Międzynarodowe Święto Muzyki i kody QR? Oczywiście!

Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzony jest na całym świecie w dniu 1 października od roku 1975, zainicjowany przez Yehudi Menuhina, ówczesnego Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki działającej pod egidą organizacji UNESCO. Głównym celem tego święta jest przedstawienie muzyki w taki sposób, by była kojarzona jako dobro ludzkości oraz promocja muzyków jako tych, którzy tworzą piękno muzyki.
Kod QR - alfanumeryczny, matrycowy, dwuwymiarowy, kwadratowy kod graficzny opracowany przez japońskie przedsiębiorstwo Denso Wave w 1994 roku. Brzmi poważnie, ale przecież kody te znacie już od dawna, spotykacie w codziennym życiu.
Zapytacie jaki związek ma Święto Muzyki z kodami QR? Za jego pomocą można zapisać wiele informacji – dlaczego więc nie mogą to być cytaty i sentencje o muzyce? Lubicie kody, lubicie zagadki, lubicie muzykę – więc do dzieła!

Powodzenia!

Szczegółowe informacje – na edzienniku.

Najważniejszy jest plan! – czyli o tym jak tworzyć i analizować budżet

W dniu 24 września  2020 r. uczniowie klasy 8 A i 8 C wzięli udział w pilotażowym programie edukacyjnym „Finansoaktywni. Misja: Planujemy Budżet” organizowanym przez Ministerstwo Finansów. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął Minister Edukacji Narodowej.

W trakcie zajęć lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie uczniowie zdobywali umiejętności i kształtowali postawy wobec zagadnień finansowych, w tym budżetu domowego, budżetu państwa. Podczas lekcji zaprezentowana została uczniom animacja filmowa, prezentacja multimedialna oraz zorganizowano indywidualne ćwiczenia obliczeniowe. Wszystkim powyższym metodom kształcenia przyświecał jeden cel: aby uczeń zrozumiał konieczność tworzenia budżetu w życiu codziennym człowieka oraz konsekwencje nieplanowania budżetu.  

#DotDay czyli Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Brzmi to banalnie, ale jednak dzień ten związany jest z kreatywnością i odkrywaniem talentów, które drzemią w każdym z nas. Świętować go możemy na różne sposoby, a kropka to tylko początek – mała inspiracja.

Wszystko zaczęło się w 2003 r, od książki amerykańskiego pisarza i ilustratora Petera H. Reynoldsa pod tytułem “The Dot”. W wersji animowanej możecie ją obejrzeć tutaj: historia małej Vashti i jej kropki.

Pierwsze w tym roku szkolnym wyzwanie dotyczyło właśnie kropki i poszukiwanie jej w otaczającej nas rzeczywistości, a także przemiana tego, co zwyczajne i znane w nowe i niezwykłe, dzięki kropkom właśnie. Autorom zdjęć gratulujemy pomysłowości, inwencji twórczej i zaangażowania! A także dziękujemy za udział w wyzwaniu i zapraszamy do podjęcia kolejnych.

Pomagamy czyli #GaszynChallenge w SP nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 została nominowana przez I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle do akcji #GaszynChallenge. Oczywiście wyzwanie podjęliśmy i pompowaliśmy dla chorego Kamilka!

#GaszynChallenge w SP nr 1 w Jaśle

Informacje o akcji: https://www.siepomaga.pl/kamil-smietana

Nasi uczniowie współpracują z wykładowcami AGH w Krakowie.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zainteresowani uczniowie klas VI-VIII mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęciach z informatyki, podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania w języku Python. Partnerem wiodącym jest Politechnika Łódzka, a partnerem naszej szkoły jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Informacja

Szanowni Państwo Rodzice

Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich członków społeczności szkolnej, zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas w formie online poprzez Meet. Każdy wychowawca poprzez wiadomość w dzienniku wyśle link, który pozwoli dołączyć do spotkania w wyznaczonym terminie (udział w spotkaniu możliwy tylko poprzez mail szkolny dziecka).

