HIGIENA PRACY DZIECKA W DOMU

Oto kilka warunków, których spełnienie może stanowić o skutecznym uczeniu się poza szkołą:

 • dziecko powinno mieć w domu stałe miejsce do nauki – najlepiej, jeżeli będzie to własny pokój  i własne biurko
 • jeżeli w domu jest kilkoro dzieci do jednego biurka należy ustalić godziny pracy każdego dziecka
 • należy wyznaczyć stałe godziny, w których dziecko będzie podejmowało naukę w domu – nieustalenie ich będzie skutkowało ciągłym odkładaniem nauki „na później”, aż w końcu nadejdzie noc i dziecko nie wykona zadań wyznaczonych na dany dzień, co spowoduje kumulowanie się zaległości
 • należy pamiętać, aby nie odrywać dziecka od pracy nad lekcjami poprzez zadawanie mu pytań, prowadzenie rozmowy, czy zaglądanie mu przez ramię
 • wysokość biurka i krzesła należy dostosować do wzrostu dziecka
 • światło powinno padać od strony lewej lub z prawej w zależności od tego czy dziecko jest prawo czy leworęczne

 

Kiedy dziecko nie powinno odrabiać zadań domowych?

 • Bezpośrednio po obfitym posiłku, zwłaszcza głównym tj. obiedzie, ale też po kolacji – ponieważ organizm nastawiony jest na trawienie zatem wszelkie procesy poznawcze będą spowolnione.
 • Późnym wieczorem, po godzinie 20 – 21.

Od którego przedmiotu zaczynać odrabianie lekcji?

 Wybór uzależniony jest od uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz od jego właściwości psychicznych.

 • Dzieci pracujące szybko i energicznie, ale łatwo męczące się zaczyna od przedmiotu najtrudniejszego dla niego, na koniec  zostawia zadania łatwe.
 •  Dziecko, które ma trudności z zabraniem się do pracy powinno zaczynać od przedmiotu, który lubi lub zadania łatwego, po to, aby nie zniechęciło się od razu do lekcji.
 •  Dziecko mające lepszą pamięć wzrokową powinno uczyć się z podręcznika lub notatek, pomocne dla niego będą podkreślenia, linie faliste, kolorowe, główne myśli umieszczone w ramkach.  
 • Dziecko o przewadze pamięci słuchowej zapamiętuje przede wszystkim elementy słuchowe, dużo więc korzysta z tekstu zasłyszanego. W domu powinno uczyć się głośno, słuchać e-booków, słuchać tekstu czytanego przez inną osobę.

Bardzo ważne jest dbanie o porządek w miejscu, w który dziecko podejmuje wysiłek naukowy.

Pamiętajmy, iż bałagan bardzo negatywnie wpływa na proces koncentracji uwagi, a co za tym idzie również na procesy pamięciowe. Rzeczy porozrzucane wokół dziecka w pokoju będą działać jak dystraktory, odwracając ciągle uwagę dziecka. Ponadto  wszelkie urządzenia elektroniczne nie powinny znajdować się w zasięgu wzroku dziecka, jeśli nie jest to konieczne do podejmowania nauki. Jeśli istnieje możliwość wydrukowania wysłanej przez nauczyciela karty pracy, dziecko powinno ją wydrukować i wykonywać zadania nie używając przy tym telefonu czy komputera.

LIST DO UCZNIÓW

DROGI UCZNIU !

Utrzymaj szkolny tryb dnia:

1. Wstawaj o tej samej porze
2. Zachowaj poranną rutynę – pamiętaj o higienie i śniadaniu. Nie chodź cały dzień w piżamie.
3. Przed rozpoczęciem nauki otwórz okno i pooddychaj świeżym powietrzem to rozbudzi Twoje ciało (będzie imitowało wyjście do szkoły i wzmocni Twoją odporność).
4. O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli.
5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy. W szkole wychodziliście na korytarz. Rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu będzie regenerowało umysł.
6. W czasie przerw unikaj oglądania youtuba, seriali, grania w gry. To świetna okazja do ćwiczenia samodyscypliny.
7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy. Pamiętaj, że rodzice nadal będą pracować, nawet jeśli fizycznie będą w domu i nie mogą spędzać z Tobą czasu, kiedy ty masz już wolne.
8. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online. Wykorzystaj po południu czas do dzielenia się ONLINE swoimi pomysłami na kreatywny czas wolny.
9. Ustal z rodzicami czas po południu, w którym będziecie mogli razem spędzić czas.
10. Zapytaj rodziców, jak możesz pomóc im w domowych obowiązkach.
11. 1,5 godziny przed snem wyłącz elektronikę. Zaniedbując to narażasz się na problemy ze snem.
12. Przed pójściem spać podsumuj to, co udało Ci się wykonać danego dnia. Doceń siebie! I wyciągnij wnioski na następny dzień – czego chcesz robić więcej, czego mniej.
13. Wieczór to dobry moment do treningu umysłu. Naucz swój umysł, jak ma zatrzymywać pracę i wchodzić w stan relaksu. Wystarczy, byś przez 5-10 minut w pozycji siedzącej i odliczać.
14. Dbaj o sen. śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.

