Pamiętaj - "Ty decydujesz"

14 marca uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską zorganizowanym przez Urząd Miasta w Jaśle, Straż Miejską w Jaśle oraz Zakład Karny w Jaśle. Spotkanie realizowane było w ramach kampanii „Ty decydujesz” i poświęcone zostało zagrożeniom na jakie narażona jest młodzież we współczesnym świecie.  Sędzia, orzekająca przez ponad 30 lat w sprawach karnych tłumaczyła jakimi sprawami się zajmowała i zajmuje na co dzień; rozmawiała z uczniami na trudne tematy związane z przestępczością nieletnich, uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Odwołując się do przykładów zaczerpniętych z pracy sędziowskiej,  przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Pani Sędzia zachęcała młodzież do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w trudnych sytuacjach. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby. Dużym atutem spotkania była możliwość czynnego udziału uczniów, do których pani Sędzia zwracała się z pytaniami i udzielała odpowiedzi na wiele innych pytań.

Uczniowie  zostali również zapoznani z pracą sędziego, specyfiką pracy w sądzie, a także z wymaganiami tego zawodu i ścieżką edukacyjną. Na zakończenie spotkania młodzież miała możliwość zdobycia autografu i zrobienia sobie zdjęcia z zaproszonym gościem.

Laureaci ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego

Znajomość języków jest niezbędnym elementem życia we współczesnym świecie. Aby uaktywnić uczniów w tym zakresie, zachęcani są oni do udziału w różnego typu konkursach językowych. Jednym z nich jest Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua – Plus.  W ostatniej – 32 edycji konkursu wzięło udział 75 uczniów naszej szkoły. Aż 18 z nich uzyskało tytuł laureata konkursu.

W gronie najlepszych anglistów naszej szkoły znaleźli się: Igor Janas (7a) – laureat I stopnia, Karolina Matyjasz (3a), Izabela Szerląg (6a), Sonija Tanna (6b), Aleksandra Kędrek (7c), Wiktor Augustyn (7c), Natalia Kwiatek (8b), Jakub Korczykowski (8b) – laureaci III stopnia, Maja Cecuła (4b), Karolina Szerląg (4d), Kacper Rączka (7c) – laureaci IV stopnia, Maciej Sikora (4d), Wiktoria Kozicki (5c), Adrian Kołodziej (5c), Mikołaj Kurowski (6a), Antoni Podkulski (7a), Maria Żądło (7a) oraz Julia Koś (8b) – laureaci V stopnia. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym "Z nurtem Wisłoki - Poznajmy się"

Uczennice naszej szkoły: Oliwia Baran, Joanna Cygnar, Natalia Hendzel, Natalia Kubacka i Natalia Tomkiewicz zdobyły II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym "Z nurtem Wisłoki - Poznajmy się". W konkursie można było zobaczyć prezentację miasta Jasła z walorami historycznymi i turystycznymi, wiersze, piosenki, taniec oraz wytwory plastyczne a także zaprezentowano działania proekologiczne podejmowane w Jaśle.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza fantastyczna drużyna zaprezentowała bogaty program artystyczny pt. „ Z nurtem Wisłoki - Jasło". Serdecznie gratulujemy!

Światowy Dzień Poezji z udziałem naszych uczennic

„Poezja potrzebna od zaraz” - pod takim hasłem odbyło się w MBP spotkanie w ramach obchodzonego  21. 03. Światowego Dnia Poezji. Uczennice klasy VI a i VI c pięknie prezentowały wybrane wiersze, a różnorodność tematyki i form poetyckich wzbudziły zainteresowanie i uśmiech na twarzach słuchaczy - miłośników poezji.
Dziewczęta z powodzeniem próbowały  określić, czym jest poezja – materia bardzo delikatna, która daje możliwość zamykania emocji w słowach, motywuje do oceny własnych przeżyć i doświadczeń, zmusza do refleksji, ma moc ocalającą, pomaga znaleźć odpowiedź na rudymentarne pytania, mimo że tylko – jak stwierdziła Szymborska - „niektórzy lubią poezję”...

Warto dodać, że fascynacja liryką owocuje także tworzeniem własnych wierszy i udziałem naszych młodych artystek w konkursach poetyckich. Gratulujemy dziewczętom poetyckiej wrażliwości, kreatywności w tworzeniu metafor i dojrzałości w przekazywaniu myśli.

Kolejny sukces Weroniki i Natalii

Weronika Dębska i Natalia Kubacka, uczennice klas ósmych naszej szkoły, odniosły kolejny sukces artystyczny. Obydwie uzyskały nominację do finału wokalno-recytatorskiego konkursu o zasięgu wojewódzkim. Niezwykle piękne interpretacje poezji Czesława Miłosza oraz Tadeusza Sobieraja zachwyciły jury. Trzymamy kciuki za Wasze dalsze sukcesy !

