - Kranas I.,Kranas W., Wyczółkowski M. 

Lekcje z komputerem

WSiP

 

zajęcia techniczne

Królicka E., Duda M., Buba E.

Technika na co dzień

WSiP

KLASA 6

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła  oprócz religii

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

 

Dobrowolska H., Dobrowolska U.:

Jutro pójdę w świat + ćwiczenia                  

WSiP

 

matematyka

 

Lewicka H., Kowalczyk M. :

Matematyka wokół nas kl. VI

+ ćwiczenia

WSiP 2010

 

Historia i społeczeństwo

 

Lolo R., Pieńkowska A.

Historia wokół nas + ćwiczenia                        

WSiP

 

przyroda

 

Gromek E., Kłos E., Kofta W., Laskowska E., Melson A. Przyrodo witaj + ćwiczenia

WSiP

 

j. ang.

 

Bowen P., Delaney D., Anyakwo D. team up 3 + ćwiczenia

Oxford

 

religia

 

Marek Z. Drogi przymierza-

Przemienieni przez Boga + zeszyt ucznia

WAM

 

muzyka

 

Smoczyńska U. Jakóbczak – Drażek K., Sołtysik A. Klucz do muzyki 

WSiP

plastyka

 

Stopczyk K. Plastyka 6 

 

WSiP

zajęcia komputerowe

Jochemczyk W., Krajewska - Kranas I.,Kranas W., Wyczółkowski M. 

Lekcje z komputerem

WSiP

 

zajęcia techniczne

 Królicka E., Duda M., Buba E.

Technika na co dzień

WSiP

KLASA 7

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła  oprócz religii

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

 

Bobiński W.

Jutro pójdę w świat + ćwiczenia

WSiP

j. angielski

 

Wetz B., Pye D.

English Plus Options + ćwiczenia

Oxford

 

j. niemiecki

Potapowicz M.

aha! Neu + ćwiczenia

WSiP

muzyka

 

Muzyka 

Operon

 

plastyka

 

Ipczyńska M. Mrozkowiak N.

Do dzieła

Nowa Era

 

historia

 

Roszak S., Łaszkiewicz A., Kłaczkow J.

Wczoraj i dziś + ćwiczenia

Nowa era

 

geografia

 

Malarz R., Szubert M.

Planeta Nowa

Nowa Era

biologia

 

Jastrzębska E., Kłos E., Kofta W., Michalik A., Pyłka – Gutowska E.        Biologia

WSiP

chemia

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

fizyka

Francuz – Ornat G., Kulawik T., Nowotny – Różańska M.       Spotkania z fizyką

Nowa Era

matematyka

 

Drażek A., Durnjak E. Wójcicka M.

 Matematyka wokół nas + zbiór zadań

WSiP

 

informatyka

Jochemczyk W., Krajewska – Kronas, Kranas W., Wyczółkowski M.     Informatyka 

WSiP

religia

Ks. Kubik W.

Szukam was

WAM

 

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła - oprócz religii

Religia :

Klasa 1

Kubik W. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – sam zeszyt ucznia, bez podręcznika                                              

WAM

 

Klasa 2

Kubik W. Kochamy Pana Jezusa – sam podręcznik     

WAM

Klasa 3

Kubik W. Przyjmujemy Pana Jezusasam podręcznik

WAM

Klasa 4

Marek Z. Zaproszeni przez Boga + zeszyt ucznia

WAM

Klasa 5

Marek Z. Drogi przymierza- Obdarowani przez Boga + zeszyt ucznia

WAM

Klasa 6

Marek Z. Drogi przymierza- Przemienieni przez Boga + zeszyt ucznia

WAM

Klasa 7

Ks. Kubik W. Szukam was

WAM

Rok szkolny 2016/2017

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia wypożycza bezpłatnie szkoła - oprócz religii

Kl.

Przedmiot

Podręczniki

Wydawnictwo

Nr dop. MEN

I

 

kszt. zint.

 

 

----------------

j. ang.

