Ola wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Piosenki

17 czerwca br. już po raz jedenasty w Wiśniowej odbył się Międzynarodowy Konkurs „Piosenki naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” organizowany pod patronatem Elżbiety Łukacijewskiej - posła do Parlamentu Europejskiego. Jury doceniło talent wokalny Aleksandry Sieńkowskiej i przyznało jej wyróżnienie. Gratulujemy serdecznie!

Natalia Hendzel zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasi sąsiedzi – Żydzi”.

W trzeci weekend czerwca w Chmielniku odbył się finał ogólnopolskiego Konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”; dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe odbierali uczniowie z różnych stron Polski, którzy w licznej kilkudziesięcioosobowej grupie zjawili się w tym dniu w Chmielniku. Natalia Hendzel uczennica klasy 7a za swoją pracę pt. „Jasielski kirkut” zajęła III miejsce w tym konkursie. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs był współorganizowany przez OEM „Świętokrzyski Sztetl”, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Za synagogą wzdłuż trasy do Domu Cienia odbył się później happening plastyczny  dla uczniów pod kierunkiem artysty plastyka Wojciecha Książka.

Laureaci Konkursu Humanistycznego

Laureatami tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Humanistycznego  dla gimnazjalistów zostali uczniowie kl. III a  : Franciszek Data, Sebastian Szczygieł oraz Izabela Zalewska, zaś wyróżnienie zdobyła Kinga Biernacka. Konkurs, organizowany przez I LO w Jaśle, sprawdzał znajomość dzieł literatury polskiej, umiejętność analizy i interpretacji utworów, wiedzę o kulturze oraz twórcze myślenie. Serdecznie gratulujemy.

Marysia laureatką ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpus”

Maria Czyżowicz uczennica klasy 4c kolejny raz została laureatką ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Olimpus” sesja wiosenna.  Uczennica wykazała się znakomitą wiedzą z różnych dziedzin matematyki rozwiązując test 30 zadań wielokrotnego wyboru. Gratulujemy!

Wyróżnieni w „Konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA”

W dniu 12 czerwca 2018 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom „Konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury i historii obu krajów, rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego oraz kształtowanie tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów. W konkursie, który odbył się 29 maja, udział wzięło czterech uczniów naszej szkoły. Mieli oni za zadanie odpowiedzieć na pytania testowe i otwarte z zakresu historii, kultury i geografii Wielkiej Brytanii i USA. Test obejmował również krótki tekst sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch naszych uczniów: Jakub Piwowar (3ag) oraz Piotr Zawiliński (3ag). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Projekt „Młodzież i Przedsiębiorczość”

12 czerwca 2018. w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Młodzież i Przedsiębiorczość” realizowanego przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło na terenie Gminy Jasło i Powiatu Jasielskiego od września 2017 r. do  czerwca 2018 r.
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: warsztaty ekonomii, prawa w biznesie, przedsiębiorczości i public relations, wizyty studyjne w jasielskich przedsiębiorstwach, wyjazdy edukacyjne do Rzeszowa i Warszawy, konkurs dla uczniów „Mój pomysł na lokalny biznes” w trzech kategoriach:  przedsiębiorczość społeczna, produkcja, handel i usługi, warsztaty przygotowujące debaty oxfordzkie dla uczniów i ich nagranie w formie materiału edukacyjnego.

