Młodzieżowa Rada Miejska Jasła

Zawiadomienie

o zwołaniu  IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła III kadencji

Zawiadomienie

o zwołaniu VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła III kadencji

Zawiadomienie o zwołaniu VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła

Zawiadomienie o zwołaniu VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o przełożeniu spotkania roboczego Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła III Kadencji.

Zawiadomienie o spotkaniu roboczym Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła III Kadencji

7 marca 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle  wybrali  Annę Maciejczyk i Piotra Woźnego na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Jasła. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata. Rada realizuje swoje cele poprzez konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał i spraw skierowanych do niej przez Radę Miejską Jasła i Burmistrza Miasta Jasła. Rada może kierować opinie, apele, postulaty do organów samorządowych miasta Jasła oraz do innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

Zawiadomienie
o zwołaniu IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła II kadencji

Zawiadomienie
o zwołaniu VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła II kadencji

Zawiadomienie
o zwołaniu VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła II kadencji

Zawiadomienie
o zwołaniu VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła II kadencji 

 

Zawiadomienie o IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej II Kadencji