----------------

religia

Lorek M., Wollman L. Nasz elementarz

Burchard A., Brzózka J., Hamak K. Ćwiczenia z pomysłem

---------------------------------------------------

Howell S.: Young Treetops 1 + ćw

---------------------------------------------------

Kubik W. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – sam zeszyt ucznia, bez podręcznika

MEN

 

WSiP

---------------------

Oxford

---------------------

WAM

 

 

 

638/1/2013/2015

----------------------------

728/1/2015

----------------------------AZ-11-01/10- KR-1/11

 

II

 

kszt. zint.

 

 

 

 

----------------

j. ang.

----------------

religia

Lorek M., Zatorska M..: Nasza szkoła edukacja zintegrowana

Ludwa A. Nasza szkoła matematyka

Burchard A., Brzózka J., Hamak K. Ćwiczenia z pomysłem

---------------------------------------------------

Howell S.: Young Treetops 2 + ćw.

---------------------------------------------------

Kubik W. Kochamy Pana Jezusa – sam podręcznik

MEN

 

 

WSiP

 

---------------------

Oxford

---------------------

WAM

 

 

638/1/2013/2015

 

 

----------------------------

728/2/2015

----------------------------

AZ-12-01/10-KR-1/12

III

 

kszt. zint.

 

 

 

 

----------------

j. ang.

----------------

religia

 

Lorek M., Zatorska M..: Nasza szkoła edukacja zintegrowana

Ludwa A. Nasza szkoła matematyka

Burchard A., Brzózka J., Hamak K. Ćwiczenia z pomysłem

--------------------------------------------

Howell S.: Young Treetops 3 + ćw.

---------------------------------------------------

Kubik W. Przyjmujemy Pana Jezusasam podręcznik

 

MEN

 

WSiP

 

---------------------

Oxford

---------------------

WAM

 

 

 

 

638/1/2013/2015

 

----------------------------

728/3/2016

----------------------------

AZ – 13 – 01/10 – KR 14/13

 

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia do klas IV i V wypożycza bezpłatnie szkoła –

oprócz religii

IV

j. pol.

----------------

matematyka

 

----------------

historia

 

----------------

przyroda

 

 

----------------

j. ang.

 

----------------

zajęcia techniczne

----------------

muzyka

 

----------------

plastyka

----------------

zajęcia

komputerowe

 

--------------

religia

Dobrowolska H., Dobrowolska U.:

Jutro pójdę w świat + ćwiczenia

---------------------------------------------------

Lewicka H., Kowalczyk M.:

Matematyka wokół nas + ćwiczenia

---------------------------------------------------

Lolo R., Pieńkowska A. Towalski R.

Historia wokół nas + ćwiczenia

---------------------------------------------------

Gromek E., Kłos E., Laskowska E., Wawrzyniec K., Melson A.

Przyrodo, witaj! + ćwiczenia

---------------------------------------------------

Bowen P., Delaney D., Anyakwo D. Team up 1 + ćwiczenia

---------------------------------------------------

Bogacka – Osińska., Łazuchiewicz D. Bądź bezpieczny na drodze

---------------------------------------------------

Smoczyńska U. Jakóbczak – Drażek K., Sołtysik A. Klucz do muzyki

---------------------------------------------------

Stopczyk K. Plastyka 4

---------------------------------------------------

Jochemczyk W., Krajewska - Kranas I.,Kranas W., Samulska A., Wyczółkowski M. Lekcje z komputerem

---------------------------------------------------

Marek Z. Zaproszeni przez Boga + zeszyt ucznia

WSiP

 

---------------------

WSiP

 

---------------------

WSiP

 

---------------------

WSiP

 

 

--------------------

Oxford

 

---------------------

WSiP

 

---------------------

WSiP

 

--------------------

WSiP

---------------------

WSiP

 

 

---------------------

WAM, 2012

417/1/2012

 

----------------------------

275/1/2010/2014

 

----------------------------

434/1/2012/2015

 

---------------------------

530/1/2012

 

 

----------------------------

681/1/2014/2015

 

----------------------------

498/1/2012

 

----------------------------

406/1/2011/2014

 

----------------------------

440/1/2012

----------------------------

453//1/2012/2014

 

 

--------------------------

AZ-21-01/10-KR-2/12

V

j. pol.

 

----------------

matematyka

 

----------------

historia

 

 

----------------

przyroda

 

 

----------------

j. ang.