Uczniowie przeprowadzili debatę. Weronika Dębska, Jakub Korczykowski, Jakub Piwowar, Jakub Sokołowski  otrzymali wyróżnienia za plan biznesowy  w konkursie „Mój pomysł na lokalny biznes”. Na zakończenie wszystkim uczniom wręczono certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Z KOLEKCJI REPORTERA – PAMIĘCI FLORENTYNY „FLOSSIE” MADEJEWSKIEJ

Ocalić od zapomnienia pamięć polskiej patriotki, żołnierza Armii Krajowej ps. „ Antonina” lub „Łukaszowa”, Honorowego Obywatela Miasta Jasła to zaszczytne zadanie, którego podjęła się grupa badawcza JLN z LOTOSEM z klasy III d. Martynka, Leonek i Natalka wraz z rodzicami otrzymali zaproszenie na spotkanie z barwną i znaną w mieście postacią druha Jacka Smolika Harcmistrza ZHP, który wspólnie z grupą harcerzy z I Szczepu Orląt im. Janka Bytnara” Rudego” działającą przy naszej szkole, przeniósł młodych badaczy w trudne czasy II wojny światowej, konspiracyjną działalność Florentyny, rozstrzelanej przez Niemców za pomoc jasielskim więźniom. W scence historycznej ukazującej moment aresztowania Florentyny, w jej domu podczas przygotowywania paczek do więzienia,  odegranej tak realnie i sugestywnie, że zgromadzonym widzom dech zaparło z wrażenia i strachu, potem nastała wymowna cisza… oddająca hołd pamięci bohaterskiej Florentynie.
 

Harcerski rajd pieszy  zaprowadził  młodych reporterów do Miejsca Pamięci Narodowej w Warzycach, gdzie spoczywa zamordowania Florentyna Madejewska. Tutaj, przy pamiątkowej tablicy harcerze pełnili wartę honorową, a  grupa ligowa zapaliła” znicze wdzięczności za dobre serce polskiej patriotki”, jak  później napisali w swoim wierszu uczestnicy tych wydarzeń. Gawęda druha Jacka opowiadała o autentycznych faktach związanych z tym miejscem. Rajd zakończono w szkolnej harcówce, drużyna przygotowała dla młodszych kolegów chleb z grypsem, który udało się odnaleźć i odczytać, a następnie podczas miłej rozmowy na tematy harcerskie nastąpiła wspólna degustacja.

         

Grupa badawcza odwiedziła jeszcze jedno miejsce związane z postacią Honorowej Obywatelki Miasta Jasła. Pod pamiątkowa tablica umieszczoną w miejscu, gdzie stał dom państwa Madajewskich – Patronów Hufca Jasielskiego dzieci zapaliły znicz, przeczytały napis upamiętniający bohaterską Rodzinę.
Opiekun ligi: Elżbieta Konopka

Sukces naszych uczniów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

9 czerwca 2018 roku odbyła się VI edycja konkursu na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pod patronatem m. in.: Ministra nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosława Gowina, Ministra Edukacji narodowej – Anny Zalewskiej.
Ponad 1 000 osób z całej Polski (276 urządzeń) zaprezentowało publiczności i jury skomplikowane urządzenia, nad którymi pracowali przez ostatnie kilka miesięcy. Zostały one połączone w łańcuch i kolejno uruchamiane, w celu przetransportowania metalowej kulki z jednego końca na drugi przy wykorzystaniu różnego rodzaju zjawisk i praw fizycznych.

Grupy brały udział w konkursie w pięciu kategoriach wiekowych – od uczniów, po licealistów i studentów, a także całe rodziny. W każdej kategorii przyznane zostały nagrody. Komisja konkursowa oceniała prace biorąc pod uwagę kolejno: liczbę wykorzystanych zjawisk fizycznych wraz z umiejętnością ich wyjaśnienia, niezawodność i stopień skomplikowania urządzenia oraz kreatywność i estetykę wykonania. 
Uczniowie z naszej szkoły: Mateusz Trzesiński, Bartosz Rumiński, Jakub Piwowar i Franciszek Data zdobyli uznanie jury, w którym zasiadali profesorzy i doktorzy pracujący na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i otrzymali I wyróżnienie. 

Gratulujemy i życzymy dalszych naukowych sukcesów !