Wizyta Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego w naszej szkole

18 marca zostaliśmy zaszczyceni wizytą Jego Eekscelencji Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, któremu towarzyszył Dziekan Dekanatu Jasło-Wschód Ks. Zbigniew Irzyk. Czcigodnych gości powitała dyrektor szkoły, Grażyna Idzik.
W swoim przemówieniu podkreśliła, iż od początku istnienia szkoły, przez 401 lat nauczyciele zawsze utrzymywali stały kontakt z kapłanami najstarszej świątyni Jasła - Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jego Ekscelencji bardzo podobał się występ uczniów należących do zespołu artystycznego "Świetliki" oraz pieśni zaprezentowane przez chór. Sferę wokalną znakomicie uzupełniły pełne ekspresji recytacje.
Ksiądz Biskup zwrócił się do zgromadzonej młodzieży nawiązując do pielęgnowanego przez szkołę patriotyzmu. Udzielone społeczności szkolnej błogosławieństwo zakończyło to uroczyste spotkanie. Dziękujemy Jego Ekscelencji za tę, niezwykle ważną, dla nas wszystkich wizytę. Zapisze się ona nie tylko w pamiątkowej, szkolnej kronice, ale przede wszystkim w naszych sercach.

Nasi uczniowie w Młodzieżowej Radzie Miasta Jasła

7 marca 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle  wybrali  Annę Maciejczyk i Piotra Woźnego na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Jasła. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata. Rada realizuje swoje cele poprzez konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał i spraw skierowanych do niej przez Radę Miejską Jasła i Burmistrza Miasta Jasła. Rada może kierować opinie, apele, postulaty do organów samorządowych miasta Jasła oraz do innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Gratulacje dla Gabrysi i Szymona

Gabrysia Dedo, uczennica klasy I a,  za pracę plastyczną "Akwarium" zdobyła tytuł laureatki za zajęcie I miejsca w ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej. Natomiast Szymon Nigborowicz, uczeń tej samej klasy, otrzymał w tym konkursie wyróżnienie. Trzymamy kciuki za Wasze dalsze sukcesy artystyczne.

Recytacja doskonała – sukces Weroniki i Oli

Brawa i gratulacje należą się naszym uczennicom za wspaniały występ recytatorski. W Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Lirycznej osiągnęły wspaniały sukces: Weronika Dębska (VIII b) zajęła I miejsce, zaś  II zdobyła Aleksandra Wietecha (VI c) .

Dziewczęta zachwyciły mistrzowską techniką deklamacji, głosowym wyeksponowaniem walorów  tekstu, bezbłędną dykcją, sugestywnym wyrażeniem emocji, emanacją osobowości. Pod wrażeniem poetyckiej ekspresji Weroniki i świetnej scenicznej mimiki Oli byli nie tylko jurorzy, ale także zasłuchana publiczność. Życzymy dalszych sukcesów!

Zaczytane – nagrodzone!

Uczennice klasy IV b zdobyły nagrody w ogólnopolskim konkursie literackim „Zaczytana”. Aleksandra Dąbrowska została laureatką, a Natalia Pluta otrzymała wyróżnienie za opowiadanie o ulubionej  książce. Nasze młode miłośniczki  literatury potrafiły nie tylko pięknie opowiedzieć o świecie przedstawionym, ale także wyrazić własne emocje, uczucia,  a także opisać przeżycia, jakie towarzyszą czytelnikowi podczas czytania fascynujących opowieści. Jury konkursu doceniło werwę oraz swadę pisarską i wybrało prace naszych dziewcząt spośród 160 nadesłanych na konkurs. Młodym bibliomankom serdecznie gratulujemy!

Sukces naszej uczennicy

Ania Stasiak zajęła II miejsce w Konkursie Wielkanocnym w kategorii tradycyjny wypiek świąteczny.
Gratulujemy !

Pisanki na wielkanoc gotowe!

Święta Wielkanocne już od wielu pokoleń są symbolem radości i narodzin. Z ich obchodami wiąże się mnóstwo tradycji, które kultywowane są do dnia dzisiejszego. Jedną z nich jest malowanie pisanek. 5 marca klasa 5d uczestniczyła
w warsztatach malowania pisanek zorganizowanych w Karpackiej Troi. Uczniowie poznali historię, znaczenie kulturowe oraz tradycje i obyczaje związane z pisanką. Oczywiście mieli też okazję własnoręcznie ozdobić drewniane jajka, które po warsztatach mogli zabrać do domu. Ciekawe zajęcia i piękna pogoda spowodowały, że wszystkim udzieliła się radosna atmosfera przedświątecznych przygotowań.