Klasy I – III          środa 9.09.2020 godzina 16.30

Klasy IV – VIII      czwartek 10.09.2020 godzina 16.30

Klasa VIII a          środa 9.09.2020 godzina 16.00

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021, który rozpoczyna się w wyjątkowych okolicznościach, wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wielu sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy, a przede wszystkim zdrowia i poczucia bezpieczeństwa.

Regulacje wprowadzone od 1 września 2020r. w Szkole Podstawowej nr 1

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust. (wyjątek stanowi czas zajęć lekcyjnych – uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę)

2. Obowiązuje dezynfekcja rąk – przed wejściem do szkoły oraz przed rozpoczęciem każdej lekcji. Płyny dezynfekujące są dostępne w każdej sali dydaktycznej oraz przy wejściu do szkoły.

3. Rodzice nie wchodzą na teren budynku. Oczekują na uczniów w przedsionku do wejścia do szatni. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych przez okres września

4. Rodzice mogą korzystać z domofonu – łączy on z szatnią, sekretariatem i świetlicą

5. Uczniowie z katarem, kaszlem będą izolowani w izolatorium i tam będą oczekiwali na odebranie przez rodzica. Aby uczestniczyć w dniu następnym w zajęciach dydaktycznych, zobowiązani są przedłożyć aktualne zaświadczenie od lekarza, że dziecko może uczęszczać na zajęcia szkolne.

6. Od 1 września 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone będą w trybie normalnym w szkole. W pierwszym tygodniu roku szkolnego  należy przygotować się technicznie i praktycznie do nauki w trybie zdalnym(sprawny internet, kamerka, mikrofon - obsługa classroom - próbne połączenia na każdym przedmiocie).Taki typ pracy będzie wdrożony w przypadku wystąpienia na terenie szkoły zagrożenia epidemicznego.

7. Każdy rodzic poprzez classroom zapewnia sobie kontakt on-line z nauczycielami na potrzebę odbywania wywiadówek i wszelkich zebrań.

8. Każdy rodzic poprzez konto ucznia ma wgląd do classroom w celu bieżącej kontroli domowej pracy dziecka.

9. W dniu 1 września każdy uczeń otrzyma komplet podręczników oraz kluczyk do szafki indywidualnej w szatni.

10. Wszelkie płatności dokonywane są drogą elektroniczną.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.09.2020 wtorek

1. Na terenie szkoły w tzw. terenie wspólnym (korytarz, szatnia, toaleta) obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczką lub przyłbicą.

2. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

3. Z uwagi na wyjątkową sytuację pandemii rodzice nie wchodzą do budynku szkoły wraz z dzieckiem. Wyjątek – rodzice uczniów klas 1 – jeden rodzic do dziecka/dzieci.

KLASY I szkoły podstawowej - godzina 11.00 – spotkanie z wychowawcą w klasie:
1a - sala nr 10
1b - sala nr 11

KLASY II - VIII szkoły podstawowej - spotkanie z wychowawcą w klasie:

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA UCZNIOWIE KLAS VIII

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca 2020 (piątek)

Klasa 8a 10.00

Klasa 8b 10.30

Klasa 8c 11.00

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymają od wychowawcy w piątek 31.07.2020. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.
Dane do logowana do OKE zostały również przesłane uczniom klas ósmych poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

  1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2)  12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3)  Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

 · stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny20202021)

· stronach internetowych kuratoriów oświaty

· stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Mundurki szkolne

Przypominamy o obowiązku noszenia mundurków przez uczniów naszej szkoły. Klasy I-VI obowiązuje błękitna koszulka polo i bluza polarowa. Mile widziane regulaminowe spódniczki dla dziewczynek. Klasy VII i VIII - marynarka oraz koszulka polo w kolorze białym (dziewczęta) i w granatowym (chłopcy). Dla dziewczynek dodatkowo spódnica. 
Stroje obowiązują od pierwszego dnia roku szkolnego.
Do przymiarki i zamawiania mundurków zapraszamy do szkoły (jadalnia szkolna)  w dniu 3.08.2020 (poniedziałek) w godzinach od 11:00 do 16:00.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 782 782 048.