Prosimy - dbaj o siebie.

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Od dnia 25.03 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązywać będzie w dalszym ciągu nauka zdalna. Wszelkie informacje zamieszczane są w dzienniku elektronicznym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej do 25 marca funkcjonowanie przedszkoli i szkół zostało czasowo ograniczone. To nie jest jednak czas ferii. To nie jest czas wolny. Taki błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, galerii, spotykała się w większych grupach i tym samym wirus nadal miał możliwość rozprzestrzeniania się. Z tego powodu prosimy, by dzieci i młodzież unikali dużych skupisk ludzi i w miarę możliwości o pozostanie w swoim domu.

Ten 14 dniowy okres jest czasem kwarantanny społeczeństwa, dlatego bardzo prosimy o zachowanie rozwagi w korzystaniu z dni wolnych. To od Państwa postawy zależy uchronienie siebie oraz innych od zakażenia koronawirusem.

Tu także oprócz odpowiedzialności za własne pociech, ważna jest odpowiedzialność za inne dzieci i za nas wszystkich. 

PILNY KOMUNIKAT

Czas 2 tygodni zamknięcia szkoły nie jest czasem wolnym od nauki. Uczniowie będą w kontakcie z nauczycielami przez dziennik elektroniczny. Nauczyciele będą wskazywać zadania do wykonania oraz strony internetowe z e-materiałami. 

Pilne informacje

W związku z decyzją Premiera p. Mateusza Morawieckiego zamykamy Szkołę Podstawową nr 1 w Jaśle   od czwartku 12.03.2020 r. na dwa tygodnie. Jutro i pojutrze tj. 12-13.03.2020r. szkoła będzie niedostępna dla procesu edukacyjnego. W w/w dniach rodzice mogą oddać dzieci pod opiekę dyżurujących nauczycieli w szczególnych
i uzasadnionych przypadkach, zgłoszonych do sekretariatu szkoły telefonicznie nr tel. 13 446 37 54. W sytuacji, gdy jest osoba mogąca zapewnić opiekę dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły. W dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) szkoła nie wydaje obiadów.

W okresie zawieszenia działalności szkoły uczniowie podlegają kwarantannie domowej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Pilne

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Jeśli byłeś w rejonach gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dniu  to dokonaj wstępnej oceny swojego stanu zdrowia na podstawie poniższych kryteriów.

Zaobserwowałeś u siebie co najmniej jeden z wymienionych objawów klinicznych oraz spełniłeś co najmniej jedno z kryteriów epidemiologicznych zgłoś się bezpośrednio na oddział obserwacyjno-zakaźny Specjalistycznego Szpitala w Jaśle gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Nie zaobserwowałeś u siebie poniżej wymienionych objawów, a mogłeś mieć kontakt z osobą zakażoną  skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle

tel. 013 446-30-08 wew. 25 – w godzinach od 7.30 – 15.00

tel. alarmowy 0 500 544 035 – w weekendy i po godzinie 15.00

A) Kryteria kliniczne

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność.

B)  Kryteria epidemiologiczne

 • bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:
 1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19
 2. bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
 3. bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej)
 4. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut
 5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej
 6. personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej
 7. kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące  w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu)
 • podróżowałeś/przebywałeś w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-193
 • powróciłeś z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-193 i stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki
  w kierunku COVID-19.

Informujemy, że została uruchomiona całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia czynna 7 dni  w tygodniu. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu można uzyskać informacje dot. postępowania  w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Tel. 800 190 590

3 Codzienne informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją COVID-19 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

Jasło, 28.02.2020r.

