Pilne informacje

W związku z decyzją Premiera p. Mateusza Morawieckiego zamykamy Szkołę Podstawową nr 1 w Jaśle   od czwartku 12.03.2020 r. na dwa tygodnie. Jutro i pojutrze tj. 12-13.03.2020r. szkoła będzie niedostępna dla procesu edukacyjnego. W w/w dniach rodzice mogą oddać dzieci pod opiekę dyżurujących nauczycieli w szczególnych
i uzasadnionych przypadkach, zgłoszonych do sekretariatu szkoły telefonicznie nr tel. 13 446 37 54. W sytuacji, gdy jest osoba mogąca zapewnić opiekę dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły. W dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) szkoła nie wydaje obiadów.

W okresie zawieszenia działalności szkoły uczniowie podlegają kwarantannie domowej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Pilne

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Jeśli byłeś w rejonach gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dniu  to dokonaj wstępnej oceny swojego stanu zdrowia na podstawie poniższych kryteriów.

Zaobserwowałeś u siebie co najmniej jeden z wymienionych objawów klinicznych oraz spełniłeś co najmniej jedno z kryteriów epidemiologicznych zgłoś się bezpośrednio na oddział obserwacyjno-zakaźny Specjalistycznego Szpitala w Jaśle gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Nie zaobserwowałeś u siebie poniżej wymienionych objawów, a mogłeś mieć kontakt z osobą zakażoną  skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle

tel. 013 446-30-08 wew. 25 – w godzinach od 7.30 – 15.00

tel. alarmowy 0 500 544 035 – w weekendy i po godzinie 15.00

A) Kryteria kliniczne

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność.

B)  Kryteria epidemiologiczne

 • bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:
 1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19
 2. bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
 3. bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej)
 4. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut
 5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej
 6. personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej
 7. kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące  w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu)
 • podróżowałeś/przebywałeś w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-193
 • powróciłeś z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-193 i stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki
  w kierunku COVID-19.

Informujemy, że została uruchomiona całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia czynna 7 dni  w tygodniu. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu można uzyskać informacje dot. postępowania  w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Tel. 800 190 590

3 Codzienne informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją COVID-19 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

Jasło, 28.02.2020r.

Profilaktyka

W związku z dużym ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się nowego koronowirusa SARS-CoV-2 wirusa na całym świecie przypominamy o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń.

 1. dbaj przede wszystkim o higienę rąk, gdyż jest to klucz do zapobiegania infekcjom, także tym wywoływanym przez koronarowirusy; zatem jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund (zwłaszcza przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu do domu czy pracy, po kontakcie ze zwierzętami, kiedy ręce są widocznie zabrudzone,po kaszlu lub kichnięciu, podczas opieki nad chorymi)
 2. jeśli mydło i woda nie są dostępne, dezynfekuj ręce korzystając z preparatów odkażających, które zawierają co najmniej 60 proc. alkoholu
 3. podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (natychmiast wyrzuć ją do kosza i umyj ręce lub zastosuj płyn dezynfekcyjny)
 4. ponieważ wirusy najczęściej przedostają się do ludzkiego ciała przez oczy, nos i usta unikaj ich dotykania niemytymi rękami
 5. zadbaj o czystość
 6. unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę i kaszel
 7. unikaj odwiedzania zatłoczonych miejsc
 8. dbaj o ogólna odporność (nie przemęczaj organizmu; pij dużo wody; śpij minimum 8 godzin; uprawiaj aktywność fizyczną np. bieganie, rower, spacer; zdrowo się odżywiaj; ogranicz używki)

Regulamin konkursu dla klas 6 - "Wiek wojen"

Mistrzynie Polszczyzny

21 lutego obchodziliśmy  ważne święto -  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został ustanowiony przez UNESCO nie po to, by uczcić nasz język ojczysty,  tylko po to, byśmy wszyscy – na całym świecie – uświadomili sobie, jak wielka jest różnorodność i wartość języków ojczystych: regionalnych, narodowych, oficjalnych i nieoficjalnych, tych mających ogromny zasięg i tych użytkowanych tylko przez nielicznych. Według UNESCO prawie połowa z istniejących na świecie języków jest zagrożona wymarciem. Pamiętamy, że dbając o język, chronimy kulturę i tożsamość kulturową.
28 lutego 2020r.  w  Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle odbył się Powiatowy Konkurs o tytuł Mistrza Polszczyzny. W konkursie brali udział uczniowie z piętnastu szkół podstawowych powiatu jasielskiego. Należało bezbłędnie napisać dyktando  o hetmanie Stanisławie Żółkiewskim  i  rozwiązać zadania z zakresu frazeologii, fleksji, poprawnej budowy zdań oraz semantyki.