Antoniański Dar Serca

Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na terenie naszej szkoły na zakup pompy infuzyjnej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Zebraliśmy 422 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Antoniańskiego Daru Serca. Czterech uczniów wzięło udział w kweście ulicznej w dniu 10 czerwca, również na zakup sprzętu dla szpitala. Byli to: Krzysztof Ramut z kl. V a, Marcin Stój, Piotr Woźny i Antoni Zima z kl. V c. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom!

W prezentacji na jasielskim Rynku w dniu 10. 06 wystąpiły: Weronika Dębska z kl. VII b, Aleksandra Klęba z VI b, Agnieszka Biesiadowska, Weronika Byczek i Aleksandra Wietecha z V c. Dziękujemy i gratulujemy występu!

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 1

Klasy III sp
21.06.2018 (czwartek) godzina 9.00 – akademia dla uczniów klas III sp
Klasy I-III
22.06.2018 (piątek)
godzina 9.00 -spotkanie z wychowawcą w klasie 
Klasy IV - VII sp 
22.06.2018 (piątek)
godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w klasie
godzina 9.45 – akademia zakończenia roku szkolnego 
Gimnazjum 
22.06.2018 (piątek) 
godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w klasie
godzina 9.45 – akademia zakończenia roku szkolnego 

Z kolekcji Reportera - HONOROWY OBYWATEL MIASTA JASŁA - SENATOR STANISŁAW ZAJĄC

Zespół ligowy klasy III d SP nr 1, który tworzą młodzi reporterzy  Martynka Małecka, Leon Oszajca, Natalka Sokół, dwukrotnie spotkał się z Panią Alicją Zając Senator RP. Podczas pierwszego spotkania grupa prezentowała album z kandydatem do Orderu Uśmiechu, w którym Pani Senator uwieczniła bardzo piękny i osobisty wpis rekomendujący postać dobrze Jej znanego i cenionego, wybitnego  naukowca  prof. Karola Myśliwca. Dzieci miały okazję zobaczyć znaczek senatorski i poprosić o kolejne spotkanie.

W czasie drugiego spotkania liga przedstawiła projekt naukowo – badawczy, którego celem było poznanie i upamiętnienie postaci zasłużonego dla miasta, regionu i ojczyzny – Honorowego Obywatela  Jasła Pana Senatora Stanisława Zająca. W udzielonym przez Panią Senator wywiadzie, naukowcy dowiedzieli się, jakimi zasadami w życiu kierował się znany Polityk, czym dla niego było wyróżnienie przyznane przez miasto oraz dlaczego do malutkiej rozmiarem  odznaki „Przyjaciel  Dziecka”, którą dzieci miały okazje podziwiać, Pan Senator miał duży sentyment i uważał za jedno z najważniejszych odznaczeń. Pani Senator nawiązała znakomite porozumienie z uczniami nacechowane serdecznością i życzliwością, ze wzruszeniem wysłuchała wspólnie z synem, deklamacji wręczonego wiersza w wykonaniu Natalii, napisanego specjalnie ku czci pamięci sławnego Jaślanina przez grupę ligową. Na pamiątkę spotkania badacze   oraz opiekun otrzymali materiały edukacyjne oraz książki związane z naszym regionem. Nagrany fragment wywiadu z Panią Senator oraz wiersz, liga przedstawiła podczas prezentacji projektu na forum lokalnym .

Opiekun ligi: Elżbieta Konopka

Warsztaty "Z życia mrówek"

Uczniowie klas II i III wzięli udział w spotkaniu z mistrzem pszczelarstwa p. Aleksandrem Rębaczem. Tym razem w cudowny sposób opowiadał o życiu mrówek. Dzieci zobaczyły jak zbudowane jest mrowisko, jak przebiega rozwój mrówki, które zmysły ma doskonale rozwinięte. Miały też jedyną okazję zobaczyć królową mrówek. Na koniec każde dziecko otrzymało materiały do zbudowania własnego mrowiska, maleńką drewnianą mrówkę, oraz słoiczek miodu spadziowego. Spotkanie bardzo się dzieciom podobało.