 

----------------

muzyka

 

----------------

plastyka

----------------

religia

 

 

----------------

zajęcia komputerowe

 

----------------

zajęcia techniczne

Dobrowolska H., Dobrowolska U.:

Jutro pójdę w świat + ćw.

---------------------------------------------------

Lewicka H., Kowalczyk M. :

Matematyka wokół nas kl. V + ćw.

---------------------------------------------------

Lolo R., Pieńkowska A. Towalski R., Kalwat W.

Historia wokół nas + ćwiczenia

---------------------------------------------------

Gromek E., Kłos E., Laskowska E., Wawrzyniec K., Melson A.

Przyrodo, witaj! + ćwiczenia

---------------------------------------------------

Bowen P., Delaney D., Anyakwo D. Team up 2 + ćwiczenia

---------------------------------------------------

Smoczyńska U. Jakóbczak – Drażek K., Sołtysik A. Klucz do muzyki

---------------------------------------------------

Stopczyk K. Plastyka 5

---------------------------------------------------

Marek Z. Drogi przymierza- Obdarowani przez Boga + zeszyt ucznia (nowa podstawa programowa)

--------------------------------------------------

Jochemczyk W., Krajewska - Kranas I.,Kranas W., Wyczółkowski M.

Lekcje z komputerem

---------------------------------------------------

Królicka E., Duda M., Buba E.

Technika na co dzień

WSiP 2013

 

---------------------

WSiP

 

---------------------

WSiP

 

 

---------------------

WSiP

 

 

---------------------

Oxford

 

---------------------

WSiP

 

---------------------

WSiP

---------------------

WAM

 

 

---------------------

WSiP

 

 

---------------------

WSiP

472/2/2013/2015

 

----------------------------

275/2/2010

 

---------------------------

434/2/2/2013/2015

 

 

---------------------------

530/2/2013/2015

 

 

----------------------------

682/2/2014/2015

 

----------------------------

406/1/2011/2014

 

----------------------------

440/2/2013

----------------------------

AZ-22-01/10-KR-5/13

 

 

---------------------------

 

 

 

----------------------------

 

VI

j. pol.

 

----------------

matematyka

 

 

 

 

----------------

historia

 

----------------

przyroda

 

----------------

j. ang.

 

----------------

religia

 

 

----------------

muzyka

----------------

plastyka

 

---------------

zajęcia komputerowe

----------------

zajęcia techniczne

Dobrowolska H., Dobrowolska U.: Jutro pójdę w świat + ćw.

---------------------------------------------------

Lewicka H., Kowalczyk M. : Matematyka wokół nas kl. VI

Lewicka H., Kowalczyk M., Rzepecka T..:Matematyka wokół nas zbiór zadań kl. 6

---------------------------------------------------

Wojciechowski G: Wczoraj i dziś + zeszyt ucznia

---------------------------------------------------

J. Stawarz, F. Szajfer, H. Kowalczyk “Tajemnice przyrody klasa 6”

---------------------------------------------------

Nolasco: New English Zone 3, podr. + ćw.

---------------------------------------------------

Marek Z. Drogi przymierza- Przemienieni przez Boga + zeszyt ucznia – nowa podstawa programowa

---------------------------------------------------

Rykowska M., Szalko Z.: Muzyka

---------------------------------------------------

Lukas J., Onak K.: Do dzieła dla klas 4-6

 

-------------------------------------------------

Kęska M.: Lubię to. Zajęcia komputerowe dla klas 4-6

---------------------------------------------------

Białka U.: Odkrywamy na nowo – cz. A techniczna

i cz. B komunikacyjna

WSiP

 

---------------------

WSiP 2010

 

 

 

 

---------------------

Nowa Era

 

---------------------

Nowa era

 

---------------------

Oxford

 

---------------------

WAM

 

 

---------------------

OPERON

--------------------

Nowa Era 2011

 

---------------------

Nowa Era

 

---------------------

OPERON

417/3/2014

 

----------------------------

275/3/2010

 

 

 

 

----------------------------

444/3/2014

 

----------------------------

 

399/3/2014

----------------------------

279/3/2010

 

----------------------------

AZ-23-01/10 – KR – 1/14

 

---------------------------

374/2011

----------------------------

326/2011

 

----------------------------

583/m/2012

 

------------------------

384/1/2011

 

384/2/2011