Profilaktyka

W związku z dużym ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się nowego koronowirusa SARS-CoV-2 wirusa na całym świecie przypominamy o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń.

 1. dbaj przede wszystkim o higienę rąk, gdyż jest to klucz do zapobiegania infekcjom, także tym wywoływanym przez koronarowirusy; zatem jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund (zwłaszcza przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu do domu czy pracy, po kontakcie ze zwierzętami, kiedy ręce są widocznie zabrudzone,po kaszlu lub kichnięciu, podczas opieki nad chorymi)
 2. jeśli mydło i woda nie są dostępne, dezynfekuj ręce korzystając z preparatów odkażających, które zawierają co najmniej 60 proc. alkoholu
 3. podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (natychmiast wyrzuć ją do kosza i umyj ręce lub zastosuj płyn dezynfekcyjny)
 4. ponieważ wirusy najczęściej przedostają się do ludzkiego ciała przez oczy, nos i usta unikaj ich dotykania niemytymi rękami
 5. zadbaj o czystość
 6. unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę i kaszel
 7. unikaj odwiedzania zatłoczonych miejsc
 8. dbaj o ogólna odporność (nie przemęczaj organizmu; pij dużo wody; śpij minimum 8 godzin; uprawiaj aktywność fizyczną np. bieganie, rower, spacer; zdrowo się odżywiaj; ogranicz używki)

Regulamin konkursu dla klas 6 - "Wiek wojen"

Mistrzynie Polszczyzny

21 lutego obchodziliśmy  ważne święto -  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został ustanowiony przez UNESCO nie po to, by uczcić nasz język ojczysty,  tylko po to, byśmy wszyscy – na całym świecie – uświadomili sobie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych: regionalnych, narodowych, oficjalnych i nieoficjalnych, tych mających ogromny zasięg i tych użytkowanych tylko przez nielicznych. Według UNESCO prawie połowa z istniejących na świecie języków jest zagrożona wymarciem. Pamiętamy, że dbając o język, chronimy kulturę i tożsamość kulturową.
28 lutego 2020r.  w  Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle odbył się Powiatowy Konkurs o tytuł Mistrza Polszczyzny. W konkursie brali udział uczniowie z piętnastu szkół podstawowych powiatu jasielskiego. Należało bezbłędnie napisać dyktando  o hetmanie Stanisławie Żółkiewskim  i  rozwiązać zadania z zakresu frazeologii, fleksji, poprawnej budowy zdań oraz semantyki.

Tytuł Mistrza Polszczyzny zdobyły cztery uczennice: Anna Maciejczyk z SP nr 1 w Jaśle, Magdalena Michnal z SP w Dębowcu,  Łucja Postek z SP nr 4,  Zuzanna Wiśniowska z SP nr 6.  Drugim miejscem podzieliły się: Julia Nguyen Van z „Dwójki”, Zuzanna Leja z Dębowca, Oliwia Gunia z Bączala Dolnego. Trzecie miejsce wywalczyła Wiktoria Rusin z Opacia. Gratulujemy!

Niezwykły świat gadów i płazów

Uczniowie klas 1-3 przeżyli niezwykłe spotkanie, podczas którego mogli poznać kilka żywych okazów gadów i płazów. Spotkanie prowadziły p.Monika - pracownik ZOO w Krakowie i p.Kasia, które w ciekawy sposób przybliżyły uczniom ciekawostki na temat kameleona, pająków, patyczaków, gekonów, węża zbożowego i pytona królewskiego, ślimaków afrykańskich, Szczególnym zainteresowaniem cieszył się aksolotl meksykański. Była to ciekawa lekcja przyrody.

Komers 2020

Komers klas kończących szkołę to wieloletnia tradycja naszej szkoły. Tym razem w sobotni wieczór 15 lutego, zarówno uczniowie jak i grono pedagogiczne i rodzice, pojawili się na szkolnym balu w specjalnie na tę okazję udekorowanej sali. Bal rozpoczął się pięknym polonezem i trwał do późnych godzin nocnych, a tańce uwiecznione na zdjęciach i pamiątkowym filmie na pewno po latach uczniowie będą wspominać z rozrzewnieniem.
Serdeczne podziękowania dla rodziców uczniów - dzięki ich zaangażowaniu młodzież mogła bawić się przy dobrej muzyce i delektować smakołykami, przyrządzonymi specjalnie na ten wieczór.