Tytuł Mistrza Polszczyzny zdobyły cztery uczennice: Anna Maciejczyk z SP nr 1 w Jaśle, Magdalena Michnal z SP w Dębowcu,  Łucja Postek z SP nr 4,  Zuzanna Wiśniowska z SP nr 6.  Drugim miejscem podzieliły się: Julia Nguyen Van z „Dwójki”, Zuzanna Leja z Dębowca, Oliwia Gunia z Bączala Dolnego. Trzecie miejsce wywalczyła Wiktoria Rusin z Opacia. Gratulujemy!

Niezwykły świat gadów i płazów

Uczniowie klas 1-3 przeżyli niezwykłe spotkanie, podczas którego mogli poznać kilka żywych okazów gadów i płazów. Spotkanie prowadziły p.Monika - pracownik ZOO w Krakowie i p.Kasia, które w ciekawy sposób przybliżyły uczniom ciekawostki na temat kameleona, pająków, patyczaków, gekonów, węża zbożowego i pytona królewskiego, ślimaków afrykańskich, Szczególnym zainteresowaniem cieszył się aksolotl meksykański. Była to ciekawa lekcja przyrody.

Komers 2020

Komers klas kończących szkołę to wieloletnia tradycja naszej szkoły. Tym razem w sobotni wieczór 15 lutego, zarówno uczniowie jak i grono pedagogiczne i rodzice, pojawili się na szkolnym balu w specjalnie na tę okazję udekorowanej sali. Bal rozpoczął się pięknym polonezem i trwał do późnych godzin nocnych, a tańce uwiecznione na zdjęciach i pamiątkowym filmie na pewno po latach uczniowie będą wspominać z rozrzewnieniem.
Serdeczne podziękowania dla rodziców uczniów - dzięki ich zaangażowaniu młodzież mogła bawić się przy dobrej muzyce i delektować smakołykami, przyrządzonymi specjalnie na ten wieczór.

Zaproszenie do Galerii na piętrze

Zapraszamy do Galerii na piętrze, gdzie tym razem swoje prace - piękne fotografie prezentuje Amelia Panaś uczennica kl.6b.

Najlepsza Biegaczka na Podkarpaciu

Uczennica klasy 2 a - Julia Halerz zdobyła I miejsce oraz statuetkę Najlepszej Biegaczki w podkarpackich biegach narciarskich organizowanych  w Ustrzykach Dolnych pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Marszałka województwa podkarpackiego. Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia sportowego!

Emocje przy mapie? Ależ tak!

Mapa to jeden z ważniejszych środków dydaktycznych stosowanych na lekcji historii. Lokalizacja w przestrzeni odgrywa ważną rolę w poznawaniu minionych wydarzeń, ich porządkowania i synchronizacji. Czynnemu udziałowi uczniów w lekcji służą puzzle edukacyjne „IV rozbiór Polski” – narzędzie dydaktyczne, które utrwala materiał oraz kształci umiejętność orientacji w przestrzeni i czytania mapy. Ponadto ćwiczy spostrzegawczość i pamięć, poszerza wiedzę na temat geografii Polski oraz rozwija umiejętności niezbędne w pracy umysłowej.

Taką pomoc wykorzystano w klasach ósmych na lekcjach dotyczących sytuacji międzynarodowej w Europie w przededniu II wojny światowej, przebiegu i następstwach kampanii polskiej 1939 roku oraz polityki władz sowieckich i niemieckich wobec ludności okupowanej Polski. Puzzle z wykorzystaniem znaczników chronologicznych i kart informacyjnych zostały wykorzystane jako gra edukacyjna systematyzująca wiedzę o wydarzeniach politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1938-1939. Rywalizacja i współpraca uczniów, ich zaangażowanie wyzwalały wiele emocji!

Młody mistrz bilardu

Uczeń klasy 3 a Aleksander Kosiba zdobył puchar za zajęcie I miejsca w Turnieju Bilardowym organizowanym przez Gminę Miasta Jasła w ramach ogólnopolskiej Kampanii Bilard Sportem Wszystkich 2020. Życzymy rozwijania pasji sportowej.

Miłość nie tylko od święta…

Dzień świętego Walentego, popularnie zwany walentynkami, wpisał się już na stałe w harmonogram naszych szkolnych imprez. Co roku staramy się, aby ten dzień był wyjątkowy. Nie traktujemy go w kategoriach typowego Święta Zakochanych, ale przede wszystkim jako okazję do okazania sobie serdeczności, życzliwości, ciepła, podjęcia rozważań o miłości i jej sensie. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego tradycyjnie zorganizowano „pocztę walentynkową”. Wszyscy, którzy chcieli przekazać życzenia swoim sympatiom czy przyjaciołom wrzucali kartki walentynkowe (w większości własnoręcznie wykonane) do specjalnie przygotowanego koszyka. Trzeba przyznać, że szkolny listonosz nie narzekał na brak pracy, było bowiem wielu chętnych, którzy skorzystali z tej możliwości.