Informacja dla uczestników konkursu Oxford z języka angielskiego

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych (covid-19) o terminie konkursów poinformujemy po powrocie uczniów do szkół.

Szkoła pamięta – edycja 2020

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt jest realizowany w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Akcja ta bardzo dobrze wpisuje się w program wychowawczy naszej szkoły, w której od zawsze zwracano uwagę młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej ojczyzny, ale także z historią naszego miasta, naszej społeczności.

Uczniowie pod opieką swoich wychowawców odwiedzili groby i z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat osób zasłużonych dla naszej społeczności lokalnej; m.in. o były burmistrzach Miasta Jasła, żołnierzach (saperach i lotnikach), a także byłym dyrektorze naszej szkoły – Janie Nowaku.
Po powrocie do klas – dzieci przygotowały prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Jutro ruszamy!

Powodzenia wszystkim uczniom i nauczycielom życzy Samorząd Uczniowski!

UWAGA RODZICE !

W związku z wystąpieniem na terenie szkoły zachorowań na COVID-19, w oddziale klasy 2 c, uczniowie tej klasy przechodzą na kształcenie zdalne od 26 października do  30  października 2020 r.

Pozostałe klasy I-III uczą się bez zmian - w systemie stacjonarnym. Stołówka szkolna i świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Grażyna Idzik
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Jaśle

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dla uczniów klasy 2 c i wprowadzenia kształcenia na odległość w tej klasie z dnia 24 października 2020r.

PILNE!

Od dnia 26 października br. Szkoła Podstawowa nr 1 przechodzi w tryb nauczania hybrydowego. Klasy 4-8 rozpoczynają naukę zdalną.

Lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin dla danej klasy za pośrednictwem wideokonferencji Meet (Classroom). Szczegółowe zasady nauczania zdalnego znajdują się w zakładce Procedury/Regulaminy szkolne na stronie internetowej szkoły. Proszę o dokładne zapoznanie się z w/w dokumentami.

Uczniowie klas 1-3 realizują naukę stacjonarnie, bez żadnych zmian. Działa opieka świetlicowa, wydawane są obiady.

Informacja

Szanowni Państwo,

przygotowana została nowa wersja aplikacji mobilnej Dzienniczek Vulcan 1.6.1, w której zostały poprawione zgłoszone problemy. Aktualizacja pojawi się w sklepie Play/ AppStore do końca tygodnia.

Świetlica - drugi dom

„Świetlica – drugi dom” - pod takim hasłem pracuje świetlica w roku szkolnym 2020/2021. Jest to miejsce, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700.
Świetlica szkolna zapewnia wychowankom nie tylko fachową opiekę, ale również ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Dzieci mogą brać udział w zajęciach tematycznych wynikających z planu pracy świetlicy - plastycznych, czytelniczych, ruchowych, muzycznych, szachowych.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wychowankowie równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym, dlatego też poświęca się im dużo czasu.

Od lat realizujemy program „Cała Polska czyta dzieciom” i dlatego też staramy się organizować zajęcia zgodne z listą lektur szkolnych. Dużo uwagi poświęcamy także tematom  związanym z profilaktyką przeziębień i higieną. W czasach pandemii COVID-19 jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszych wychowanków.  Realizując program prozdrowotny, jako Szkoła Promująca Zdrowie, świetlica prowadzi serie zajęć edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Zdrowo jem – zdrowo żyję”.

Ślubujemy...

Dnia 16 października  uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i  zostali pasowani na ucznia.  W tym roku skromna uroczystość odbyła się  w salach lekcyjnych. Trzeba przyznać, że dla wszystkich pierwszaków to wydarzenie to wyjątkowo podniosła chwila.
"Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom" – ślubowali uczniowie, a następnie dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia. Od tej chwili stali się prawdziwymi uczniami ze wszystkim przywilejami i obowiązkami uczniowskimi. Wszyscy uczniowie klas pierwszych zobowiązali się być pilnymi w nauce i wzorowymi w zachowaniu. Obiecali także godnie reprezentować dobre imię swojej szkoły.

Wszystkim pierwszakom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Nauczyciel też był dzieckiem i uczniem :)

Choć dla wielu to nieprawdopodobne, ale my też kiedyś mieliśmy kilka i kilkanaście lat ;) Celem konkursu jest odgadnięcie imion i nazwisk pedagogów obecnie uczących w szkole na podstawie ich fotografii z dzieciństwa i wczesnej młodości.
Szczegóły w wiadomości na e-dzienniku.

Zapraszamy do zabawy!

Dzień Edukacji Narodowej

Informacja

Dzień 14 października 2020 (środa) - Dzień Edukacji Narodowej - jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1. 
W tym dniu stołówka szkolna nie wydaje obiadów.

Nowy Samorząd Uczniowski wybrany!

W dniach 5-9 października społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle wybierała nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w czasie której kandydatki prezentowały swoje sylwetki oraz programy wyborcze. 

Oto wyniki głosowania:
Przewodnicząca szkoły - Agnieszka Biesiadowska (kl.8c)
Zast.przewodniczącej Marlena Gaweł (kl.7d) i Anna Stasiak (8c)
Rzecznik SUIzabela Szerląg (8a)

Gratulujemy!!